Back to collection

Huainanzi 淮南子

卷十九 脩務訓 Chapter 19: Cultivation of Effort

Click on any word to see more details.

:“無為寂然無聲漠然不動如此。”以為不然嘗試:“神農可謂聖人?” 不能得無古者飲水樹木疾病於是神農教民播種五穀土地高下百草滋味甘苦一日七十孝慈仁愛使子弟西東至幽都交趾崇山三苗共工幽州皆知岩穴家室南征三苗蒼梧沐浴扶風龍門彭蠡平治水土八百夙興夜寐以致聰明布德施惠吊死孤孀百姓政令流行聖者天下不懈不知交流天下之憂海內且夫聖人不行百姓是故聖人如此無為”,豈不

帝王奉養聖人逸樂天下詐欺不以積財不以相分天子齊一聰明不足海內三公九卿僻遠不能諸侯教誨是以無不無不隱事無遺所以寒食養老勞倦布衣徒步伊尹呂望百里管仲束縛孔子𥥍墨子是以聖人高山廣河恥辱祿天下萬民蓋聞:“神農憔悴胼胝。”由此聖人憂勞百姓天子以下至於庶人不動思慮不用

地勢然後加功五穀不立而後不用所謂無為不得公道嗜欲不得舉事而立自然不得不動自然有為所謂聖人從事合於其所同歸若一利人何以墨子重趼不休衣裳至於楚王:“大王舉兵必得而後天下不義不得咫尺?”:“不得不義!”墨子:“大王不得。”:“天下雲梯!”墨子:“。”於是墨子墨子於是祿魏文侯:“何為?”:“是以。”:“布衣不已?”:“趨勢君子窮巷千里寡人寡人寡人不若不若寡人不為何以!”其後起兵司馬:“天下莫不諸侯莫不聞舉兵!”於是

墨子千里不出安秦相反皆可所謂同歸救火汲水不同各異滅火轉而樂之所以聖人日夜利人

世俗學者。“人性有所自然不可損益。”以為不然人馬為人筋骨形體不可以此跳躍翹尾不能足以足以及至圉人歷險不可所為可以通氣且夫性善發憤成仁性命不待學問合於道者文王沉湎不可不可嚴父不能皓齒不待脂粉芳澤西施陽文𦝢嫫母不及不及不及西施不若嫫母教訓芳澤弑父然而天下先王之道以為學者學者則是不行

良馬不待駑馬不能為此不用怯夫利劍不能不能及至勇武為此幹將所謂九天黃泉可以公論死者南北河東攝提鎮星日月星辰日月西胡人九竅公正無私一言萬民瞳子成法出言成章大通文王天下百姓皋陶明白人情羿善射千歲繼踵欲棄學而

不能不能加之砥礪龍舟犀甲明鏡未見形容及其無益所以知者不若不足不若眾人有餘何以微妙不能幼女奇彩不能六合之內宇宙之間陰陽所生血氣奮翼見利好惡爪牙筋骨不免不能相通才力不能自然

順風氣力虎豹連比宮室以防蔽日鳥獸之所以合於其所使人生長於之下兄弟父母未嘗見禮未嘗不出使知者蒼頡成造有神故人後世兼有其所天下使萬物不足以後當世道者流通由此不可

不能晝夜然而使未嘗不能屈伸所致而後調而後無敵以為首尾成形以為堅忍之類刻鏤成器心意且夫精神纖微倏忽變化推移風行設施君子砥礪神明逍遙仿塵埃之外超然獨立卓然離世聖人之所以不能鼓琴讀書上古大夫學問自娛世事利害得失禍福可以法則本末明示後人如此人才所能然而懈惰不暇有心不才由此知人不若好學公卿至於庶人自強功成天下。《:“日就月將光明。”君子絕世

何以霜露跋涉山川荊棘不敢休息見老受教一言精神欣然太牢是以四海後世天地稱譽至今不休所謂強立大心:“今日強敵白刃社稷可以庶幾?”斷頭旋踵流血不過不如諸侯於是跋涉沙石至於死灰顏色交集:“蠶食社稷百姓離散夫婦男女不遑啟處使告急。”發車步卒之上楚國廟堂憲法七尺憂愁勞苦寒暑人情聖人難得焦心不違危殆蓋聞雷電風雨之中之中攻城在於利於成功是故不強不盈心意將相不強功烈不成侯王懈惰後世無名。《:“。”有所

不可道者不可不可耀不可世俗道者神農黃帝而後亂世高遠其所從來因而學者其所相與是非不明規矩不能以定方圓準繩不能曲直是故伯牙惠施莊子語者孔子孔子丈人

惠王惠王:“山東辯士。”惠王後日所以聽者楚國鄰人以為未始邯鄲出新未始知音鄙人玉璞以為以為因而未始從來之所以泣血荊山之下

貴人撥刺稱為側室羊頭龍舟通人不然不期莫邪乘馬千里不期鼓琴不期》、《通道不期洪範》、《》。聖人是非清濁眾人不然遺腹子之上哭泣歸心孿相似玉石相類聖人聖人弟子美人西施不必之類有所故作以為知者清明鑒於明白不為古今

晉平公師曠師曠:“調。”:“寡人以為調以為調?”師曠:“使後世無知知音調。”師曠調以為知音三代同行獨有無有窮巷知者而立