Back to collection

History of Jin 金史

卷一 本紀第一: 世紀 Volume 1 Annals 1: Ancenstral Records

Click on any word to see more details.

 靺鞨靺鞨勿吉勿吉肅慎元魏勿吉安車黑水白山靺鞨黑水靺鞨靺鞨靺鞨高麗高麗靺鞨渤海文字禮樂官府制度十五六十二黑水靺鞨肅慎瀕海高麗高麗十五高麗唐太宗開元來朝黑水部長都督刺史長史都督李氏黑水經略使其後渤海黑水朝貢五代契丹渤海黑水靺鞨附屬契丹契丹熟女不在契丹混同江長白山混同江黑龍江所謂白山黑水

 始祖函普高麗六十高麗不肯:「後世子孫相聚不能。」始祖完顏其後太祖兄弟之後土門太祖耶律使渤海:「渤海同一。」勿吉始祖完顏久之由是交惡不能完顏始祖:「使六十相配。」始祖:「。」:「不解損傷可以而且獲利。」:「殺傷家人牸牛黃金殺傷不得。」:「。」殺人三十自此部衆信服六十始祖聘禮完顏天會十四追諡皇帝廟號始祖始祖皇帝

 天會十四追諡皇帝皇帝

 天會十四追諡皇帝慶安皇帝

 黑水舊俗室廬山水梁木水草其中遷徙樹藝漢語居室自此定居天會十四追諡皇帝廟號皇帝

 石魯剛毅質直約束不可檢制不悅坑殺叔父部衆:「賢人部衆奈何坑殺!」彎弓部落舊俗不肯耀至於白山不從討伐漢語地名不肯村舍中夜啟行部衆來襲路人:「石魯幾何?」:「不及。」於是聽從尚未文字官府不知歲月是以年壽天會十五追諡皇帝廟號皇帝

 烏古乃太平元年辛酉自始至此自白以至聽命邊民鐵勒鐵勒不肯來歸使深入山川道路險易:「深入驚擾不測不可得。」以爲自行不服不克遣使責讓入朝遣還其後邊地所部既而節度使不通諭旨:「可以用兵保險歲月。」人從以爲於是妻子召見殿以爲部族節度使節度使太師人稱太師自此主將刻印不肯:「他日。」遣使使揚言:「主公!」是以使節度使官屬紀綱鄰國甲胄貿易昆弟族人因之弓矢器械兵勢前後完顏水溫完顏相繼

 寬恕平生不見解衣吝惜遣人:「獲之豈能!」漢語北方橐駝間有不得砂石嗜酒好色過人以此不以介意其後遣還歲月姓名以此信服不通力戰十月不能險阻晝夜自陳行次流水未見五十四天會十四追諡皇帝廟號英烈皇帝

 第二節度使世祖劾里缽生子年長元配世祖肅宗穆宗:「柔和治家劾里缽器量不成善人。」世祖肅宗世祖世祖肅宗肅宗穆宗穆宗傳世至於太祖大位世祖己卯十年節度使異母異志世祖加意使部長使世祖世祖撫慰世祖鍛工被甲九十以爲世祖》。流言:「劾里缽。」世祖有所遣人揚言:「!」部衆虛實世祖世祖兄弟部屬向背彼此

 數年世祖十月大雨晝夜不能既而:「!」引兵阿里其弟退世祖舉兵肅宗當是時:「否則決戰!」肅宗世祖偏師明日大霧失道之間升高世祖出使世祖所居室家世祖肅宗肅宗世祖肅宗失利遣人議和:「。」不許

 大會滿世祖縱火使世祖使:「旗鼓。」世祖:「愛妾!」肅宗求援使兄弟兄弟:「。」世祖:「決戰死生今日不足!」使滿以爲世祖無人世祖平常責讓士卒解甲調有頃軍勢穆宗:「今日萬一不勝遙觀戰事顧戀親戚乞師!」被甲前後搏戰敵陣大敗乘勝至於死者甲馬獲之世祖:「今日不能可以知足敗軍沒世不振。」世祖戰地大路三十自相自此不能未幾大安

 兄弟,不肯石魯追躡亡者傍人舊部失火縱火世祖舉兵使肅宗世祖侵掠流水牧馬世祖久之穆宗牧馬交結世祖紿百十在其中世祖既已以前罪人等於就擒世祖嶺東諸軍和解來襲進軍俘獲諸軍長生長跪使者咫尺世祖:「!」使左右世祖不少:「。」於是左右:「?」既已使前者鎮物如此

 不止世祖:「。」肅宗後事:「。」肅宗:「至此好言。」穆宗:「烏雅束契丹阿骨打。」大安五月十五十九五十四明年明年肅宗肅宗病篤:「!」世祖天性嚴重一見不回未嘗被甲勝負騎驢明日足跡不復飲酒內外世祖基業自此天會十五追諡皇帝廟號世祖世祖神武皇帝

 節度使第四肅宗十一壬午父兄不知何時肅宗肅宗自幼機敏善辯盡心叔父異志父子用兵之際肅宗一面國政人情一切肅宗專心白事譯者往往譯者錯亂肅宗委曲不以譯者譯者不得已之前使草木其事官吏聽者愕然對曰:「鄙陋如此。」官吏以爲不復是以無不如意

 賽罕其弟忿一日肅宗:「汝輩?」久之不出不出走避肅宗不能世祖世祖:「不可左軍有力大功!」肅宗肅宗下馬世祖而言:「部長今日神祇。」再拜頃之大風八月青草我軍衝擊大敗肅宗左右使

 大安亡命太祖家屬無遺癸酉太祖偏師八月肅宗天會十五追諡皇帝肅宗皇帝

 穆宗第五南人稱揚太師追諡皇帝穆宗仁祖金代