Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷十五 兵略訓 Chapter 15: Military Planning

土壤金玉存亡平天下萬民血氣有毒衣食群居雜處筋骨爪牙饕餮殘賊天下萬人聖人然而強暴亂世不得不由來黃帝炎帝顓頊黃帝涿鹿五帝

所以炎帝火災黃帝水害顓頊威武威武不從聖人無辜莫大天下使有害不至於行一不至於小過至於天下百姓海內所為萬民殘賊禽獸豺狼

霸王存亡敵國軍師:“樹木墳墓五穀積聚六畜。”發號施令:“殺戮無罪所以所以逆天族滅祿。”不及賢良孤寡貧窮囹圄百姓開門唯恐所以所以無道交兵至於

晚世無道莫不是故至於流血霸王不能不能舉事以為舉事失道得道失道得道得道失道所謂道者背陰變化無常神明

無端不可地方無形生長計量沉沉所以無常形勢輪轉無窮日月運行春秋代謝日月晝夜至於可謂是故大兵鬼神天下不出諸侯莫不神化所謂法天神化四時境內遠方制勝諸侯內政

得道法天日月喜怒四時雷霆八風五度萬物莫不有序是故金石草木六合莫不纖微是以不得不用千里不勝久矣得道發軔不解不易大國小城同情相成順道天下天下刑罰風波左右手明王天下萬民善用不能為己天下莫不為己所得治國境內仁義德惠立正群臣百姓上下一心君臣諸侯四方廟堂之上千里之外天下回應之上民眾約束號令相當相望交接土地險隘白刃輿流血千里決勝之下

天下知事所以所以馬良士卒星辰日月左右便所以難以動靜兵甲前後難易司空收藏輿輿五官股肱手足技能使其事使虎豹爪牙飛鳥莫不所以

勝敗在於足以天下事業足以當天選舉足以賢士謀慮足以強弱人眾不足以為不足以為高城不足以為不足以為西以為以為綿方城地利便勇敢以為甲胄前行錯車雷電風雨然而楚國大地天下社稷委身二世皇帝天子富有天下舟楫莫不耳目侈靡不顧百姓窮匱百姓死者一旦不知千萬天下上下戍卒陳勝攘臂稱為天下回應非有攻城莫不降下天下席捲千里器械不利天下積怨在於武王東面彗星風雨然而而後白刃天下

是故時勢天下善用所以施者善用而後地方七十千里亡者行文好用而後而後智者無數蓄積士卒便運籌廟堂之上決勝千里之外

有形天下世人形相道者無形無形不可不可度量不可巧詐不可動作可巧耀進退不見飛龍秋風滅火不用在外無形出於飄飄雷霆風雨天下一明端緒

善用與與不及塞耳不暇善用不見不見不知不知所為莫不天下前者待人為人專一心疑有餘不能不足百萬武王三千同心人力萬人異心動靜可以應敵無疑無二虛言嘗試應敵發動

心疑不專誠心勇敢可以可以可以可以一心使無畏不從不用不待交兵存亡

氣勢地勢輕敵果敢三軍百萬青雲飄風雷霆敵人氣勢大山腸道地勢勞倦善用間諜隱匿出於敵人前行進退前後左右事權

權勢專精死生得失莫不不待雲梯至交不必不苟不必不為勝定而後而後泰山四海鬼神鳥獸驚駭如此無形有形無為應變未能不可則是則是所為極其調所為推移有所有所不動雷霆草木耀火電不及不及眾多

莫不有形莫不是以聖人風雨障蔽寒暑不可無形精微金石九天之上之下無形善用堂堂未可因而敵人虎豹不動陷阱麋鹿不動飛鳥不動網羅不動未有是故聖人不得不得退風雨一體是故五指之一萬人不如虎豹便捷熊羆然而不能水勢無奈

今人非有水火不能兵家:“可以。”用力自古未嘗便於急於利於四者而後地利天時勝地任人任人美才仁者為人道理制勝人才

是故麋鹿可以可以鴻鵠可以