Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷五 滅國上第七 滅國下第八 隨本消息第九 盟會要第十 正貫第十一 十指第十二 重政第十三 Scroll 5

Click on any word to see more details.

滅國上第

 使萬民往之天下無敵於天下弒君三十六亡國五十二德薄不朝大國與諸侯會聚孤特相守獨居不同群遭難所以非獨大人如此天地之間根本不可大風疾雨消耗齊襄天下并力晉獻趙盾尺寸霸主極軸盡力闔廬得意楚王天下晉獻天下不用晉獻存亡不可不知諸侯加以逃遁奔走至於滅亡平生可見所謂使無諸由是衛國失地失地不亦


滅國第八

 之所以九世之讐一旦大兵終滅安在齊桓公行霸道違命不事之所以戰死於位諸侯齊桓諸侯未嘗大國莊公西孤獨此時大夫魯莊公二十七齊桓明年桓公大敗諸侯於是夷狄未嘗齊桓齊桓同姓如此同姓齊桓而立未嘗齊桓諸侯而立用心如此豈不天下


隨本消息第九

 顏淵子曰:「。」子路子曰:「。」西狩獲麟:「吾道窮吾道窮。」身隨而卒天命成敗聖人知之有所不能

 晉獻齊桓葵丘之會齊孝魯僖乞師取穀晉文天子魯僖公文公不事文公不期諸侯大夫新城魯昭公楚國得意再會諸侯明年楚國內亂弒君諸侯謀誅昭公不得大夫大敗春秋而言由此從不不可不慎存亡榮辱楚莊王明年諸侯中國不為侵奪隆盛強大中國不出諸侯天下中國大國再會不肯中國慶封成群世子中國亡國譬如之際中國之中使大夫諸侯不出


盟會要第十

 至意聖人天下之患天下之患春秋天下之患以為見天之所以天下之患何謂天下然後然後清廉之化流清廉之化流然後王道舉禮樂在此:「諸侯相聚。」君子:「!」是以君子天下乃至弒君三十六亡國五十二不絕所致尊卑強幹弱枝大小嫌疑失禮不舉不肖親近以來天下公心以是萬物天下


正貫第十一

 春秋大義然後貫通事變得失而後差貴賤深淺然後分別尊卑而後君臣天下義之所在而後無窮是以故知然後而後而後然後民和隨之天性如是聲響天地神明並行不竭四海:「八音克諧神人。」乃是情性為政不然夙夜思慮不能天下當中孔子所謂安知


第十二

 春秋二百四十二天下事變之博無不雖然大略事之所繫王化舉事事變其所以至強榦弱枝大本嫌疑異同賢才所長親近同民所欲周文反之生火變異舉事百姓事變得失其所以至強榦弱枝大本君臣分明嫌疑異同則是賢才所長百官周文反之親近同民所欲生火陰陽四時變異德澤廣大四海陰陽調萬物不得春秋


重政第十三

 聖人萬物於一不及從來不能是以春秋天地終始故人終始不必四時之變萬物之本安在在乎天地之前故人天氣奉天不得天元天元其所正月天地所為所為相與天地天地

 鳥獸之類聖人聖人在於仁義而理分科使嫌疑聖人而已不然後進君子以為聖人思慮不厭晝日然後萬物仁義由此為人出於大本勞心盡情頭白齒落不合

 人始生有大命其間忿怒危難之中神明其間使如此不可重政

 以為進義誅惡湯武湯武春秋得失差貴賤天王天下使諸侯得以而後反之

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary