Back to collection

Guanzi 《管子》

侈靡第三十五 Chapter 35: Extravagance

Click on any word to see more details.

 問曰:「。」不同:「不同。」其餘天子牛馬人民不出不理周公滿滿滿不服非人不足是以聖人

 問曰:「?」善於侈靡無用珠玉禮樂事業天子珠玉諸侯金石大夫百姓布帛不然智者不然鰥寡

 管子政教相似動人𩿊動人蕩蕩流水使必備賢者不肖使神山賢者不肖使不肖成形使

 何如不可使不知水平不行有用無用無度天地所以成形

 可以請問天地然後功名可以地利侈靡親自好事百姓六畜五穀然後鄰國然後

 忽然忽然足以日月風雨天地天子民變不能不能不可死信諸侯

 請問諸侯因人虎豹功力金玉好戰田宅飲食使野草傷心不可以致至樂然後然後丹沙商賈百姓獨自使春秋時而使服事辯辭招請堅強不能使然後可以

 聖人陰陽不能開國所以參天死者與其公事國門善言犧牲與其其中其中

 國門百姓天下人天所以齊國使使所以

 奈何𪑟不勝滿車馬本事然而不治之下之上無常百姓為首一下然後然後從而

 不可使以為使是以未成不可道者不可然後可以然後可以然後可以異國變易大臣得罪數據大臣飲酒使國大若是𤴇不平不治高下不足相待

 ?輟不信附近欲求不信近臣合於亡國國小不利大王百姓而後所以

 行陰利人獨有是故可以然後𪑺送葬起身所以所以使貧民所以文明棺槨所以木工衣衾所以女工然後

 不同不通安鄉謳吟稱號所以民俗井田乘馬谿鬼神故地千里祿無餘一者從而一者一者一者一者先人昭穆先後戰事本事不能五官然後賢者君臣君臣上下無益賢者賢者為主諸子諸子寡人諸子宮中女子無行之中諸子諸子寡人無行先人諸侯非有外事不得諸侯諸侯女子諸侯不為不可聖人

 故道國家然後所以本事不得能不不服不可不可不得守則一舉天下諸侯萬民上位不能

 緣故修法政治鬼神不明定期綿所謂先後成功不能然後成形

 請問不可未始而是請問表相丈夫婦人內外春秋一日千金不可行人所以使

 萬世萬世天地使使使使國寶使使可以不然君子前後使不可輕重以為以為祿不足使

 請問合於天下無私無私強弱先人以為無私私交不如不如其事內外事故君臣之際禮義君臣親戚使使不安不可不可能不江湖中國豈不不可不可故事天地不可是故得人不可是故聖人不動身行法制度量天地天地不可仁者善用智者善用神往

 衣食不可一日親戚可以是故聖人萬民固然禮義使然後商人用人使山林君臣上下相親君臣私藏然則

 問曰不出樹木霜雪自治不從聖人不服出於一明然則可以好人兩者以為不可以為不可以為不動以為以為避世不可進取應感然後:「天地滿春秋冬夏強弱然後諸侯安危時事無罪滿滿有時時而是故滿所在以為政令殺生可以可以隨行以為多少以為

 請問有時陰陽甘苦形色以為聲樂陰陽進退滿可以