Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷二十七中之下 五行志 Volume 27c: Treatise on the Five Elements 3

:「不明。」

不明」,。《:「不明不明。」不明暗昧不能善惡親近同類受賞百官舒緩盛夏民人不行臣下五色在於聖人以為之類多於劉歆以為不容精明火氣火氣劉歆以為天文南方自在劉向以為春秋然後易傳:「祿祿殺人。」

桓公十五」。劉向以為鄰國百姓諸侯相親長養同類不明善惡董仲舒以為夫人失節

成公元年二月」。董仲舒以為宣公君臣悲哀劉向以為舒緩

襄公二十八」。劉向以為三軍於是鄰國其三有餘百姓臣下夷狄公有不明善惡董仲舒天下」,天下桓公弒君成公橫行中國天子貿天子不能襄公天下諸侯大夫不能善惡不明不行衰亡滅亡

武帝比年大將軍衛青霍去病祁連窮追單于斬首大行海內勤勞博士巡行天下獨行君子國有以為便宜丞相御史天下

上年大將軍寬緩

僖公三十三十二月」。劉歆以為劉向以為十月十二月君位九月五通剝落萬物而後十月不能不行舒緩公子之後文公其後昭公董仲舒易傳:「不順。」

:「共生。」:「。」劉向以為高宗天下政事危亡異見殺生小人大臣危亡國家

:「高宗成湯。」:「。」劉向以為赤色為主南方劉歆以為宗廟宗廟長子外來宗廟繼嗣三公小人宗廟敗亡武丁正事傅說國政百年所謂若是曲直

僖公三十三十二月」。劉向以為十二月十月剝落反華而後舉重不行不成至於僖公公子文公舒緩董仲舒以為臣下:「不當大夫不當。」大臣劉歆以為

十月李華上林苑柳樹一朝起立枝葉成文公孫」。昌邑王枝葉以為家公民間受命天子春秋妖言昌邑王嗣位狂亂失道太子本名易傳:「枯木。」

皇后曾祖父濟南東平枝葉劉向以為王莽篡位:「高祖開通開通柱石大臣受命。」

兗州刺史自立山陽槐樹元年二月河南人頭眉目建平十月汝南西平人形青黃長大易傳:「為人。」

建平零陵三月自立易傳:「。」

八月天雨彈丸正月天雨易傳:「祿天雨。」

昭公二十五鴝鵒」。劉歆以為不明劉向以為所謂鴝鵒所致所謂鴝鵒夷狄中國昭公宮室鴝鵒穴居黑色為主不可宮室出奔董仲舒

景帝十一月楚國不勝泗水劉向以為楚王無道刑辱謀反死水大戰至於丹徒易傳:「親親。」

元年王宮池上骨肉天人宮中野外陰謀自殺軍師大敗金色天道精微易傳:「劫殺。」

鵜鶘禿昌邑王殿下使射殺劉向以為水鳥馳騁無度大臣不敬至尊宮室易傳:「退水鳥國中。」

元年二月庚子泰山男子山中地中燒死大四太守之類。《:「號咷。」泰山岱宗五嶽其後皇后昭儀姊妹後宮美人皇子昭儀大怒奪取昭儀自殺發覺后坐號咷王莽社稷易傳暴虐。」

三月博士太常宗正丞相御史大夫司馬車騎將軍未央承明殿司馬車騎將軍:「天地相應雷聲月令高宗博士行禮大眾聚會驚怪三公太常宗正宗廟骨肉然後宿具備深切人道何以!」使:「摧折拘執得無?」:「陛下亡國如此左右公卿以下自守陛下大禍臣下聖法即位十五繼嗣日日駕車海內京師疾病皇天災異變更不能感動陛下臣子獨有在朝而已不然老母處所皇太后高祖天下復禮天意繼嗣災變。」

三月天水至大易傳:「諸侯。」

史記魯定公穿地上定公不用孔子暗昧不明野外魯君家臣家臣寶玉

左氏魯襄公女子名曰美好生子太子大夫出奔劉向以為火災易傳:「尊卑妖女。」

天雨宜陽劉向以為李華時政舒緩三皇建立不當退太后大臣誅滅僵尸流血易傳:「不解天雨不出。」:「祿功臣天雨。」

建平四月山陽麻子王莽大臣遠方

:「。」

」,不能謀慮利害盛冬不生百穀上下塞耳音聲寒氣水氣水氣劉歆劉向以為春秋末世舒緩微弱臣下而已以為秦始皇帝即位太后太后呂不韋嫪毐太原宮室自恣政事不禁危害迫近作亂斬首數百大臣二十車裂夷滅四千四月凍死數年之間緩急如此劉歆以為大雨大雨劉向以為易傳:「七十二道人。」

桓公十月」。十月八月未可劉向以為夫人夫人不覺夫人殺死迫近董仲舒以為大人氣盛

十年大雨」。劉向以為公立夫人氣盛公羊大雨」。董仲舒以為齊桓公夫人有所

昭公正月大雨」。劉向以為同姓孟子董仲舒以為宿氣盛

文帝六月大雨淮南謀反發覺易傳:「。」

景帝三月六月匈奴戰死二千明年

武帝元年十二月大雨凍死淮南衡山謀反發覺自殺使者數萬

三月平地御史大夫自殺丞相長史自殺長史棄市

三月四月關東人相

十一月地大太守淮陽淮陽棄市御史大夫庶人即位淮陽上書增加家屬

三月:「皇后桑蠶祭服共事天地宗廟以是疾風西北大寒皇后閉門人人皇天庶幾可以賢明不行災異變成不及。」其後后坐

陽朔四月燕雀十六皇后自殺

定公元年十月」。劉向以為十月八月君位臣下昭公定公十月」,其後臣下董仲舒以為

武帝四月草木將軍三十單于單于