Back to collection

Book of Jin 晉書

卷九十九 列傳第六十九 桓玄 卞範之 殷仲文 Volume 99 Biographies 69: Huan Xuan; Bian Fanzhi; Duan Zhongwen

Click on any word to see more details.

桓玄
 桓玄靈寶大司馬孽子同輩流星明淨接取光照小名靈寶而後臨終以為文武叔父:「故吏。」涕淚及長形貌瑰奇風神疏朗綜藝屬文雄豪朝廷二十三太子洗馬不臣兄弟

 太元太守鬱鬱不得志登高:「九州五湖!」棄官歸國元勳上疏

 周公大聖四國流言,《飄風皇極報德乘機西平巴蜀伊洛使竊號修復勤王非一太和潛移順天聖朝使不成宗廟豈可太甲無憂昌邑而言高於負重既往黜陟顯明勤王艱難朝廷不復至於先帝龍飛陛下之所以南面請問永安祖宗陛下奇功

 日盛稱述互相兄弟罪人可以苟存可以祿陛下奉還市朝然後從先先帝陛下愷悌覆蓋

 

 積年優遊荊州刺史王國用事削弱方鎮內外騷動有意功業:「國寶不速其所不如朝野未便先帝人情以為征君荊州何以?」:「久矣?」:「國寶天下所知疾惡今日過人宜興晉陽以內朝廷順流無不回應。」未決俄而匡正朝廷國寶於是廣州會稽王使

 隆安將軍中郎將廣州刺史受命不行起兵江州刺史兄弟一時回應五千前鋒臨川偏將獲之石頭蕪湖歸順戰敗既而江州西共相玄始得志上疏申理朝廷相和

 荊州自矜為人華胄江表兄弟之後為己於是奉詔吞併於是

 隆安都督荊州將軍南蠻校尉跋扈結婚其所朝廷釁隙忿姚興洛陽不許從弟不能不測本意南蠻校尉楊廣宜都建平太守將軍江夏以為參軍於是西征山陵親率使楊廣相信兩全既得不能:「不得。」

 荊州大水倉廩巴陵梁州刺史當之朝廷為己前鋒江夏使諸軍並進密報不知所為:「為人不得成敗兒子無憂。」

 巴陵楊口弟子乘勝江陵二十襄陽退馬頭苦戰襄陽出奔將軍獲之為人數百姚興冠軍所得

 於是遂平都督將軍荊州刺史江州刺史上疏江州於是江州刺史冠軍將軍雍州刺史朝廷於是兵馬日盛上疏不許其後京都聚眾勤王上疏奉詔解嚴江州司馬將軍襄陽皇甫江南武寧招集廣州刺史豫章太守三分禎祥以為

 以為將軍解嚴去職朝廷不克及於將軍從兄太傅長史書報饑饉江陵長史:「威名天下乳臭臨近翹足而待入境自取!」江陵表率京邑罪狀不克人情興師不為不見將吏使皇甫

 京師矯詔:「雲集太傅別有解嚴。」矯詔侍中都督中外諸軍丞相尚書揚州徐州刺史鼓吹二十左右長史司馬從事二百殿太傅於是太傅太傅遊擊將軍太傅參軍豫州刺史父子吏部丹陽長史太傅主簿等於安西將軍荊州刺史南蠻校尉從兄僕射中軍將軍將軍刺史前將軍江州刺史長史建武將軍丹陽領軍將軍大赦改元大亨丞相自署太尉西將軍豫州刺史六十殿入朝

 對曰:「《公羊周公何以天下根本。」不能築城莫不壯麗尚書小事

 禍難干戈百姓思歸一統君子京師欣然朝廷宰輔豪奢縱欲於是朝野失望不安會稽饑荒百姓江湖內史不時道路死者十八吳興太守將軍從兄高平將軍彭城內史冠軍將軍冀州刺史將軍高雅慕容朝廷豫章地方二百二十五七千五百期功桂陽地方七十五五百如故豫章桂陽西道縣桓溫姓名豫章太夫人姚興朝廷不許大言不克奉詔處分使書畫:「書畫左右不意使。」

 將軍從事兄弟內外天下以南西中郎將荊州刺史便作樂慟哭既而盡歡孤危不臣自知滿天篡逆催促於是琅邪司徒太宰侍中將軍尚書散騎常侍司徒散騎常侍撫軍大將軍學官教授子弟數百矯詔相國南平宜都天門零陵桂陽衡陽建平楚王揚州西將軍豫州刺史如故楚國丞相天子殿:「輿受命。」矯詔楚王南康公主楚王西長史尚書領軍太常皇甫六十官屬西豫州西文相國

 新野起義襄陽七千祭祖南蠻參軍安西參軍江安乘間江陵震動起兵自號平南將軍刺史南蠻校尉襄陽姚興遇害長沙起兵衡陽同謀

 遣使天子作手簡牘此類代謝之際禎祥密令所在平湖開除清朗使矯詔:「相國至德故事太平於是乎六合可言!」江州甘露歷代肥遁皇甫謐為著資用不受號曰人名」。肉刑回復紛紜一定森然政理貪鄙好奇寶物珠玉人士有法欲歸不遠千里百姓其所與其

 十一月矯制天子旌旗出警八佾王后世子太子舊制朝臣太宰矯詔使太保司徒皇帝禪位禪位永安琅邪

 不肯不可得臨川奪取已久百官朝臣篡位告天不備萬歲不易文告天皇:「工人帝王所以天理一統不可以不可以故世五帝三代中葉海西黜陟太元君子隆安人倫情理阿衡遺愛王公之上君位不可以不可以受禪上帝眾望萬邦。」:「三才天人所以成功理由一統所以帝王三五世代參差歸一宣武景命中間負荷巨集人倫歷數典章天祿朕躬終於更始。」於是大赦改元天下二級孝悌三級鰥寡孤獨不能賞賜