Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷十四 詮言訓 Chapter 14: Explanation of Sayings

Click on any word to see more details.

天地太一出於所為各異類別性命不同不通萬物萬物之中稽古太初人生有形未有真人真人未始太一聖人不為不為不為不為無形不為不為虛無不得已無為所以所以故人故人聖人不形無為王子羿子路蘇秦莫不所有然而極其有形虎豹

自信不可知足不可勢利通性以為無奈道者莫不調:“ 未嘗未嘗。”不可以為不可以為規矩天命心術情性天命不惑禍福心術喜怒無用情性不過不惑禍福動靜喜怒賞罰無用不過養性知足四者

天下不可不可不可不可不可五者人才不能五見得道有餘失道智者不足之上在於安民安民在於在於在於省事省事在於在於在於天下不惑子曰:“不得。”:“。”霸王必得用人用人必得人心得人自得自得柔弱至於出於不可不勝大勝聖人

便騎馬便天下珠玉百姓天下不亦天下天下霜雪雨露萬物無為尊君皋陶得道無能使為己不得未有一方在其中再三其後

釋道智者亡者未有未有不足不足以至於所為聖人不為求人不能使不能使禍福在於閒居無為聖人所以所有者所有不可治國不可海內文王天下使天下

無非莫大不成不利故道不可可以常有無罪常有聖人思慮來者東西南北獨立中央之中天下不為不為不專為期求得不辭所得禍福不生安有

不善故道不可進而可以退修身不可可以聖人自然不勝不勝不勝不成不得不通:“。”無為智者同道無能同德然後使然後無能道理天下後世道理

不用道者盛名不須不須妄為不足不足

天下信士定分以為有心無心天下然而以為免於公孫龍貿鄧析巧辯蘇秦亡國無名治國使水流不能可以自修不可使可以自治不可使聖賢不遇暴亂可以全身未可霸王賢王待遇時而智能君子修行使無名使行善不知由來不知無為自治本則賢者

聖人外交凡事婉辭論說約束約定不足以為境內地力上下一心君臣同志社稷無罪難勝同道有法不能不能無常道者所以所以無為何謂無為智者仁者可謂無為無為萬物

凡人倡狂不可:“舊章。” 時而天下未有輕敵自負強敵眾多專用不堪定分不定府庫智勇美才足以治天下賢能不足道術

聖人眾人君子正氣小人邪氣便於合於正氣滋味聲色喜怒不顧後患邪氣性相不可兩立聖人從事好色不知利害嗜欲不合便於毒藥然而便於飲水然而四者耳目鼻口不知不可

養性飲食喜怒便動靜使邪氣因而不生鼎沸昆山塵垢聖人祭祀思親公道無私故稱;大地故稱百姓諸侯上下不見所謂無形無形三代道者江河播種因地武平暴亂因時天下不可霸王不可

未有使智者使不能未有使使不能兩者常在不見諸侯不肖不見百姓不怨百姓不怨民用諸侯天下聖人老子:“。”有形金石無聲聖人不為無須之中

羽翼骨骸枝葉根莖天下百姓穿自取百姓伐木自取至德道者不動行者以為不為不受天地日月無德喜德滅跡無為天地自然道行道行善見霸王富貴能不天下可以天下

不知道苦心禍福萌生終身未嘗人主無罪何不聖人瑰異不見大通升降周遊不得已所有不得已不解

不得已不事不得已舞者歌舞不事無有不勝定意不必在於在於最先緩急調調不能馬力在於在於是故道立多端不一不通一道:“淑人君子。”君子治天下周公鐘鼓不解成王海內天下有餘不足使人為先後不能不可以為不能不可以為譬如

無為後者無為有為受者