Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷七十二 列傳第四十二 郭璞 葛洪 Volume 72 Biographies 42: Guo Pu; Ge Hong

Click on any word to see more details.

郭璞
 郭璞河東聞喜尚書時尚杜預有所增損駁正著稱終於建平太守經術博學言論中興古文陰陽客居河東精于卜筮受業五行天文卜筮攘災不能門人》,未及

 之際河東:「桑梓!」於是交遊東南將軍良馬賓客不為:「。」:「?」:「二三竿三十便竿打拍。」便嘶鳴如常不復

 廬江太守丞相祭酒江淮無心」。主人小豆主人主人人數:「不宜東南二十。」主人令人一一主人廬江

 宣城太守參軍水牛灰色胸前大力遲鈍來到使》,:「《》,不許。」不復綱紀:「不悅:'使荊山不須。'」精妙如此石頭鼯鼠:「妖人東南數百明年。」無錫茱萸吳興太守:「曲直成災。」王導深重軍事:「公有西柏樹截斷身長。」柏樹粉碎

 》,:「東北''受命西南''。」其後武進田中使》,:「會稽成功人家所謂'先王作樂之上'。」即位會稽二分口徑古文十八會稽」,:「靈符天人然後可以受命會稽豈不天人之際不可。」

 》,》,以為著作于時陰陽刑獄上疏

 春秋所以天人淺見歲首有所》。廢水,《刑獄》,刑獄去年十二月二十九太白》,所以太陽太白來犯天意所以以來跨年刑獄充溢所致建興十二月丞相逆流小人感動皇天所以保祐陛下災異殷勤無已陛下側身皇極不然將來薄蝕陛下

 ,《尚書五事易傳所以不生武丁不為所以所以自然不可:「君子。」《;「。」以為哀矜使蒼生時事

 陛下明仁自然重光天順陛下即位以來中興群生宇宙,《鴻雁康衢作者法令不一人情次數覬覦官方不明善惡陛下區區曹參之一之中可謂。《老子忠信糟粕無為陛下不為堯舜古人是以可采所以不足所以陛下留神

 

 其後上疏

 所見陛下狂言交戰,《刑獄》,將來薄蝕日出精光中有異物共相良久歲首癸亥元首所致微臣未及一月便皇天留情陛下

 往年歲末太白再見日月詩人熒惑退結冰明天形影相應陛下所以天意所以

 聞人不幸不宜聖旨以為子產政事不得不作者隨時聖人國家微臣所得聖朝明哲四門輿竭誠

 尚書郎便宜明帝東宮庾亮布衣輕易威儀嗜酒好色過度著作干寶:「。」:「不得酒色!」

 卜筮高位》,

 :「知名明月足下慶雲千金傲岸之際之間不為退不為》,不得天津之前。」

 然而:「鷦鷯不可雖然

 「淮海溟海咨嗟不假九有駿總之一朝豐沛南陽伐木是以幽人不暇

 「光耀滄浪不才蟒蛇是以支離不得自得覺者不足岩穴江湖放浪洞鑒不是是非非我非我太山天地蜉蝣椿兩儀寒暑春秋青陽駿蝴蝶物化

 「蟪蛄戰機以外不能得意往復安可樂天莊周婆娑混沌遁形倏忽不能寂然。」

 永昌元年上疏

 未嘗自持亂世未嘗自居亡者三代所以以為所以是以規誡何者天下以至陛下至大中興法令自然

 啟事囹圄充斥陰陽蕩滌不然將來薄蝕其後以來暴雨吳興頃者以來百姓困擾小人共相不可》,日蝕陰氣著實假令不幸陛下

 此時火氣不生陛下天意大赦天下然後天心人事幸甚

 聖旨上合陛下陛下所以

 大赦

 既而不知所在穿便詣闕上書道術宮中上疏:「所為無有因由陛下情狀供給安處神降陛下居正周禮》,怪人怪人殿日月天聽私情所以陛下神靈敬而遠之聰明正直人事不宜或是神祇不宜安然以為陰陽變化萬端狐狸魍魎假作陛下直筆。」其後

 去職:「即為。」其後王敦記室參軍潁川陳述大將軍美名未幾:「焉知!」明帝即位熒惑遣使赤烏上疏肆赦為人微服主人何以滅族主人:「郭璞不出天子。」:「天子?」答曰:「天子。」友善便:「不可。」裸身大驚:「如是非但不免!」王敦

 王敦庾亮使吉凶:「大吉。」退:「不了不敢國家大事大吉舉事。」於是」,使:「。」;「幾何?」答曰:「起事不久武昌不可。」大怒:「幾何?」:「今日日中。」行刑:「。」:「柏樹。」