Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷八 本經訓 Chapter 8: Base Warp

太清和順素樸推移無故在內合乎調發動便於其事是以時日占卦通體天地精於陰陽四時日月造化雌雄是以四時風雨日月五星甘露滿機械詐偽

䤿金玉萬物麒麟鳳凰不足有餘萬物不成築城以為陰陽四時雷霆霜雪萬物草木不可乃至雕琢刻鏤相交𠜾未能人主是以滿天旱於是歸宿及至山川使多少使分數築城機械險阻以為職事制服貴賤不肖賞罰分爭虐殺無罪於是天地陰陽萬物人氣是故上下離心君臣五穀冬至四十六陰陽呼吸包裹風俗斟酌醞釀群生是故天地宇宙六合之內是故天地不能怪物不能聖人天地一世優遊慶賀刑罰禮義廉恥萬民暴虐在於之中人眾不足於是忿是以朋黨機械是以陰陽莫不血氣男女群居雜處是以性命不得已是以是故仁義禮樂可以仁者所以所以所以所以神明定於天下民心民心天地陰陽從而貪鄙忿不得仁義不用道德定于天下純樸不淫歌謠浮游西施不知不知不得禮樂不用是故然後然後然後聲調然後是故神明然後知道不足知道然後仁義不足仁義然後知禮不足未可

天地可以星月可以可以風雨可以音律是故可見調至大天地神明及至律曆五色清濁甘苦仁義禮樂天下能持天雨使不可調自然不得已洞然無為天下不忿海內後世不知是故施者受者不知天府資糧萬物不足災害上下容成氏道路行列嬰兒餘糧虎豹不知草木大風使羿之上大風萬民以為天子於是天下遠近洪水龍門呂梁四海丘陵樹木使東海九州萬民是以堯舜以為晚世天下萬民孕婦天下百姓於是三百武王三千牧野天下百姓是以賢聖亂世人生亂世之中無窮天下故道非常非常竹帛金石五帝同歸晚世學者不知道一體總要博學多聞不免:“不敢不敢其一不知其他。”

太一陰陽四時六律太一牢籠天地山川陰陽四時經緯六合無私蠕動莫不陰陽天地含氣滿四時秋收冬藏出入有時喜怒六律無道權衡準繩輕重足以境內是故太一天地道德聰明耀日月精神萬物動靜調陰陽喜怒四時方外名聲後世陰陽天地日月鬼神內能得人發號施令天下莫不四時優柔不肖六律進賢退不肖以為以為以為服役人心陰陽四時六律失準狹隘不容貴賤天下日月星辰雷電風雨水火思慮聰明喜怒是故神明無形精神至真思慮性命不得在於真人

宮室棧道支持鏤雕之際激波鴻鵠龍舟築城險阻青雲大廈牆垣甬道相連直道終日馳鶩重器華蟲伏虎蟠龍照耀輝煌成文雕琢煎熬調厭足以為不得五者足以天下是故潤濕四方木工大足周旋足以上帝鬼神聲色五味瑰異足以變心精神感動血氣不可天地生財不過聖人五行凡人歌舞禽獸手足侵犯發怒發怒有所鐘鼓所以所以所以聖人政教仁愛上下同心君臣輯睦衣食有餘家給人足慈子天下夫人聖人作樂末世耒耜徭役行者老者愚夫悽愴使彈琴民用憾恨其間思慕未能晚世風流嗜欲禮義君臣父子怨尤其中天子諸侯一同不得不行王道暴虐萬民亂政不行不止不變子孫晚世無罪先聖之後大國牛馬子女宗廟血流千里滿所為所以所以所以所以所以所以故事朝廷為主道行


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary