Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷十六 說山訓 Chapter 16: A Mountain of Persuasion

十六 

  :「何以?」:「無有。」:「無有有形?」:「無有。」「?」:「有所無形無聲幽冥幽冥所以。」:「。」:「得道不可不可有形!」:「?」「。」反顧忽然不見反而無形小學不大不大休止不能曾子老母鼓琴介子文君垂泣草木筋骨爪牙黃泉用心眸子河水不見太山無為有為無為不能不能無為不能有為所以所以無用莫不所有以為不信念慮不得念慮有為兩者至德聖人終身所以使鸚鵡不可使不得所以不能使神龜元王不能四方門戶可以可以可以參天之內不易不可日出不見不能爭光不可不可大於定則清正不動所以不動所以百谷是以天下相愛泰山巍巍千里不見是故不可以為不可以為幽谷不為江海不為君子不為潤澤眸子出於君子安寧天下孔子請罪桓公」,魏文侯可以:「無為!」:「不為不善?」:「不善!」囹圄有所有所不平不平不平嫁女之下不可不可死者良醫聖人不用不用淳于髡失火君子青蔥陰陽不能不知不知善射善於不善善於不善有所不善固有不能不能盤石之上慈石及其不行聖人不得已盛衰不可以為不可不可牛皮,□以為三軍天子廟堂亡羊莫不莫不故人之中爭取之中爭取將軍不敢白馬亡者不敢不敢夜半不免猛獸林木滅跡是非所行使是故不同可以成事天下不得不得不可以為不可以為一應不可多言六畜耳目不詳固有而後固有相待不能不可而後千年茯苓聖人知音一概之內之外深淺死生相去不可楚王林木失火大夫所以不知所以存身不知所以不知不敢不敢是以不孝父母生子不能不能大於之中不能之中仁義不能大於道德仁義道德而後可以而後不可成衣成敗而後而後不可工人不可萬事先後上下不可國有賢君萬里因人因人趨同千里相從不合不同對門不通海水不受日月君子不容如此不如其後知者羿:「。」救火流言三百不能騏驥一日千里大家大國小馬大馬之類之類其事可怪潔白汙辱沐浴善惡農夫豈不君子戎馬狐狸失靈右臂如此一月萬人小人東家西家子:「。」死者不能不暇不能鳥跡狂人寫法蹲踞不斷聖人鹿千金天下千金鹿成器千金遺物宇宙天下莫不受者所見受者岷山分流東海所行學者車軸之中千里終而復始無窮不通學者迷惑東西南北不得不知不能不能生熱熱能寒熱有形出於無形未有天地生天廣大無能無能穿不敢更為聖人用物魯人不用山上上山無窮不可楚王使調投入不時西施不可說不可無量無量不可登高使欲望使使使使使可以良馬不必未能公家孔子所為而後:「如何不得。」所謂不容不容故人食人公道不立私欲自古未嘗沐浴其中失禮尾生梁柱之下曾子不過墨子朝歌曾子所謂箕子偶人孔子聖人將來張羅之一使而已不可不可卒然聖人□,生子河伯萬人不如一言良馬狐狸麋鹿利劍高山行止」,不怨不利利人所以所以聖人死生愚人死生聖人死生愚人死生不知利害所在仁義亡國亡者仁義同名明月出於神龜出於溝壑牛皮三軍學者釣魚所以所以通水樹木未有人馬□,亡者:「所為。」有所西施有所亡國治國洿之中之上所在污辱不能所在不能得失喜怒而已故人無常良馬之中今人兩者未有相去大三車轂不足。□德化公孫病者□,若非而是若是天下白狐學者齊王而後便固有不知大於