Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷五十一 賈鄒枚路傳 Volume 51: Jia, Zou, Mei and Lu

五十一 第二十


祖父博士弟子涉獵書記不能給事

孝文名曰》。

為人直諫死亡久遠以為陛下加意

布衣修身使後世不絕不然天子富有天下百姓赭衣滿使天下傾耳天下響應陳勝如此咸陽西離宮三百鐘鼓不移殿殿高數東西南北旌旗宮室至於使其後不得馳道天下南極江湖之上瀕海五十馳道至於使其後不得邪徑驪山十萬十年金石,C446珠玉翡翠成山E85F至於使其後不得熊羆蠶食諸侯併吞海內禮義昧死陛下留意其中

忠臣不用不可忠臣所以不能季世箕子死亡不用文王芻蕘所以故地仁者雷霆摧折今人雷霆開道顏色恐懼縱欲暴虐摧折如此不得過失社稷聖王在前過失公卿傳言庶人商旅然後過失過失所以天下天子四海之內莫不然而大學D826,在前在後公卿大夫輔弼修正使直諫天子輔弼直諫不得學問至於芻蕘商人庶人誹謗

萬國富有天下以為長城以為關塞大小輕重一家然而暴虐天下窮困萬民八百九州八百不過有餘有餘皇帝八百不能不能所以馳騁天下不得休息不得衣食死刑告訴天下皇帝天下皇帝會稽琅邪以為D73B,以為萬世天下聖王四十廣德以為子孫基業二三皇帝父子名號有時世世號曰始皇帝其次二世皇帝皇帝功德其後世世無窮數月天下四面宗廟滅絕

皇帝滅絕之中知者天下所以養老輔弼退誹謗直諫是以天下詩曰:「不能畏忌譖言退。」:「濟濟多士文王。」天下未嘗然而文王文王禮義不能不能不能不能不能賢君爵祿臨視而後不飲酒食肉宗廟可謂服法容貌顏色然後臣下竭力功德後世

陛下所以使天下賢良方正天下天下莫不精白方正在朝賢者使一日再三朝廷百官諸侯

陛下即位親自天下農夫十萬貧民高年九十八十天下男子大臣至公大臣宗族赦罪父子兄弟相見緩刑天下莫不是以元年五穀所以陛下時而犯法衣食多於前年盜賊天下所以陛下山東詔令扶杖須臾德化功業名聞四方方正日日大業天下詩曰:「。」不勝大願二月太學先王風行萬世然後陛下

大臣君子常見肅敬大臣不得方正不得使群臣修行盡心如此陛下尊敬功業四海萬世子孫不如天子陛下大臣方正朝廷論議失禮

其後文帝鑄錢上書以為淮南不善足以以為:「可以富貴富貴不可。」指事所以其後鑄錢


諸侯自治招致四方枚乘著名太子其事指斥淮南然後

天下末路陳勝咸陽相親之外上覆飛鳥不見斗城不止千里不絕河間城陽淮南心思墳墓大王胡馬邯鄲長沙青陽使淮陽廣陵西輔大所以大王

浮雲聖王盡智不可不可所以歷數千里高下大王大王

不如武力之下一旦不能幽王淮南山東不能厲王西然而計議不得不能大王而已

孝文皇帝寒心不明自立天子之後使褒義之後嬰兒淮陽平等今天山東關中大臣大王不可皇帝棧道西國家大王景帝孝王於是枚乘不可說孝王

為人慷慨不苟介於公孫之間孝王孝王負累上書

不見以為荊軻太子先生太白昭王變天豈不竭誠左右不明使荊軻先生大王

玉人獻寶楚王李斯胡亥是以箕子輿避世大王玉人李斯而後楚王胡亥使箕子輿不信大王

:「白頭傾蓋。」荊軻臨城所以合於無窮是以蘇秦不信天下燕尾中山蘇秦B147中山夜光相信

不肖朝見司馬中山必然朋黨孤獨不能免於嫉妒是以不容不苟主上乞食道路牛車桓公左右然後合於C446,不能孔子墨翟不能免於中國人子當世故意兄弟不合骨肉仇敵今人不足

是以聖王之後孕婦功業天下晉文諸侯天下殷勤不可

商鞅天下車裂用大中國是以孫叔敖三公為人今人驕傲心腹情素使使何況聖王荊軻妻子大王

明月夜光莫不因而根柢左右因而不見有人枯木天下布衣根柢精神忠於當世使布衣不得枯木

是以聖王之上皇帝庶子荊軻匕首周文王天下左右域外今人B149使不羈所以

盛飾名號名勝曾子朝歌墨子回車使天下威重親近左右之中忠信

孝王孝王

使上書長樂使甬道太后以為不可天子不許令人刺殺使者以為不可先生夫子

孝王辭謝千金先生八十其事先生:「私怨難解太后骨肉不能臣下秦始皇太后群臣十數大義自強DA3E故事所以?」:「經學。」先生:「西。」

先生:「西如何?」先生:「以為不可。」:「。」辭去不過長安

美人:「使令。」:「幸甚。」:「後宮天下無有行跡道理如此太后發怒切齒側目足下。」:「奈何?」:「太后太后骨髓金城存亡天下無窮天子兄弟宿怨親愛而已是以後世公子使僕人有所父親