Back to collection

Book of Chen 陳書

卷二十六 列傳第二十: 徐陵 Volume 26: Xu Ling

Click on any word to see more details.

陳書二十六

 列傳第二十

  


 東海太守員外散騎常侍將軍太子侍中太子詹事五色有道數歲家人天上麒麟。」光宅法師成就顏回屬文十二莊老史籍縱橫

 普通晉安西將軍校尉,〔軍事。〔大通)〔皇太子,〔東宮學士尚書上虞御史先有風聞久之南平王府參軍侍郎東宮長春殿使莊子西湘東記室參軍

 太清散騎常侍使是日主客魏收:「今日常侍。」答曰:「王肅至此禮儀使寒暑。」

 京師圍城之內家信便蔬食布衣江陵使復命拘留僕射

  一言疏勒元首股肱鄰國天道本朝公私骸骨歲寒顛沛卷軸仰望

  執事)〔,〔西北東南長波五嶽大梁聖人不能為時固窮荊州刺史湘東寄名陶鑄總章九州調盛德使郊禋艱難便是期月周年藐藐,〔茫茫云何投身

  至於鐺鐺漵浦臨高可望,〔依然鄱陽屯戍朝夕春秋方物無從不然魏都江浦盧龍為難九折無從

  廬江安陸中途便當以北自此以南封疆境外何在匹夫,〔無貨玉環寶劍由來淹留有限無期可知不為全身自重千鈞不以骨肉皮毛不足有道無憂公家遣使本朝遊客獨宿驢騾執事官司顛沛皆是

  我國天下投身社稷輿蚩尤,〔王莽所謂所以憑陵行人海內所知本朝公主,〔人士風行西京邑蕭瑟偃師霸陵回首霜露所知名流深知以此將亡不然

  假使凶黨行為山川形勢軍國便當屈指井井,〔不然所知且夫雲霄英俊帷幄以定稿朝廷參預羇旅耳目至於禮樂沿革謳歌成風不知安在牙齒復命西河曲雞鳴田文乃爾

  使元帥乃至引路。〔0〕吾等至于以此為

  永久喪亂悠然奔波洪恩山梁有意江海無情吾等為生養護天年以此為

  相隨未解治亂有意前期常侍今年五十今年四十已知杖鄉肩隨而已,〔一一南陽延齡東海無由可望以此為

  足下今日春秋宗姬霸道執政有禮空怒天王使風邪當今至於四海爭雄殿齊王安車其外,〔一二無罪無辜中陽受命天下嫵媚羈縻使搜求

  莫不,〔猖狂公私瞻望天地行路有道,〔高年西,〔來朝屬世生民吞聲忠孝仰望

  天倫忘懷妻子清河公主餘姚東南饑民生離死別嬰兒可言還鄉推求提攜

  所謂百姓孫叔敖稱為足下高才參贊經綸,〔中朝安能諍臣歲月如流平生江淮牽牛回腸自知為生自知足下詞鋒丞相解頤曉喻默默低頭而已若一何必我等使東平西思鄉

江陵太尉往復大喜接待尚書吏部年高時任嗣徽乘虛石頭赴約高祖不問以為將軍尚書左丞

 使給事黃門侍郎祕書監高祖受禪散騎常侍左丞如故尚書著作散騎常侍御史成王司空,〔朝野威權,〔抑塞大臣官屬世祖嚴肅不可成王殿侍立仰視世祖流汗失色殿御史殿侍中自此朝廷肅然

 康元吏部尚書著作以來其所於是名實冒進不已宣示:「自古吏部尚書人倫才能大小官爵凶荒太尉荊州爾時喪亂典章使官方紛雜永定聖朝干戈府庫空虛賞賜白銀難得官階多少員外常侍路上比肩參軍無數朝章如此衣冠禮樂年華非理所見諸君本分猶言大屈梁朝領軍本分天子梁武帝世間人』。宋文帝人世運命。』顯職不由趙高直至丞相千秋丞相為例應須。」

 廢帝即位高宗異志高宗建昌縣五百建元尚書僕射尚書僕射,〔高宗召陵殿:「何為舉人?」:「正從陛下西長史太平長史宜居。」高宗奉詔

 北伐高宗:「元帥。」眾議將軍淳于:「不然明徹風俗將略人才當今。」於是爭論不能尚書:「僕射。」應聲:「非但明徹。」是日明徹大都監軍淮南高宗置酒舉杯:「知人。」對曰:「出自。」侍中如故國子祭酒徐州大中公事侍中僕射侍中領軍將軍將軍太子詹事光祿大夫如故十年領軍將軍遷安將軍丹陽十三太子詹事鼓吹一部侍中將軍祿中正如故年老致仕高宗作為

 後主即位光祿大夫太子如故至德元年七十七:「舊章令德追遠侍中將軍光祿大夫太子徐州大中建昌縣開國高名震悼將軍侍中祿鼓吹如故舉哀喪事。」

 深遠容止可觀祿俸親族建中建昌至于親戚便:「衣裳?」如此崇信釋教後主東宮義學雲集講筵以為自有創業一代文宗不以未嘗作者後進接引世祖高宗國家手筆舊體有新意出手好事者傳寫成誦喪亂散失三十

 。〔0〕有志汝南為人太清起家豫章王府參軍使二十一江陵尚書郎中賦詩」。江陵京師永定太子洗馬從事中書侍郎

 廣州刺史歐陽舉兵高宗持節初見言辭不恭:「呂嘉將軍不見寶應。」默然不許遣人守衛不得:「將軍業已舉事還報天子性命將軍將軍成敗不在不見。」於是高宗率眾形勢高宗奴婢五百鄱陽參軍舍人遷國博士大匠如故黃門侍郎太子中庶子散騎常侍尚書左丞公事中衛始興參軍舍人太子中庶子將軍太子舍人如故

 後主將軍長史