Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷四十二 列傳第十二 王渾 王濬 唐彬 Volume 42 Biographies 12: Wang Hun; Wang Jun; Tang Bin

Click on any word to see more details.

〈()〉


 太原晉陽司空器量大將軍文帝軍事黃門侍郎散騎常侍校尉武帝受禪將軍徐州刺史百姓泰始封邑八百中郎將淮北諸軍許昌損益

 將軍豫州諸軍豫州刺史宣佈威信前後甚多十萬弋陽休息擊破次子關內遷安將軍都督揚州諸軍壽春人大揚州刺史淮南諸軍攻破百八稻苗四千六百陳兵地形攻取

 大舉參軍都尉牙門李純望城武將將軍丞相大將軍率眾數萬城陽司馬揚州刺史擊破臨陣七千八百人大

 孫皓司徒將軍既而石頭孫皓威名明日建鄴中軍之後愧恨不平罪狀:「使都督揚州諸軍將軍督率秣陵孫皓自衛不得西使遂平秣陵八千關內八千。」大將軍壽陽處斷畏懼羈旅座無空席不停於是江東莫不

 尚書僕射散騎常侍朝臣齊王當之上書:「憲章古典齊王禮儀建國帝室至於武王左右大業使至親不可是故周公得以幼主忠誠》,文武贊皇政事陛下為人加以懿親忠貞陛下都督天朝王政至親陛下追述文明太后宿事宜汝南皇帝皇帝駿各處內外以後不為異同仁慈天下陛下親親陛下朝政同姓至親吳楚七國古今輕重所在不為不可事事患者正道至於疏遠危懼國有以為太子太保太尉汝南將軍廣義退偏重陛下親親使休戚所見不能愚見觸犯陛下萬分。」

 司徒即位士官駿司徒文官因時

 楚王汝南公孫:「太尉威重大王非常宿司徒宿威名三軍信服使。」閉門不敢矯詔伏誅:「陛下聖哲遠近芻蕘周文仲尼跪受相承陛下留心異同賢才風俗農桑本務刑獄得無得無不復因循文義人才東堂長史司馬王國不能使審察便。」尚書

 前後著稱聲望元康七十五長子早亡次子


 少有風姿一時弓馬勇力》、《》,過人有名當世姊夫齊名公主二十起家將軍一時武帝公卿殿:「左右可謂濟濟!」未嘗人物得失善於修飾辭令朝臣婿才能以此其父

 齊王當之使公主長廣公主稽顙王戎:「兄弟至親齊王家事來生!」國子祭酒常侍如故數年僕射處事不當明法不平不能其父同異河南王官委任於是

 洛京滿」。八百」,千萬一發胡床左右牛心須臾便不過少年琉璃答曰:「。」不平

 不肯:「。」使便杜預

 :「而後官爵何如?」:「不可。」既而:「?」答曰:「陛下他人令親不能使親親以此陛下。」默然

 孫皓:「何以面皮?」:「無禮。」

 使白衣太僕四十六追贈將軍及其而後賓客莫不靈床:「。」賓客:「!」

 失明妒忌尤甚庶子文宣給事公主


 弘農湖人家世二千姿不為鄉曲變節疏通開門:「使。」:「陳勝燕雀安知鴻鵠。」州郡河東從事廉潔望風刺史燕國大會內觀軍事深知:「為人奢侈不可專任。」:「大才。」轉車從事可謂

 太守兵士苦役全活廣漢太守百姓須臾警覺主簿:「一者益州?」益州刺史皇甫益州刺史方略關內威信蠻夷來歸將軍大司農車騎將軍於是益州刺史

 武帝二十二千樓櫓出門馬來怪獸船首江神舟楫自古未有造船建平太守孫皓:「建平建平不敢。」不從謠言將軍諸軍》。

 上疏:「參訪吳楚同異孫皓荒淫時運征伐賢主文武強敵七十死亡陛下失事。」荀勖以為不可張華杜預節度於是徭役其父:「王府!」

 太康元年正月成都巴東監軍武將要害橫截間諜知情百餘為人先行火炬大數麻油須臾斷絕於是二月庚申西陵將軍將軍宜都太守壬戌荊門監軍水軍西將軍乙亥將軍都督諸軍

 自發血刃武昌無相於是順流三山遊擊將軍萬人旌旗滿威勢莫不破膽用光祿:「吳郡孫皓叩頭死罪九州先人因時江南山河四海偷安天命至於臨江舉國天朝弘光私署太常。」壬寅石頭亡國白馬肉袒大夫輿太子二十一京師圖籍府庫無私遣使

 詔書使建平杜預節度秣陵節度江陵:「建平順流威名不宜受制不能節度。」西陵:'足下西便當秣陵塗炭還都曠世。」秣陵論事:「不得。」中軍不敢乘勝納降而且忿不受節度罪狀檻車:「國事使將軍安車將軍節度思謀深重將軍云何不從大義將軍詔書成王肆意何以天下?」上書

 庚戌詔書:「軍人乘勝便當順流秣陵。」即便詔書太尉總統大將軍節度」,節度

 風靡孫皓十四秣陵二百宿部分攻取節度三山共有節度水軍風發乘勢宿部分次第之中首尾斷絕須臾之間遣使歸命使石頭相待日中秣陵節度十六石頭諸軍人名定見以為首都人定不可倉卒當今不可專擅自由驚怖不知老臣三軍上下喪氣任重孤負聖朝投身死地轉戰萬里寬恕是以威靈幸而陛下指授鷹犬肆意

 十五秣陵詔書十六洛陽其間罪責假令孫皓螳螂有所萬餘乘勝席捲羽翼獨立不能妻子江北諸軍不知虛實便他人言語不可聽聞

 春秋大夫愚蠢以為盡忠奮不顧身量力受任社稷死生嫌疑人臣社稷鄙劣丹心股肱忠貞掃除宇宙陛下是以信樂蕭何深重錯失陛下陛下而已

 寶物

 壬戌詔書上揚刺史諸軍孫皓寶物牙門放火公文尚書本末受性行事舉動信心神明而已秣陵反白