Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷七十三 列傳第四十三 庾亮 Volume 73 Biographies 43: Yu Liang

〈( )〉


 字元穆皇后外戚》。姿容談論》《》,風格禮節之內以為十六東海會稽自守

 西引見風情過於器重皇太子不許丞相參軍丞相軍事掌書記中興著作東宮太子布衣刑法韓子皇太子刻薄不足聖心太子給事黃門侍郎王敦蕪湖使談論不覺退:「!」領軍

 明帝即位以為上書

 凡庸喪亂逃難而已遭遇異常婚姻沐浴餘年小人祿一日聖朝登遐區區上達

 陛下宰輔賢明至公天下陛下骨肉不同太上至公無私自來悠悠六合天下是以前後使西京東京決不

 在世于時植根至於外戚天地四時四海側目不容不能是以疏附百姓之內寒心萬物聖賢因而至公如此使兵權以此以此陛下二相天下安可使坦然

 富貴榮寵不能刑罰貧賤不能違命背時不足是以淺薄屏營不知所措陛下天地

 

 王敦既有異志憂懼王導將軍吳興東征諸軍永昌開國五千四百將軍

 群臣將軍南頓將軍親愛西臥內流涕正色大臣社稷今日深感司徒王導遺詔幼主給事太后臨朝政事

 王導以此人心遺詔大臣刪除遺詔怨言於是江州聲援石頭南頓執政國族元老天下宗室

 琅邪亡命專用禍亂大司農不可平南將軍便京都起義:「西過於足下。」宣城不能乘勝至於京都諸軍建陽門外未及小船西左右失色不動:「使!」

 其三南奔既有執政天下引咎可觀不覺釋然:「石頭老子今日!」便終日留白問曰:「?」:「可以。」於是:「風流有為。」

 石頭答曰:「古人當今不宜。」:「喪亂!」二千步兵萬餘四面將士殊死退數百

 進見稽顙群臣明日謝罪骸骨尚書:「社稷。」上疏

 小人經世戚屬皇家告退輾轉便醫藥登遐後事不可逃命寄託君臣自然眷戀布衣感遇加以陛下先後是以退自覺不能撫寧退不能宗長使四海沸騰

 不堪社稷傾覆宗廟先後登遐陛下四海朝廷屠戮不足祖宗滅族不足四海國家莫大陛下自古不孝不能朝廷人次次於人理

 聖旨所以陛下寬宥首領天下勸戒

 

 懇惻大義何必區區

 未有天地不容今年明年所見然而正是不忍無禮國體席捲甲胄大事天下反正社稷宗廟二三復議

 天下對岸艱難使天下幸甚

 陽東舟船豫州揚州江西宣城諸軍西將軍豫州刺史宣城內史受命蕪湖

 將軍於是將軍步騎太尉蕪湖:「賞罰君子。」:「元帥效命!」西將軍王敦永昌諸軍刺史西將軍三司武昌

 王導幼時大綱細目委任奉法大臣率眾不許

 蕪湖反覆時弊國危有所鎮壓隱忍解釋迄今

 主上以及成人武官小人讀書無從顧問未嘗君子顧問殿將軍司馬同年將軍司馬生願天下不可進賢輔導聖躬春秋稽首師傅成人主上君臣不可不得不無人百官百官有無不可

 往日隱忍時弊國危兵甲不可無賴足以維持天下何以地下安國社稷負荷輕重

 不許其事

 石勒中原豫州將軍使西太守精兵稱為中郎將江夏五千南蠻校尉太守鎮江武昌太守將軍梁州刺史荊州刺史太守京都大眾十萬石城諸軍聲援上疏:「誅鋤進取襄陽漢水襄陽石城諸軍羅布數年臨河一舉存亡天時人情聖朝陛下壽陽簡練部分參議經略。」王導資用不可大舉上疏便三等安西將軍司空

 王導司徒揚州刺史尚書咸康五十二追贈太尉文康車駕親臨永昌印綬上疏:「是以自陳十年神武是以非人是以陛下存亡陛下發明不朽。」:「玉樹使人情!」

 乘馬有的以為不利:「不安!」退武昌不覺:「老子此處。」便胡床坦率


 雅量過人神色:「至於!」遇害

 有時吳國內史文義諷諫:「陛下聖明百姓凋殘四海漢文儉約四百賈誼所以憂懼陛下受任親臨所見。。」詩文太元豫州刺史西中郎將義熙中江刺史

 好學文章叔父襄陽十五:「襄陽耀臨河使太平便在於皇朝無有萬仞方城加以有勞窮寇送死東西遠略進退不見全勝城池練兵泛舟水陸旬朔。」丹陽六十太和領軍尚書僕射祿大夫


 西東海校尉綱紀功曹中軍司馬侍郎將軍廣饒臨川太守軍事將軍梁州刺史總統寬厚東西秦州諸軍將士妻子三百將軍上疏:「等同大數名號不可進退文武安定遣使五百安隱怵惕。」將軍將軍豫州刺史西中郎將宣城廬江軍事蕪湖

 反之:「大匠之上。」:「左右。」江州刺史有毒:「天下!」五十將軍

 字長司空太尉調會稽王司馬將軍太守二十九人稱痛惜宣城內史


 相率莫不世論以為司徒秘書王導司徒長史吳興內史

 不能便會稽會稽內史武將吳中先進率眾於是乘勝西京都司馬石頭吳縣給事黃門侍郎司空長史將軍會稽內史領軍將軍揚州刺史軍事將軍

 王導人情眾望重任經綸時務夙夜賓禮後進朝野:「不堪!」范汪:「天文足下。」:「正當人事。」戶口無名萬餘