Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷五十四 列傳第二十四 陸機 陸雲 Volume 54 Biographies 24: Lu Ji

陸機
 陸機士衡吳郡丞相司馬機身七尺文章儒術不動二十退居閉門十年祖父孫皓所以所以祖父功業

 奸臣京畿宇內王室於是群雄皇帝慷慨紛紜忠勇羿震盪于時將帶熊羆同盟未有如此

 長沙桓王秀髮招攬遺老交鋒威德賓禮周瑜君子江東多士北伐輿反帝挾天子以令諸侯舊物戎車側目大業

 皇帝從政遺風節儉志士異人於是師傅周瑜魯肅呂蒙股肱風雅諸葛名聲政事奇偉奉使術數劉基補過失策割據山川天下爭衡戰勝百萬漢陰順流武將宇宙周瑜偏師赤壁漢王帝王千里報關湘西西陵敗績而後永安臨川喪氣<>鼎峙西百越於是上帝黎元行人駿明珠耀黎庶干戈戎馬

 幼主肆虐歸命司馬文武丞相威重鐘離公卿元首股肱末葉然後瓦解皇家應化城池山川非有雲梯西社稷忠臣孤憤烈士死節

 非一險阻成敗貿古今彼此授任

 

 中夏桓王太祖聰明稚子盛德呂蒙誠信鞠躬周瑜豐功魯肅一面士燮效命諸葛情欲刑法劉基屏氣怨言是以忠臣志士遠略區區百官建鄴群臣天子:「天下!」宮室輿服中葉天人既定百度上代足以地方萬里百萬西長江國家使可以未有危亡

 :「理則。」存亡重山百萬不過千夫千里不過朝臣機械天子司馬天地所以機械舟楫謹守于時要害西沿江偏師三萬不敢生路敗績五千西水軍東西賢人烽燧六師太康廣州顛覆宗廟嗚呼!「邦國」,

 《革命」,不形」,帝王天時古人天時不如地利」,《王侯」,地利不如」,「」,所謂及其而已所謂以南山川所以先王存亡百姓以致慈和是以黎元及其不可不足社稷,《,《

 太康太常張華相識:「。」:「吳中何以?」:「千里。」人稱張華太傅駿祭酒駿太子洗馬著作范陽:「?」:「。」默然:「至於!」:「四海不知!」以此優劣

 淮南郎中尚書殿相國參軍關中篡位以為齊王廷尉成都

 初機駿名曰既而京師笑語:「我家書信取消?」竹筒其後以為中國不從

 

 立德不一修心以為遭遇落葉雍門不足是故可以聖賢可以烈士」,于時一時

 自我昆蟲自我非常神器顧眄萬物俯仰在身鬼神不免人主天下大節之下之上世主自下不足不足大匠忠臣所以慷慨寡人人主不久是以高平側目成王

 叔父守節傾側顛沛文子大德如此不能取信於人眾多以往安危道家聖哲由於不知去勢不知百姓不服嚴刑傷心然後上下危機足以古人成敗是以聖人功名祿為此

 共有遊子高位生前志士身後受生而已蓋世使伊人天道不可超然退巍巍洋洋不止至樂不為然後成山荼毒豈不使

 

 聖王封建

 先王然而經略不同得失成敗是以

 天下不可不可任重因人所以所以於是封疆親疏使萬國磐石雜居人情大方為人不如利物不如安上在於為己利人使」,不利不如而後」。是以天下天下諸侯萬國傳世南面之內於是於是足以足以不能一時霸王然後萬邦主尊天網四體三代所以直道四王所以

 盛衰固有廢興有時陵夷成湯商人損益于時暗經不能陵夷是以興化積弊王室名位後嗣神器事勢使

 國慶不必一道顛沛孤立萬國大德陵夷自來有餘片言勤王諸侯一朝使因循無道覆滅

 王侯是以諸侯國家西京諸侯中葉失節有名無實天下是以萬國拾遺光武中興喪家宿疾奸宄天下風靡城池豈不

 王室九鼎天下是以宣王共和四海

 王莽篡逆董卓擅權之際何故于時雄心烈士扼腕中人變節合同王室奧主君臣無相是以劫殺眾望而已見大

 諸侯