Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷八十九 列傳第五十九 忠義 Volume 89 Biographies 59: Loyalty and Righteousness

 古人:「君子成仁求生。」:「處死。」捐軀烈士鐵石歲暮危亡不顧書名竹帛丹青以為美談後來。  元康之後禍難使沸騰蒼生塗炭干戈日用戰爭不可輕生于時輿高田致命莫不秋霜白日足以清風萬古當年所謂亂世忠臣列傳其餘行事以為忠義》,有人
目录
1
1.1 從子 
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 樂道
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 評論

 大夫得罪武帝:「《:'父子。'秘書。」:「。」起家秘書丞

 王戎:「人中昂昂。」:「其父。」太守尚書僕射:「使吏部尚書使天下。」才智從子友善以為不成主簿無行知人之明豫章內史徐州刺史都督長子去職

 元康給事黃門侍郎以外年少居位潘岳阿比弋陽散騎常侍博士太尉廣陵太常:「諡號所以不朽大行文武功德。」太常不從朝廷

 篡位司空張華其事:「內外善事遠近不宜爵位無罪。」反正上疏:「太一元首多士周文,《陛下司馬潁上大將軍禍亂。」

 齊王大興:「夏禹茅茨顯德無益危亡功力今日大事深思不可不可。」不能宴會時政:「善於絲竹。」左右不受:「今日!」:「社稷冠冕殿豈可絲竹以為伶人公服不敢。」自得退公事以為司馬旬日閣下殿姿容長者非凡滎陽舊宅

 御史河間成都京都長沙大駕次於:「今日西都督?」:「。」使西將軍以下謝罪廢黜庶人朝廷復有爵位天子蒙塵敗績百官侍衛莫不儼然捍衛天子哀歎左右浣衣:「。」

 :「今日?」正色:「大駕使輿駿馬!」莫不歎息長安河間司空洛陽東海滎陽悲慟立碑官爵遣使祿大夫丞相死節太尉即位

 小節從子撫恤門人思慕遺愛三十長子早夭追述兄弟太元孝武帝:「哲王太尉貞潔其事傷懷忠貞所以大明名教宗族。」於是弋陽

從子 
 徐州刺史太子舍人好學屬文鞏縣自號楚王秀才郎中弘農公子莊周使吊文加點:「婿真人退進趣可謂不可。」:「莊周自然神清爭寵上下長幼於是玄虛引道老莊名利耀三光岩石茅茨先生生處沒有大道。」愧色

 齊王西參軍武昌長沙記室尚書郎成都交戰尚書郎督戰理事:「軍事青龍尚書軍務擁塞倒懸不復理事督戰理事內外十萬都督主帥大將不宜與其。」

 將軍從事中書侍郎滎陽庶子西阻閡應召范陽將軍許昌從事將軍襄城太守將軍劉弘襄陽以上作亂震盪南越廣州刺史中郎將廣州刺史司馬為己掩殺四十四即位


 抗直豫州齊王司馬為主簿驕縱天下

 王臣定時保存社稷是以為人刑罰不足以為為人不足以為虛心下士開懷逆耳元康以來宰相在位未有事勢使不善禍亂安國前傾中間長存河間樹根成都盤桓新野江漢剛強戎馬興義天下當世京都大權退蒺藜未知淺見
 武王封建諸侯周公以西召公及至不過四海強兵不敢九鼎所以天下成都州伯河北王侯南州盡忠以為天子百官四海萬國幸甚社稷高祖泰山許可
 

 聖旨高遠一字可否霸王安危不可須臾思明大功大德大權四大不能賢聖所以戰戰兢兢不暇周公武王成王至孝四國流言出奔風雨成王感悟皇天神人未知至於執政召公自視功德周公元康以來宰相危機不及生計君子遠慮所及
 王侯成都成都千里相率皇家一如成都行人燕趙商人兩國綱紀起事主簿未必
 :「前後白事思量。」會長:「小子離間骨肉何不打殺!」不能:「忿成都長沙新野興義社稷皇家親親宗室從事夙夜神明主簿白事異端宰相危害一旦成都聖朝兩端孔丘子產鄧析名實趙高之類不順。」:「頭大司馬。」


 燕國州郡博學太保大中賢能申理張華當時齊王長史于時益州刺史梁州刺史行次長安河間雍州刺史作亂萬人西五千藍田奉詔藍田長沙四百

 京都:「忠義雍州兵力河間使發兵。」奉詔四境諸軍萬餘安定太守太守安定功曹皇甫長安高平聲援渭城步騎萬餘退長安不利乘勝使五千長安力戰太守率眾大戰父子不為於是大驚百餘陳倉:「知己不可強弱菹醢。」慷慨而後腰斬忠義滅亡不久


 金城西:「牛羊南開青樓。」洛陽傾覆皇太子長安太守權勢京兆太守太守雍州刺史尚書僕射領軍西戎校尉尚書雍州如故數萬長安擊破都督將軍次於青白靈武不敢太守遣使求救步騎放火煙塵反間:「焚燒。」突圍長安

 仁厚無賴加重太守太守扶風太守安定太守常侍主帥將軍不及人情因此跋扈關中長安百姓死者城中:「。」平陽伏地號哭不能大怒發憤自殺忠烈車騎將軍


 安定率眾京都:「。」京都


 不知太安介休作亂攻陷:「不能求生面目世間!」:「將軍。」


 京兆少孤為人牧羊小學流涕衣食使同學博通身長容貌音聲動人分之無愧任性不過名士太守為主簿萬年:「二千吾儕何故不見使?」:「府君日月縣令如是!」知名司徒宿逃奔成都武將單于:「殿下不然。」將軍其後以為太傅


 平陽慷慨不可好學博通閉門當世吉凶十二喪父而後司空裴秀匍匐哀慟感人:「長大。」