Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Jin 《金史》

卷一百十二 列傳第五十: 完顏合達 移剌蒲阿 Volume 112 Biographies 50: Wanyan Heda, Yi Lapua

完顏
 完顏景山少長得人公主護衛推官元帥監軍經略使以便中都未幾中都遷安數人六月大將州城父老知事不敵北上縣令北京教授三部

 十一月海西南歸三階節度使元帥蒙古相應十二月大元樂安壽光蒙古壽光臨淄元年正月節度使內觀使七月西節度使河州內觀使正月延安鄜延路兵馬

 正月元帥都監三月梅林統領麻城幹辦

 四月人犯出兵安塞城中步騎二千進兵斬首西南日暮六月元帥:「才幹使敵人。」正月元帥都監延安十月德州天山先鋒部分三道人數五月延安:「諸軍往往不知地形緩急之際。」:「河南陝西而已老成子弟騎射將來。」

 十一月安塞元帥:「北方。」於是夜襲追殺四十崖谷不可五十詔諭:「大功如此數年可以休息。」河南元帥延安重創十二月延安

 元年正月元帥監軍山東西路世襲謀克參知政事行省京兆未幾五月:「河中安撫按察如此河東河南陝西調度平陽上党晉陽三公河中縣官軍民守禦之間失事縣官使軍民庶幾上下。」,「冒險輸運與其。」

 王公:「去歲十月浮梁山子招集二千州城士卒鎧仗浮橋內地動搖若是敵手。」:「延安元帥軍民伺隙。」於是子政萬戶城中子政來歸斬首

 六月:「北方河中陝西陝西重兵行省京兆六百萬一其間,,使不得行省領軍協力禦敵退復議便。」二月鳳翔金幣河中

 大二七月陝西齋戒延安達令西招集散亡延安八月諸軍進攻移文:「一身。」以降行省二月政事七月庚寅政事樞密使:「今日多事之際在於樞密協力軍務相位。」

 十月己未樞密使朝廷恆山公府節制不一諸軍內外不通舉火而已衛兵三千退天門世襲謀克良馬月俸本色

 未幾政事行省潼關潼關陝西使陝西河南不可以西

 正月攻破盧氏散漫百餘潼關都尉求救和尚忠孝一千都尉退二十收兵入關鳳翔京兆古塔遷居河南九月河中二相冷水以為聲援

 十一月鄧州於是天山襄陽約同軍食以前癸卯洛南商州恆山中郎將完顏和尚十五和尚八千商州木瓜一日三百桃花大軍恆山萬人十二月天山

 國朝歲幣百年以後不足往來南伐士馬折耗不一攻陷淮上使私欲而已宣徽使使北方大臣輿地指示:「商州中軍幾何?」興元:「商州興元。」即位群臣建言遣使遺留講解不能朝廷國體元年上諭滁州十年之間朝廷休息天山指揮別名使天山惡語

 戊辰漢江以為丙子之前三十之外二相百官諸相置酒:「今日生靈!」以為河南百姓往往保險退不動不二

 正月丁酉散漫乘虛京城三千二十泌陽南陽方城所有積聚焚毀無餘恆山三千殊死退之際大霧人馬滿明日大事所在數百城外不得朝廷不知京兆揚言:「黃河黃河?」

 熟知敵情同甘苦俘獲分給為人可知:「完顏。」


 契丹人遷都皇太子控制樞密院十二月庚寅皇太子異母太子東宮非常即位近臣:「至於。」同知睢州樞密院判官軍國大計

 大四十二月商州盧氏靈寶退世襲謀克吏部郎中

 二月丙辰樞密使去年陝西慶陽糧道:「陝西行省衛河行省二三十萬未嘗未嘗行省。」將來勾當丞相不行尚書省關中政事完顏和尚忠孝一千八月丙申潞州十月乙未

 十二月乙未樞密院慶陽正月慶陽京兆未幾參知政事行省正月陝西鳳翔行省京兆洛陽河中

 十二月漢江鄧州光化便便便空虛能不?」:「,'使沙磧',自來汝等。」以為不然軍情不能

 二十光化」,進軍」。癸酉將近高山地勢甲戌前導山麓騎兵之後萬人達令諸軍,「今日事勢不當。」不得不相接退西至於退良久意向英軍英軍督軍力戰英軍一千殊死

 向來復議:「三萬之一二三不得退。」:「黃河重地何以。」乙亥不知所在不見不見鄧州路人不絕光化對岸往來六十音響可知

 大將詐降艱苦衣食

 庚辰迎擊之際不成軍士迷路鳴鐘西正月壬午耀大將使二十癸未大軍鄧州京師十三郎將忠孝臨淄都尉完顏中軍和尚恆山三千

 明日三千五十鄧州明日萬人宿竹林庚寅辛卯宿魯山河西牛羊適值牛羊

 癸巳沙河五千河北西沙河渡河來襲不能不得休息明旦萬人二十五不能丙申傳旨處分:「京師然後。」:「透漏二三防備。」:「而已。」

 前後大樹和尚山上整頓竹林東北西南前鋒西南東北林立山上二三十萬二十:「?」騎兵萬餘須臾大作覿戰地往往人馬泥淖軍士甲骨軍士河北週邊牛羊休息夾擊天氣開霽日光皎然

 三十竹林三軍林村奮戰歿京師七月往復數百:「國大國境。」

 不絕然而殺傷相當君子異時七百主將禦史禦史君臣相率前事至於不可收拾上下十九天朝取道深入兵家萬世足以當之無愧


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary