Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷四十七 文三王傳 Volume 47: The three sons of Emperor Wen

Click on any word to see more details.

四十七 三王第十七

孝文皇帝皇后景帝孝王孝王

孝王孝文太原同日淮陽十二十一

孝王十四十七十八比年明年二十一二十二文帝二十四二十五太子孝王宴飲從容:「千秋萬歲。」辭謝太后

七國數萬王城睢陽使安國將軍不敢西太尉相距三月漢中

明年太子大國天下泰山西高陽四十多大孝王太后賞賜不可於是孝王三百睢陽七十宮室連屬平台三十天子旌旗天子四方山東莫不公孫公孫千金中尉號曰公孫將軍弩弓十萬府庫金錢珠玉多於京師

二十九十月孝王景帝使使輿上疏太后遊獵上林出入天子殿宦官

十一月太子太后大臣有所關說太后孝王不敢太后歸國

太子公孫使刺殺於是天子使遣使相望公孫王后使者二千內史安國泣諫自殺使安國長公主謝罪太后然後

上書使長公主使入關車騎不知太后:「!」於是謝罪然後太后大喜相與如故入關車輦

三十五上疏歸國忽忽不樂梁山孝王六月

孝王太后不能長安太后太后孝王太后:「!」不知所為長公主孝王人為太后太后

孝王不可黃金四十財物

孝王太原淮陽太原晉陽如故一朝十七共王二十九清河四十頃王二十四

冀州刺史太子私通王后婿使:「自來。」婿:「生子王家。」太后禁止不得使季父往來連年不絕淫亂庶人

元始王莽皇太后弟子如意廣宗孝王篡位

文帝》、《》,一朝十年明年孝王

孝王人為太子共王次子山陽不識同日

共王平王

王明射殺其中武帝庶人

二十九與其亡命少年殺人財物以為發覺百餘夜行上書武帝庶人大河

山陽哀王

哀王不識

孝王四王

梁平太后共王太后太后平王平王之後

孝王千金後世得以太后:「先王得以自恣。」使太后太后不順使者太后使遮止閉門太后太后不得使者太后以此使太后太后未嘗

睢陽其父睢陽太守睢陽太守二千二千以下親戚以下天子公卿以為不孝太后天子:「失道不忍。」王五王太后伏誅

四十頃王十一敬王四十夷王王嘉十五

太傅:「一日十一犯法臣下愁苦親近不可法駕收兵得以金錢財物。」丞相御史相連五百如是

王女飲食:「。」:「。」:「!」

對外惡言案驗淫亂禽獸大夫上疏:「天子見外是故帝王聽聞B142。《春秋。《戚戚兄弟』。年少頗有惡言按驗事實不服偏辭斷獄污蔑宗室以內宣揚天下所以隱諱朝廷榮華風化以為足以美女招致恥辱案事惡言何故自發非人有所迫切過誤失言不得轉移案驗不服廷尉通理不然失誤宗室。」天子不治

公事睢陽使二十上書死罪不忍

建平殺人天子廷尉中尉:「蒙恩改過殺人蒙恩丞相長史丞相御史廷尉。《:『至於再三不用。』中尉,『出於?』罪過以下不能輔導正法。」

惶恐:「父母宮中婢妾加以質性不可姿大臣苛刻其間左右使上下宮殿DA3E過失海內冬月迫促生畏僥倖須臾。」冬月大赦不治

元始中山交通王莽廢立庶人漢中自殺二十七皇太后孝王玄孫曾孫沛郡孝王

孝王百姓殷富宮室


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary