Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷八十六 列傳第七十四: 循吏 Volume 86 Biographies 74: Virtuous Officials

先王天下黎元刑法禮教理實一致而已。《知人」,」,之後清明昏亂嗜欲影響五帝不易而已有無不可歷年永久世相所以調平常適時是故搏擊旋踵懦弱錄用前世居官不同賢能鹿明亮循吏。《周書循吏公孫公義鹿家傳其餘時代編緝循吏
明亮公孫公義

太守履行孝文京兆太守清白著稱

陽平宣武東魏太守經年日出靈太后被褥青州刺史

秦州太守賑恤貧窮一千靈太后

明亮文德平原高昌員外延昌宣武臨朝親自勇武將軍:「第三勇武文武更改。」:「九流之內君子清濁未可。」:「陛下官爵陛下微臣陛下?」平遠將軍:「運籌然後遠人武平不得平遠?」退陽平太守清白愛人太守遠近迄今追思

門人清苦自立縣令喪亡親屬殯葬父喪孝廉將軍新野南陽井陘五百之中人稱漢陽太守清白明帝清河內史儉約疾苦農桑親自檢視加以吊死益州刺史反叛大夫正光清河三百德政孝昌以為太守

歷任蔬食受納百姓天平定州刺史

遼西扶風大將軍曾孫遼西太守曾祖慕容氏漁陽太守太守普泰階級刺史十七便遊學御史太常博士太原大行新昌東平新昌轉授太守長廣為主洛陽東郭願行廣陵給事黃門侍郎

孝武帝廷尉開講天平廣宗太守清白廣宗人情中山太守聲譽神武州郡政績以為刺史神武丞相長史稱職晉州:「三公第六十六:'其父不得。':'子孫父母祖父母。':'父母。'父母祖父母攘羊殺害之類法理如是足見未必便是知母野人禽獸作合所以臨時訓誡之下喧嘩明明管見。」尚書三公:「其父便是天下未有宣佈不宜。」:「'便是天下未有。'其父便是天下有無有所?」大宗宗室及其為時本州大中廷尉濟州刺史

武邑閹官河間太守晉陽熙平樂陵內史有人謝病滎陽中山太守

心愛當時稱為二千武定大將軍尚書刺史神武

滿神武曹參新城丞相號令三軍周文雍州神武使入關周文:「富貴今日。」:「而已。」周文使不及神武長史大將軍新安兗州刺史原有政體耳目境內亡命三百於是懷感系囚輕重唯有重罪:「。」:「如是!」猛獸東北七十山中猛獸以為所致人大莫不四時司空尚書僕射

敬業鹿安國寒微同僚三十郎中

彭城神武婿定州刺史長史:「同心?」未幾:「殿下左右可信任唯有專任不可。」:「便在後保全。」唯有酬償:「名人。」:「要職方便食肉聚斂聲名所以明教。」旬日左右四德長史神武大致外行神武:「用心!」贈送之後西兗州臨別吏部郎中:「貴州人士唯有不可。」:「定州使西如此?」答曰:「自修。」刺史長史

清河形貌眇小斷決:「斷決可謂。」河間王國郎中清貧自守未曾有文宣:「河間郎中文案好人。」:「同事彭城正直稀有。」:「比來便是。」舍人文宣姓名質性升降平緩方便一道道榮術藝:「道士五穀。」帝命點檢百官馬鞭至於流血衰老

太守著名五官出使其餘復有嘉禾人間:「為人父母後日當之。」迭相吊慰數百西攀援號哭行路詣闕訴冤非一父老迎接

成親拜謁路旁自稱:「糞土謹上。」便萬歲導引廣平太守不如武平大夫將軍

質素浮華結婚肺腑羅氏平原參軍今世服飾不禁

長樂武強衛尉幼時荊州刺史問曰:「?」:「求人非人。」參軍刑獄參軍強盜參軍其事大笑:「不遇參軍枉死。」清河太守盜賊止息中行零陵住處武城交錯便:「百姓何處?」不理從此畜牧:「。」財物界內冀州:「」,平原連接無相一百左右人間善惡

道人濟州沙門資產巨富出息欲求玄理其弟:「青雲地上。」師徒樂陵太守八十五月自來年老遂便百姓普明兄弟積年不斷乃至普明兄弟眾人:「天下難得兄弟田地假令兄弟如何?」因而下淚證人莫不普明兄弟叩頭分異十年

每年總集文案學生禁斷婚姻喪葬教令綿次第並立至於調當時州郡

大水中有自從綱紀:「饑餒。」:「一身獲罪?」使保安兒子」。前後列為解職廷尉尚書:「。」清河太守濟州刺史用法樂陵濟州:「太守刺史。」:「得人至公。」:「罪人。」以前公平御史任職忌憚三公郎中趙州清河中有謀反前後申雪尚書:「立功身命?」正色:「冤枉。」京師:「斷決無疑。」

建中安定徐州徐州徐州城中銅像一百四鄰宿蹤跡係數一時寺僧。」爾後姓名處所實驗道俗舊制商販淮南淮北淮北淮南往還彼此水陸河北

大理太守開皇

陽平風神疏朗瑰異殿御史彈劾正直知名士人定州饒陽縣令時務武平成安縣臨漳成安之下難為綱紀近臣消息事宜勢要小人莫不風格嫌恨縣令武平郡守公孫替代褒揚尉遲大業縣令

安定刺史荊州刺史其父:「風骨。」歲時」。紫石英不得所為紫石英親屬以為大統入學秘書受禪舍人上士武帝大夫去職未幾大夫陽城縣即位刺史華陰陽城公轉封一青州刺史

隋文帝受禪以為刺史嘉禾出於五百三百清正刺史大安天下第一多變不能趙州刺史:「百姓廢黜衣冠調風俗。」刺史莫不嗤笑神明狡猾莫不衣冠士人關內技巧商販人情訴訟萬端招致山東聖哲不得教授召集親臨策試其餘諍訟