Back to collection

History of Jin 金史

卷七十七 列傳第十五: 宗弼本名兀朮,子:亨(本名孛迭) 張邦昌 劉豫 昌本名撻懶 Volume 77 Biographies 15: Zong Bi formerly named Wupai, son: Heng (formerly named Beidie), Zhang Bangchang, Liu Yu, Chang formerly named Talan

Click on any word to see more details.

列傳第十五本名:(本名) 本名

目录
1
1.1
2
3
4

 本名亦作太祖第四護衛鴛鴦和尚擊敗兵士鴛鴦畋獵尚未

 從軍湯陰縣不得盧梭七十五百出奔

 元帥數萬青州臨朐臨朐三萬擊敗萬餘康王河北前鋒二十擊破大名府河北

 揚州江南等分進兵城中西門北門城中壽春安撫使官屬巢縣渡江將至江寧西二十步騎合擊江寧長安江寧使阿魯太平句容溧陽西

 江寧廣德越州湖州使杭州錢塘江杭州巨室杭州杭州不守杭州使精兵四千越州二十五城中出兵失利走入中分麾下會攻:「溫州溫州福州。」三百不及

 杭州平江平江鎮江舟師江口契丹漢軍二百鎮江西於是南岸艨艟前後擊柝輕舟挑戰一日將至故道三十秦淮一日江寧使天長連敗

 江寧渡江西舟師江流上下左右善射輕舟火箭著火自焚滿不能七十

 渡江陝西富平重圍淋漓躍馬搏戰解圍富平招降和尚不可退伏兵且戰且走三十將至平地軍陣山口大敗將士明年和尚天會十五元帥

 元年河南奉使江南明年殿學士父喪兄弟入朝元帥交通河南陝西復舊在行謀反燕京太保尚書省元帥如故燕京燕京將亡

 州郡軍旅尚書省」。其事南伐太師以下:「再造報德祈求。」:「不能河南元帥方面深究利害舉兵。」元帥河南疆土中外

 監軍河中陝西岳飛河南州郡要害出兵河東保德牽制洛陽率眾亳州順昌相次還軍岳飛退河南使使勞問以下將士軍士忠勇校尉保德

 入朝燕京還軍起立酌酒甲胄弓矢啟行還軍淮南

 燕京燕京江南元帥還軍尚書左丞侍中太保元帥如故燕京尚書省西京部族元帥還軍江南責讓加寬」,以便淮水護衛將軍

 二月京師監修國史殿學士:「淮水中流西鄧州鄧州西四十四十鄧州四十西南光化沿邊州城蒙恩世世子孫謹守每年皇帝生辰正旦遣使不絕二十五壬戌為首春季差人交納明神國家使。」

 太傅宣徽使使康王皇帝康王趙構齊盟顛覆江表震悼今天光祿大夫宣徽使持節國號嗚呼。」天下人口牛馬進貢

 致仕不許太師省事元帥尚書省如故十五忠烈十八配享太宗


 本名猛安光祿大夫海陵太宗諸子將軍太宗》。海陵自負:「不可。」海陵真定:「太宗諸子山東真定為重。」其實中京東京留守家奴衛士謀反考驗無狀海陵使動靜罪狀

 諸公太祖長女:「以為國家貴顯!」怨望指斥」。海陵使不敢怨望夫人

 久之家奴使:「渤海大族不幸!」侍妾私通:「!」良馬海陵生辰生辰不能良馬他日海陵不識不足京師來者:「安得。」:「。」:「然則。」以為怨望海陵工部尚書耶律大理鐵券私通海陵與其家奴使陰間不勝海陵遣人:「犯法不意飲水致死。」

 天下第一如意側身畋獵一日海陵同行:「。」穿勇力

 海陵遣使宗室於是官爵十七有司改葬妻子

 海島河南陝西富貴人人獨立不能國勢世宗:「之後。」虛言


 ,《宋史天會宋少帝歲幣修好於是太宰以來少帝耶律太宗不許吏部尚書時雍治國天會三月皇帝

 少帝康王既而康王舉兵少帝使康王太宗尊號請和康王魏縣渡河汴州大軍康王勸進康王即位隱事

 太宗大怒元帥揚州其後太宗大齊


 阜城宣和河北西路西喪妻康王揚州樞密使濟南山東盜賊滿江南宰相忿忿濟南有關濟南驍將京東西淮南安撫使東平馬步節制諸軍濟南屯兵鎮撫

 康王揚州左右元帥:「。」眾議皆可有心太宗故事九月之後使者:「稱臣朝廷詔命正位使抗禮。」:「皇帝鄰國使使者起居其餘並行皇帝。」

 天會九月戊申大齊皇帝大名北京丞相以下境內自大東平以東東京汴州汴京南京永昌順昌興仁宰相北京留守皇太后皇后宣和內人辛亥元年尚書左丞兵馬敵國國書大齊皇帝宰相家人加意遷都睿宗陝西太宗受封

 元帥使:「潤州江寧大兵渡江江寧宿州揚州海船瓜洲未有渡江海船潤州由此不和以此可以。」

 未幾舍人大小六十七百州界將佐元帥:「一行江南利害文言杭州門外錢塘江二百走入上船錢塘江別有越州定海迤邐大軍攻取州城奪取直抵錢塘江上船日夜半月。」

 江南入朝堅執以為:「江南士馬豐足無成。」:「偷安。」書報睿宗不肯使瓜洲

 天會十四齊國本朝軍民關涉文移天會」。天會十五齊國大號於是尚書省除去人情宰相左丞家屬

 元年萬貫五十五十

 字元宣和天會濟南從軍節制東平濟南齊國濟南興平節度使三司兵馬濟南明年尚書左丞明年濟南參謀太子朝廷不許:「。」於是南伐

 朝廷報以南伐淮上以軍數百出迎南岸渡河頃之北京路轉運使中京燕京轉運使參知政事尚書左丞興平節度使上京路轉運使三司韓國六十四以上官封


 本名穆宗鴛鴦使追擊不及樞密使及其太祖