Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang

Click on any word to see more details.

陳壽
 陳壽巴西漢人好學威權大臣曲意不為父喪使以為司空張華孝廉著作陽平諸葛亮》,著作中正三國志》,六十五人稱敘事良史魏書》,便張華:「晉書。」為時如此盛名子曰:「尊公。」不為立傳參軍諸葛亮諸葛立傳應敵其實以此

 張華荀勖吏部長廣太守杜預御史去職遺言洛陽:「不幸。」太子中庶子

 元康六十五梁州大中尚書郎:「漢武帝:『司馬相如。』使者遺書封禪天子御史陳壽三國志》,勸誡得失有益風化質直採錄。」於是河南洛陽古國五十、《耆舊文章


 廣漢知名不羈微服成都市蹲踞刺史閉門自守人事》,名曰玄經》,文言》、《》,卜筮揚雄太玄》。:「揚雄太玄》,桓譚以為後世玄經君山。」

 太康切責刺史成都光源:「?」:「祿。」丞相從事出行載車當時終於


 高平昌邑將軍隴西從父專心疆場未嘗孝廉郎中尚書尚書尚書器重:「先王久長不可。」:「歷代未能。」

 公車司馬鄱陽內史大修庠序學徒:「所以定情理性情定善於中人及其人心天下江表庠序四海一統萬里休息太和之中崇尚開學時雍。」於是七百

 文學立德聖人學者不好及至不見然後敬業忽然不覺至道入神丹青丹青

 工人後事孝悌忠信君子有餘文質彬彬然後學者不及不立朽木不知金石

 生口聖人庠序可以宣流日新朋友於是不亦揮翰流離世務使結舌無常江河微塵人間不通

 祭酒行禮:「君子行禮無常孔子行禮大樹之下庠序高堂!」

 風化大行春秋江表文章六十二江表秘書

司馬
 司馬高陽長子篤學好色不得人事專精學習博覽都尉泰始秘書莊子》,九州春秋》。以為先王史官時事善惡以為是以春秋仲尼;《關雎不得已中興建安忠臣良史記述煩雜刪除未盡安順以下。」討論世祖終於編年二百十二上下八十號曰續漢書》。

 泰始武帝上疏》。侍郎末年六十

 司馬遷史記以上俗語百家不專正經於是古史二十五謬誤未盡古史凡百二十二不當紀年


 好學有著功臣行狀自守博學多聞西舊事諳究

 建興丞相祭酒涿郡博弈:「。」:「古人不遇當今未有天下舊事非凡能立少長四方成敗耳目何不風俗》,政論》,勸學》,》,便不朽同時君子沒世,《自強不息國史得失何必博弈而後:「不足。」上疏史官

 典章郭璞著作平王著作晉書》,生長東南不知中朝交結權貴朋黨歸於資用西將軍庾亮武昌詣闕著述文辭次第可觀其父文體不可解七十

 成都以為冠軍參軍遊擊將軍滿河南司馬宮掖上官


 征士本名穆皇后十二好學文章余姚風俗朋黨功曹使沙汰與其叔父:「便親事不得有所異同一旦千里古人。」預言半年斥退

 太守為主簿時政:「以來百姓失業迎新交錯道路惟恐忠義從簡加以所在停滯經年依法減省使公私多端加重三十不堪減損。」施行太守為主簿功曹孝廉不行從事諸葛參軍庾亮丞相參軍記室著作

 直諫上書

 受命五十元康以來中國宗廟灰燼千里華夏天地開闢書籍未有

 陛下先覺超然東南上天眷顧中興其實受命少康宣王陵遲在於在於高宗文王以為列國三士退今天人士忠信不乏所以

 上疏

 承平牧野之戰呂望淮夷陰陽三軍不勝既定天下四方孝文鹿。《赳赳」,豈可族類陛下輕薄使背叛拘忌

 失禮小丑不足不為難以應敵壽春孤立智力持久陛下當局使不顧然後致力禮遇

 山河嫠婦

 琅邪常侍秘書丞著作

 

 天道地道誠信所以萬物所以是以推恩雲雨刑罰在於平均以來刑獄牽連年月是以百姓感傷和氣以為速決殊死加以節儉砥礪朝臣使

 屠殺牛犢十數醉酒限度不少

 善言退熒惑楚國莊王盛德未嘗天佑不足

 平王西鄉作亂預先歸家太守參軍侍郎著作如故散騎常侍著作年老

 玄虛阮籍裸袒伊川所以中國以為晉書四十、《會稽二十、《十二


 安國太原中都太守潁川太守盛年避難博學善言于時一時而已談論麈尾忘餐不定醫卜》,知名

 起家著作瀏陽太守參軍庾亮西主簿參軍丞相王導執政南蠻校尉其間懷疑:「王公神情常有凡人內外。」安西參軍廷尉桓溫參軍在後部分應時敗走從事入關長沙太守從事察知放蕩從事風聲退搏擊徘徊從事重案檻車秘書監給事七十二

 篤學釋卷春秋》、《晉陽》,。《晉陽良史既而桓溫子曰:「失利尊君門戶。」拜謝刪改盛年還家子孫庭訓諸子號泣稽顙盛大諸子慕容太元孝武帝異聞遼東考校不同

 豫章太守王國以為參軍

 荊州庾亮:「?」應聲答曰:「。」:「?」:「莊周。」:「仲尼?」答曰:「仲尼所及。」:「。」問曰:「安國何在?」答曰:「。」大笑:「如此!」:「翼翼。」既而:「。」終於長沙

干寶
 干寶新蔡武將丹陽博覽書記著作關內

 中興史官王導上疏:「帝王莫不無窮皇帝四海皇帝受禪至德王府陛下聖明當中建立國史撰集祖宗實錄後代史官著作干寶撰集。」於是國史山陰太守王導司徒長史散騎常侍》,五十三二十書簡良史

 陰陽術數有所妒忌兄弟餘年母喪其父飲食恩情在家吉凶考校地中不覺既而生子見天鬼神以此撰集古今神祇靈異人物變化名為搜神記》,三十:「可謂。」異同虛實

 載籍當時非一安敢失實呂望長存往往從此聞見由來國史方策之前片言行事使不二然後然而國家學士不絕豈不設有使採訪近世先賢及其著述足以明神

 百家不可耳目不可足以而已將來好事

 春秋左氏外傳》,周易》、《周官雜文


 長沙高潔著名南陽郡</