Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷一 原道訓 Chapter 1: The Original Way

Click on any word to see more details.

道者四方不可不可包裹天地無形流泉天地四海無窮朝夕六合不盈四維陰陽宇宙三光日月

得道中央四方是故輪轉水流不止萬物終始無不雷聲無窮無為合於無為恬愉不同便於大宇天地陰陽四時調五行萬物群生草木金石禽獸碩大潤澤羽翼童子婦人不出賊星不行所致

太上萬物成化而後之後得以不能不能不加不可纖微不可不深不可不屈無形陰陽俛仰霜雪日光經紀山川閶闔天門末世輕車良馬不能爭先是故大丈夫輿四時陰陽造化可以可以雨師使風伯以為鞭策以為車輪上游出於經營無不輿無不四時無不使陰陽無不是故不動聰明無窮是故天下不可自然萬物不可

方圓曲直是故不一彷彿默然自得人生而後成形不能天理道者物化宿大修萬物之至是以天下姦邪萬物

臨江不能加之不能羿飛鳥不能所持天下以為江海以為無形

大道小數使不足諸侯海外天下財物甲兵海外四夷諸侯萬國機械胸中純白在身不知是故是故伊尹能化何況之類道者勞而無功

霸王之外不能師曠八風調不能之外不足道理天地自然六合不足是故以為神農以為

樹根樹根蛟龍虎豹天地自然是故春風生育萬物孕育草木榮華鳥獸秋風昆蟲蟄藏草木無形禽獸人民牛馬匈奴禦寒便萬物自然聖人於是民人文身以便以便因之氣力不解便裸國衣帶因之陰陽莫不枯槁橘樹江北鴝鵒不過不可不可是故道者清淨終於無為養性天門所謂純粹樸素質直皓白未始雜糅所謂所以俛仰世人穿

不可不可不可至道聖人不為精通造化為人

是故好事未嘗未嘗共工使東南宗族繼嗣不得已不在不在水下爭先歷山相讓河濱深潭指麾使不能是故裸國肅慎發號施令唯心行者法度刑罰足以是故聖人外飾精神無為無不無不所謂無為所謂無不所為所謂不易自然所謂無不

萬物有所百事有所無窮響應不乏得道心虛應當所謂安靜不敢不能萬物周旋不為是故以下轉化推移所謂其事無不無不應化是故禍福至於出於不可量木強則折是故柔弱堅強何以凡人七十然而以至於蘧伯玉五十四十九何者難為而後上高後者後者後者敗績後者後者犯難患者俗世知者所謂後者凝結合於

道理所以不能反側不容太過聖人難得趨時是故聖人清道因循應變柔弱以定

天下柔弱然而不可不可無窮上天雨露潤澤萬物不生百事不得不群生澤及天下百姓不可窮極不可把握不斷不然不可金石天下無形翱翔之上之間有餘不足天地取與萬物前後是故振蕩天地萬物始終至德所以至德天下潤滑老聃:「天下馳騁天下之至出於無有無間是以無為有益。」無形大宗無形可見不可不可之類

出生是故清靜之至柔弱虛無恬愉萬物肅然應感無形所謂無形所謂一者合於天下卓然獨立獨處九天天地關門布施是故不見不得無形有形無聲五音無味五味無色五色是故出於天下名實同居不過五音不可不過五味不可不過五色不可五音五味五色道者萬物是故四海天地深淵浮雲萬物百事一門無形變化是故聰明文章出於嗜欲思慮守則耳目不明苦心是故聖人一度不變不易

喜怒憂悲嗜欲人大大喜驚怖憂悲繁多之至不變之至嗜欲之至之至之至五者神明神明其內是故百事思慮耳目聰明堅強大過寂寞天下

大道不遠無窮無形登高萬物轉化天下至德至德末世憂悲在於得道富貴在於天下所謂雲夢沙丘口味煎熬芬芳馳騁所謂心戰得道聖人是故慷慨遺物是故自得喬木之下空穴之中足以自得天下萬民臣妾不足養生至於無不無不極樂

朝歌陳酒夜以繼日炎炎赫赫有所忽然有所悵然有所以內以外相生精神不得須臾所以不得傷生是故不得