Back to collection

Book of Chen 陳書

卷十二 列傳第六: 胡穎 徐度 杜稜 沈恪 Volume 12: Hu Ying; Xu Du; Du Leng; Shen Ke

Click on any word to see more details.

陳書十二

 列傳第六

    

 吳興其先寓居吳興姿容寬厚武陵侍郎東宮番禺征討廣州西江高祖廣州高祖高祖與其南征交趾將帥高祖西江出兵留守

 侯景之亂高祖縣令高祖進軍西昌丘縣豫章豫章郡高祖率眾白茅

 鐵騎將軍刺史漢陽五百豫章內史高祖京口都督高祖)。[1]高祖廣陵齊人東方宿,[2]五原太守不克退還曲阿高祖周文吳興元年都督豫州諸軍輕車將軍豫州刺史太平元年持節散騎常侍將軍丹陽

 高祖受禪將軍如故永定世祖嗣位侍中都督諸軍將軍刺史不行太守將軍如故元年散騎常侍吳興太守六月五十四侍中配享高祖

 將軍東海豫章郡守員外散騎常侍南平歐陽,[3]廣州東江北伐將軍太守刺史

 安陸京師倜儻不拘小節及長姿瑰偉嗜酒使僮僕始興內史將領士卒山洞高祖交趾厚禮

 侯景之亂高祖廣州計畫出於兵甲白茅將軍刺史景平前後戰功散騎常侍廣德縣五百散騎常侍

 高祖武將太守高祖衡陽王平荊州江陵東歸高祖平王水軍元年高祖京口宿衛

 嗣徽高祖還都石頭居民去臺遙遠使不能高祖大敗明年嗣徽北郊將軍刺史吳興太守將軍領軍將軍徐州諸軍、[4]將軍徐州刺史鼓吹一部

 周文西敗績前軍都督南陵世祖嗣位侍中撫軍將軍三司使持節散騎常侍將軍吳郡太守元年平王湘東四千滿侍中中軍將軍使持節都督會稽東陽臨海永嘉新安新寧晉安建安諸軍將軍會稽太守太尉都督諸軍將軍刺史滿侍中中軍大將軍鼓吹如故

 世祖顧命五十殿廢帝即位司空相持使持節車騎將軍總督出于湘東其所軍人家口光大六十太尉二十配享高祖

 聰慧好讀書機警結交文義知名起家著作永定元年所部士卒周文敗績太子舍人洗馬。(吳郡太守,[5]太子中舍人湘東世子士馬精銳寶應晉安將軍豫章太守光大元年謀反成為都督巴州諸軍將軍巴州刺史水軍明徹去職持節都督豫州諸軍武將豫州刺史湘東太子

 將軍吳興太守都督明徹成為都督金翅歐陽廣陵齊人城守淮陰兗州相率響應一二日間數萬淮陰山陽鹽城進攻散騎常侍將軍五百武將持節都督安元諸軍刺史將軍如故宿年三十散騎常侍

 吳郡錢塘大姓落泊不為當世所知嶺南廣州刺史高祖書記侯景之亂將領豫章將軍刺史八百

 景平高祖琅邪高祖[6],高祖手巾同行高祖東征嗣徽抗拒晝夜巡警士卒解帶散騎常侍將軍丹陽永定元年侍中武將領軍侍中將軍如故

 高祖世祖朝廷宿將發喪奉迎世祖世祖即位領軍將軍元年建立永城五百將軍太守二千石侍中領軍將軍左將軍丹陽

 廢帝即位將軍侍中如故光大元年領軍將軍

 建元散騎常侍將軍吳興太守二千石侍中將軍將軍公事侍中侍中光祿大夫鼓吹一部將軍如故

 恩寵末年優遊京師賞賜頃之七十三司喪事配享高祖

 吳興為主簿徐州廣州參軍討伐參軍高祖高祖妻子還鄉東宮嶺南員外侍郎招集從子。[7]

 將軍東西土山亦作土山東土晝夜東興五百員外散騎常侍京城鄉里高祖遣使起兵相應高祖京口即日)〔司馬。[8]

 高祖女婿吳興高祖使世祖長城使招集副將率眾世祖長城兵士高祖周文長城世祖進軍世祖揚州刺史吳興太平元年猛將交州刺史永嘉太守吳興吳興入朝高祖受禪使舍人,[9]高祖叩頭:「 今日不忍決不奉命。」高祖不復

 高祖踐祚吳興太守永定會稽郡出兵臨川武將退使持節散騎常侍武將刺史便道鄱陽追還會稽郡散騎常侍武將會稽太守

 世祖嗣位會稽東陽新安臨海永嘉建安晉安新寧諸軍將軍太守如故元年五百將軍都督諸軍軍師將軍刺史將軍光大使持節都督諸軍西將軍荊州刺史改為將軍。[10]

 高宗即位散騎常侍都督衡東愛德宜黃十八諸軍將軍中郎將廣州刺史刺史歐陽舉兵不得朝廷司空所在懷安恩惠

 領軍將軍不時有司十一散騎常侍衛尉將軍兗州十二散騎常侍將軍徐州將軍五百明年衛尉常侍將軍如故侍中將軍後主即位散騎常侍金紫光祿大夫七十四左將軍舉哀喪事

 史臣騏驥騰躍日月光輝肉食

校勘
) 監本殿本南史監本」,
齊人東方宿 「東方通鑑東方」,《北齊書·別名
南平歐陽 」,改正
徐州諸軍 校勘:「『徐州刺史』,不得。」
吳郡太守 監本殿本
高祖 殿本考證南史
招集從子 殿本考證」《南史」。
)〔司馬 」,員外散騎常侍更為司馬都督徐州諸軍北大將軍三司徐州刺史司馬。《司馬
 監本殿本,《南史
光大改為將軍 廢帝〉,西將軍荊州刺史光大元年十一月改為將軍光大十一月


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary