Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Guoyu 《國語》

吳語 Discourses of Wu

大夫:「吳國未嘗有所善射未可成事而後不可授命不如辭行諸侯無有。」 許諾:「使顯然行禮執事得罪天王天王君王于越死人白骨天災君王天王大德得罪執事二三重罪。 「君王盛怒國固貢獻君王使軍士使王宮春秋貢獻不解王府天王諸侯。 「:『是以成功。』今天天下天王四方諸侯使天王!」

大夫:「。」 :「不可忠心兵甲大夫吳國股掌之上君王好勝婉約使淫樂使民人憔悴然後愛民四方炎炎可以?」 :「大夫于越足以何以春秋軍士?」使:「有益足以無益君王使鬼神?」

大戒師徒:「天命恐懼以為實有。 「靈王之上楚國方城之內不忍三軍谿獨行屏營仿山林之中:『。』王覺匍匐諸侯? 「高下姑蘇有所譬如一個來襲?」 十二敗績

使行人:「寡人吳國之上左右大夫吳國師徒何以使!」

:「先王上帝譬如農夫四方大夫大夫百度妖孽吳國今天先王大夫。」 :「先王輔弼陷于大難孩童:『。』不得吳國天祿不忍。」自殺:「東門吳國。」:「使大夫。」使

之間西于是沿海王子中軍姑蘇未成乃至大夫:「道路與會?」王孫:「二者:『!』無生命諸侯見天不能不忍。」 王孫:「?」王孫:「無疑道路悠遠無有可以濟事。」王孫大夫:「不可以為死事不可以為無為雖然挑戰民心高位刑戮諸侯無有諸侯一日一日安步以此之間至于。」許諾

士卒以為行頭十行大夫將軍萬人以為方陣●、白旗三萬雞鳴鳴鐘丁寧三軍天地師大不出:「日中為期大國。」 :「天子貢獻上帝鬼神不可日夜相繼匍匐王室不平一二兄弟退不可以為諸侯今日不得今日使者聽命藩籬之外。」 :「司馬。」致命趙鞅:「嫡子國有大難不可然而不可。」趙鞅許諾:「身見使:『諸侯失禮天子諸侯以下天子伯父春秋諸侯伯父用命周公一二兄弟東海名聞天子諸侯是以諸侯無二無二天子不順!』許諾。」 許諾退為己王孫以為

退使王孫:「共王一二兄弟闔廬不忍楚昭王中原敗績至于執事社稷其父作亂是以共王一二兄弟不忍沿江出于之間兄弟成事使執事。」 答曰:「伯父伯父:『同德。』伯父伯父歷年伯父!」

大夫:「不可鹿空虛東海人事卜筮使邊鄙中國幸而不能結成取名。」:「善哉!」大戒使于越:「吳國社稷宗廟以為平原使車馬兵甲卒伍請問?」:「。」:「博取諸侯君王所以?」:「未嘗飲食以此。」:「未可。」:「之中以此。」:「未可。」:「之中以此。」:「未可。」:「之中不足有餘使貧富以此。」:「未可。」:「西春秋子女未嘗以此。」:「善哉未可天下不能三軍不能大計。」:「。」 五大:「社稷宗廟以為平原使車馬兵甲卒伍王孫大夫大夫大事。」大夫:「可以?」:「。」大夫:「罰則可以?」:「。」大夫:「可以?」:「。」大夫:「可以?」:「。」大夫:「可以?」:「。」:「之外。」:「國人不利不行。」 夫人背屏夫人:「今日以後內政。」夫人不出大夫大夫:「軍士今日以後內政。」大夫不出至于:「莫如。」明日:「莫如。」明日:「莫如不用。」明日至于:「莫如淫逸不可。」 :「父母。」:「大事父母父母溝壑歿父母。」明日:「兄弟在此。」:「大事在此欲歸。」明日:「。」:「大事。」明日:「不足不足聽命。」明日:「莫如。」于是致死:「二三進而退不退妻子。」 于是江北江南以為左右君子六千中軍明日軍銜軍銜中水:「分為二師夾攻。」其中軍銜師大大敗三北乃至吳國使:「于越男女服從無奈以至于得罪君王君王男女。」:「今天?」不許使:「民生民生地上幾何寡人夫婦三百。」:「吳國在前