Back to collection

Huainanzi 淮南子

卷十五 兵略訓 Chapter 15: Military Planning

Click on any word to see more details.

用兵土壤金玉存亡平天下萬民血氣有毒衣食群居雜處不均筋骨爪牙饕餮殘賊天下萬人其所聖人勃然強暴平亂不得不由來黃帝炎帝顓頊共工黃帝涿鹿于丹有苗五帝

所以炎帝火災黃帝共工水害顓頊威武威武不從聖人用兵無辜無義莫大天下使夏桀有害而立不至於炮烙不義不至於侵奪小過至於天下百姓長海所為萬民殘賊池魚禽獸豺狼

霸王存亡敵國有加舉兵不義軍師:“樹木墳墓五穀積聚六畜。”發號施令:“殺戮無罪之所以之所以不義逆天族滅聽者祿聽者聽者聽者。”不及賢良孤寡貧窮囹圄百姓開門唯恐之所以齊桓之所以無道交兵之至至於

晚世無道莫不是故至於流血霸王不能不能舉事以為舉事失道失道失道所謂道者背陰變化無常神明

無端不可得地方無垠化育無形生長計量沉沉所以無常形勢輪轉無窮日月運行春秋代謝日月晝夜不屈至於可謂是故大兵鬼神天下不出諸侯莫不神化所謂天道神化四時境內遠方制勝諸侯內政

道者天地日月喜怒四時叫呼雷霆八風五度毛羽萬物莫不有序是故金石草木六合莫不纖微無所不在是以不得不用千里不勝久矣發軔不振不解不易大國小城同情相成相助順道天下天下刑罰同舟而濟風波左右手不以用兵天下萬民共用猶子善用不能用兵為己天下莫不為己所得治國境內仁義德惠立正群臣百姓上下一心君臣諸侯四方懷其德廟堂之上千里之外天下回應用兵之上民眾國富兵強約束號令相當相望交接用兵土地險隘白刃輿流血千里決勝用兵之下

天下皆知之所以所以必勝馬良給足士卒星辰日月左右便之所以必勝難以動靜兵甲前後險易難易司空收藏輿無遺輿五官股肱手足技能使其事告之使虎豹爪牙飛鳥莫不所以必勝

勝敗在於兵強足以天下事業足以當天選舉足以賢士謀慮足以強弱必勝不足以為堅甲利兵不足以為高城深池不足以為不足以為西以為以為綿方城地利便勇敢以為甲胄前行錯車雷電風雨然而楚國大地中分天下孟嘗君社稷委身不還二世皇帝天子富有天下舟楫莫不郡縣耳目侈靡不顧百姓饑寒窮匱太半百姓死者一旦不知千萬天下焦熱上下戍卒陳勝攘臂稱為天下回應攻城莫不降下天下席捲千里器械不利天下積怨在於武王伐紂東面彗星風雨然而而後白刃天下

是故乘時天下為政善用之所以善用而後地方七十修德千里亡者千乘之國行文好用而後而後智者無數用兵蓄積士卒甲兵便運籌廟堂之上決勝千里之外

有形天下世人形相道者無形無形不可不可度量不可巧詐不可人為人為人為人為動作可巧耀進退不見飛龍秋風滅火不遂不用在外無形出於不意飄飄忽忽其所間入其所雷霆風雨天下端緒未見

善用與與疾雷不及塞耳不暇善用不見不見不盡不知其所不知其所莫不天下前者待人為人專一心疑有餘不能不足百萬武王同心人力萬人異心動靜可以應敵無疑虛言嘗試應敵發動

心疑不專誠心勇敢可以可以可以可以一心使無畏不從不用不畏必勝不待交兵存亡

氣勢地勢輕敵果敢三軍百萬青雲飄風雷霆敵人氣勢大山龍蛇腸道地勢勞倦饑渴揭揭善用間諜隱匿出於不意敵人前行進退前後左右不相干事權

權勢死生得失莫不不待雲梯至交必勝不必不苟不必不為而後而後不虛泰山四海鬼神鳥獸驚駭如此無形有形無為應變未能得勝不可得則是則是其所極其出奇調所為推移有所有所不動雷霆草木耀火電不及不及羊角眾多

莫不有形莫不是以聖人風雨障蔽寒暑不可無形精微金石九天之上之下無形善用堂堂填填未可相持因而敵人虎豹不動陷阱麋鹿不動飛鳥不動網羅不動未有不以是故聖人不得獨進不得退丘山風雨