Back to collection

Book of Jin 晉書

卷七十二 列傳第四十二 郭璞 葛洪 Volume 72 Biographies 42: Guo Pu; Ge Hong

Click on any word to see more details.

郭璞
 郭璞河東聞喜尚書時尚杜預有所增損駁正著稱終於建平太守經術博學高才言論中興古文陰陽客居河東精于卜筮受業青囊由是五行天文卜筮攘災不能門人》,未及

 之際河東:「嗟乎黔黎桑梓!」於是交遊東南將軍良馬賓客不為:「。」:「?」:「三十竿三十便竿打拍。」便頃之嘶鳴如常不復

 廬江太守孟康丞相祭酒江淮孟康無心」。主人無由小豆主人主人人數:「不宜東南二十。」主人令人一一主人廬江

 宣城太守參軍水牛灰色胸前大力遲鈍來到異焉使》,:「《》,不許。」不復綱紀:「不悅:'使荊山不須。'」精妙如此石頭隨之鼯鼠:「妖人稱制東南數百明年。」無錫縣茱萸連理吳興太守:「曲直成災。」王導深重軍事:「公有西柏樹截斷身長。」柏樹粉碎

 》,:「東北郡縣''受命西南郡縣''。」其後武進于田使》,:「會稽出鐘告成人家所謂'先王作樂之上'。」即位會稽二分口徑古文奇書十八會稽」,:「靈符天人然後可以受命告成會稽豈不天人之際不可不察。」

 》,》,以為著作于時陰陽刑獄上疏

 春秋啟閉所以天人淺見歲首有所》。廢水,《刑獄》,刑獄去年十二月二十九太白》,所以太陽太白來犯天意其所以為不盡以來跨年刑獄充溢所致建興十二月丞相淳于逆流小人感動皇天所以保祐陛下災異殷勤無已陛下側身皇極不虛不然將來薄蝕陛下

 ,《尚書易傳所以武丁不為所以所以自然不可不察:「君子。」《;「。」愚以為哀矜使蒼生時事

 陛下貞明自然重光應天順時陛下即位以來中興宇宙,《鴻雁不興康衢作者法令不一人情次數改則覬覦官方不明陛下區區曹參之一之中獨斷可謂刑名。《老子忠信糟粕無為陛下不為堯舜古人是以可采所以不足所以陛下留神

 

 其後上疏

 所見陛下狂言交戰,《刑獄》,將來薄蝕日出精光異物雞子共相良久歲首癸亥元首不著所致微臣未及一月便皇天留情陛下之至

 往年歲末太白再見日月詩人不遠熒惑退光武結冰明天有若形影相應陛下所以天意所以

 聞人不幸不宜聖旨愚以為子產政事不得不作者隨時聖人國家微臣所得聖朝明哲輿不竭

 頃之尚書郎便宜明帝東宮庾亮布衣才學輕易威儀嗜酒好色過度著作干寶:「。」:「不得酒色!」

 卜筮高位》,

 :「知名明月足下慶雲不徹千金傲岸榮悴之際之間不為退不為連山》,不得天津之前。」

 粲然:「鷦鷯不可雖然

 「淮海溟海咨嗟不假駿總之一朝豐沛南陽驌驦杞梓伐木是以幽人不暇

 「且夫光耀滄浪不才蟒蛇連城是以支離不得自得不足不外岩穴江湖放浪不以洞鑒不以不是是非太山天地蜉蝣椿兩儀寒暑春秋青陽駿蝴蝶物化

 「蟪蛄戰機以外不能得意往復安可樂天莊周偃蹇婆娑混沌遁形倏忽不能寂然。」

 永昌元年上疏

 有道未嘗不以自持亂世未嘗不以自居亡者三代之所以以為之所以是以規誡何者天下以至陛下至大中興法令自然

 啟事囹圄充斥陰陽不和郊祀蕩滌不然將來薄蝕其後以來暴雨吳興頃者以來百姓困擾小人共相不可不虞洪範》,日蝕陰氣著實假令不幸陛下

 黔首此時火氣陛下天意大赦天下然後天心人事兆庶幸甚禎祥

 聖旨上合陛下陛下所以

 大赦

 既而不知所在穿便詣闕上書有道宮中上疏:「所為無有因由陛下情狀供給安處奇邪神降陛下簡默居正周禮》,怪人怪人殿日月天聽私情所以陛下神靈敬而遠之聰明正直人事不宜或是神祇克己不宜安然愚以為陰陽變化萬端狐狸魍魎假作陛下直筆。」其後

 去職:「當即。」其後王敦記室參軍潁川陳述大將軍美名未幾:「焉知!」明帝即位熒惑遣使赤烏上疏肆赦為人微服主人何以滅族主人:「郭璞不出天子。」:「天子?」答曰:「天子。」友善便:「不可上相。」裸身大驚:「如是非但不免