Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷二十 泰族訓 Chapter 20: superior Lineage

日月列星調陰陽四時雨露生物神明聖人不見不見所以歲計有餘不見草木草木陰陽

寒暑相從聲響:「。」 高宗四海之內寂然無聲一言天下是以天心春雨萬物然而然而不生聖人天心天下精誠氣動黃龍不滿:「懷柔。」逆天日月薄蝕五星四時山崩。《:「正月憂傷。」相通

國危天文萬物相連神明不可不可天地陰陽雨露化生萬物碧玉翡翠玳瑁明朗潤澤不能不能之中不可列子:「使天地萬物天地!」可數至大九州不可不可不可江海不可

大人天地日月鬼神四時聖人天氣天心廟堂四海神化。《:「。」鬼神無形無聲然而山川卜筮。《:「不可。」 日照陰陽列星自然陰陽四時萬物雨露草木神明陰陽萬物高山虎豹飛鳥千里淵深蛟龍廣大

大生多生不能雲雨不能牛馬不能牛馬化生蛟龍上風成形聖人善於道者精於恬淡胸中邪氣四枝調九竅莫不

廓然無形寂然無聲官府朝廷無人隱士勞役四海之內莫不夷狄重譯誠心天下而已。《:「中國四方。」 百姓梁山秦穆公野人駿馬美酒孔子司寇拾遺斑白非法

所以所以政令所以能行精誠不能不能獨行精氣所以誠心天地四時萬物神明陰陽萬物聖人治天下所有滌蕩龍門糞土使因地三百三千暴亂天下自然而後人事不能不能不可不可守門自然好色飲食喜樂鐘鼓悲哀先王好色婚姻男女有別》、《風俗家室妻子父子朋友長幼有序然後貴賤饗飲長幼慣用入學庠序人倫所有聖人

不可教訓不能不能積久不能仁義聖人法度教導不可使先王刑罰不用政令耀天下聽從不用五帝施教何謂取法調陰陽四時疾病俯視地理制度高下生財中考禮樂仁義人倫暴亂水火父子成家清濁五音六律相生君臣四時長幼君臣父子夫婦長幼朋友之際築城衣食大學教誨夙興夜寐勞力綱紀

治天下政教在位七十所屬天下百官雷雨天下以為法度未嘗聖人神農及其天心作樂六律調五音八風及其沉湎不顧政治至於滅亡百官萬事得以智者得以偽書宗廟士卒及至馳騁皋陶政教奸宄衣食足賢者不肖及至朋黨內外推舉奸人在朝賢者

;《;《;《春秋天地五色有時有時不得自若聖人更為調天地萬物聖人日月陰陽調四時萬物不同無故法天不一不一不一是以不得不多端不得不五行調六藝同道,《敦厚,《清明,《寬裕簡易,《春秋;《;《;《春秋聖人本則本則

水火異物規矩權衡準繩異形丹青不同有所輿便。《君子雌雄;《鹿君子春秋不成,《春秋成功一概塵埃之間陰陽天地雲遊可謂養性未可孝子周公可謂忠臣未可武王以為天下可謂未可忠臣中山未能中山示威可謂未可慈父

不可不可不可不可伊尹箕子四者相反不可欲取不利不可不可進取不可守職守分不可進取不可應變五者相反聖人使天地陰陽不生一類守一其餘所得

不可不可不可民眾不可難治難行丈量辯難無益有益聖人不為無益有益智者易治任人孔子:「小見。」陵遲陰陽無為優遊能化

可以未可成行𦳚可以未可成文可以不可而後可以不可調五味盛服淵默不能天子天下周公鐘鼓不解四夷御史五嶺奸邪萌生盜賊群居

所以所以黃帝:「昧昧。」同義人主雄雞戎馬今日家老不生非法精氣是以天心是以精誠不信是以外貌足以無道足以

太上養神其次治國太上其次正法神清養性肌膚嗜欲養生日化不知所以之上不為法令百姓世事太平所以萬一萬一所以不一青苔不治使得不通風俗善道一道風俗所以扁鵲調所以聖人風俗繩之以法殘賊天下

非法風俗三代不治三代六律師曠而後而後所以賢人所以亡者無法賢人寢不安席食不甘味不敢寶玉駿馬不用血刃天下天下。《:「無人。」無人聖人統理廉恥不可禮義廉恥不立不知禮義禮義無法不可以為不知禮義不可行法不孝不能使竊盜不能使孔子弟子七十三千文章行為墨子服役百八皆可使赴火所致肌膚皮革流血聖王好惡不肖退流血世尊不從

設法