Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

淮南鴻烈解敘 漢涿郡高誘撰 Explanation of Sections of Huainaizi, Compiled by Gao You of Zhuo Province in the Han

淮南子厲王長子皇帝美人皇帝韓信匈奴美女有身不敢高等謀反發覺王家美人有身上方美人不肯美人自殺后母淮南孝文皇帝即位上書相見長安家人兄弟肉袒謝罪歸國其四列侯民歌︰「蓬蓬兄弟不能。」︰「?」其一長子淮南衡山廬江太傅賈誼:「不可。」淮南衡山賈誼屬文皇帝從父上書召見孝文皇帝使離騷》,天下方術士多於是大山講論道德總統仁義老子》,淡泊無為出入古今存亡禍福世間詭異物事號曰鴻烈》。以為大明學者不論淮南》,不知大道是以先賢莫不經傳」。祿大夫劉向淮南》。十九淮南》。句讀大義兵災天下二十建安十年司空濮陽淮南凌遲於是之間深思經傳道家比方其事注解音讀中郎將不得十七河東補足淺學未能備悉」。博物君子後學


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary