Back to collection

Book of Jin 晉書

卷三十五 列傳第五 陳騫 裴秀 Volume 35 Biographies 5: Chen Qian; Pei Xiu

Click on any word to see more details.


維基百科標誌 维基百科條目
 東陽司徒廣陵因而智謀尚書侍中魏明帝專權憂懼:「主上大人大臣不合不過。」自若以此

 起家尚書郎中山安平太守著稱相國司馬長史尚書安國賊寇隴右尚書持節將軍諸葛尚書將軍壽春使持節都督淮北諸軍將軍廣陵都督豫州諸軍豫州刺史持節將軍如故都督江南諸軍都督荊州諸軍南大將軍武帝受禪車騎將軍高平侍中大將軍都督揚州諸軍如故屯戍關中

 太尉大司馬入朝:「勇而無謀國恥陛下。」揚州刺史承順以為於是以為涼州刺史歎息以為後果羌戎征討

 少有度量所在裴秀度過以為不及處方位極人臣致仕退咸寧入朝骸骨:「元勳東夏懇切京城以前太尉大司馬祭酒帳下司馬大車鼓吹親兵五十器物留給輿出入殿鼓吹蕭何故事。」:「諮詢庶績視事散騎常侍。」侍中三司之上不朝安車高平耆老輿殿

 謇諤之風皇太子以為與其輿忿子女穢行以此

 元康八十一加以太傅大司馬流涕大司馬故事輿

輿
 輿侍郎洛陽黃門侍郎將校左軍大司農侍中叔父不睦河內太守輿檢正有力散騎常侍永嘉遇害孝武帝玄孫弟子受禪

裴秀
維基百科標誌 维基百科條目裴秀
 裴秀河東聞喜尚書尚書好學有風屬文叔父盛名賓客使:「微賤如此小兒。」人為:「後進領袖裴秀。」

 將軍大將軍:「岐嶷自然博學強記不該孝友高聲遠近。」黃門侍郎故吏頃之廷尉文帝將軍司馬軍國見信散騎常侍

 諸葛尚書僕射黃門侍郎參謀尚書常道公立議定七百尚書僕射定禮正法官制六百於是濟川地方六十四百濟川

 文帝未定屬意舞陽武帝不得:「?」奇表文帝:「撫軍如此非人。」由是世子武帝王位尚書光祿大夫御史大夫將軍給事中受禪光祿大夫鹿

 安遠故人:「尚書裴秀。」有司:「不能使不加古人交關人事尚書有所。」校尉騎都尉尚書裴秀稻田禁止朝政勳績王室不可以大德使禁止

 久之:「三司皇極成王苟非不虛尚書光祿大夫裴秀雅量先帝事前大業正位庶績司空。」

 儒學留心政事之際納言其所違者在地禹貢山川地名從來久遠變易後世牽引暗昧於是有名而今隨事禹貢地域十八

 圖書由來自古三代國史咸陽丞相蕭何圖籍秘書地圖蕭何所得輿地不備名山大川不可依據不合事實

 混一六合宇宙皇帝有司地圖既定地域遠近山川險易迂直校驗圖記禹貢九州十六疆界古國舊名水陸徑路地圖十八

 製圖所以所以彼此道里所以高下迂直所以圖像遠近有分他方無道不能相通有道高下迂直徑路遠近相違失准以此遠近定於彼此定於道里度數定于高下迂直絕域皆可曲直遠近

 朝廷以為故事在位當世寒食泰始四十八:「司空儒雅世宗不幸朝服三十。」

 尚書三十六不明使任職未及友人書記:「孫皓酷虐不及聖明使子孫不能萬安未有陛下施用。」以上:「司空不能危困王室盡忠。」

 王公配享嗣位散騎常侍庶子高陽


 逸民遠識博學稽古知名御史:「武庫縱橫一時。」從母不幸喪亡遺孤稚弱才德足以興隆。」不許太康太子中庶子散騎常侍國子祭酒將軍

 白衣論述賜爵高陽駿駿左軍將軍陳兵太傅所在紿:「西掖門西。」:「?」:「廷尉。」左軍將軍駿武昌次子鹿先帝武昌時尚侍中

 天下國學皇太子孔子郊廟朝享禮樂博多醫術荀勖有餘:「度量未能太醫權衡失神藥物輕重壽考而今短折未必不由。」不能言談林藪

 不悅太子太子所生淑妃後衛於是東宮宿衛萬人尚書侍中如故光祿大夫未嘗殷勤古今成敗以為莫不寒心

 亂政司空張華侍中而立淑妃:「廢黜吾等上心不以朋黨異議國危無益社稷。」:「誠如忌憚?」:「見信左右禍福天下優遊。」勸說從母太子而已:「中宮內外盡言不行退二者不立。」久之不能

 尚書僕射侍中如故親屬四海不謂親戚惟恐不居使專任:「外戚偏私常有自保皆知二十四孝文光武明帝不重外戚越禮不敢。」:「伊尹呂望四極繼體傅說中興明揚豈非近世不能以致疏廣太子官屬前世以為朝廷外戚至公不用其事。」

 東宮:「東宮皇極其所英俊成德人理立身東宮實體而今童子侍從。」太子張華不從》。

 時俗放蕩儒術何晏阮籍素有高名禮法祿不事聲譽不以陵遲

 形象錯綜自足外資是以所謂所謂所謂所謂所謂出處所以生存無害貴賤吉凶是以賢人君子不可往復分地而後恭儉忠信大建於是乎聖人為政

 危害專利可謂悠悠外形外形禮制以為兆庶心服是以一切百姓忽然以為不可

 未可未可有形盛稱成說頗有虛無不可功烈浮游人情名利於是是以立言虛無玄妙曠達砥礪陵遲吉凶容止長幼貴賤至於裸裎不惜

 老子五千令人釋然合于》、《》、《》、《虛無;《》《君子之一之所以老子有所」,為主一家沈溺忘本天理存亡無非無非是以