Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百〇 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Volume 100 Biographies 70: Wang Mi; Zhang Chang; Chen Min; Wang Ru; Du Ceng; Du Tao; Wang Ji; Zu Yue; Su Jun; Sun En; Lu Xun; Qiao Zong

Click on any word to see more details.


 家世二千石太守武帝汝南太守有才幹書記遊俠京都:「天下騷擾士大夫。」家僮以為長史長廣權略有所成敗無遺弓馬迅捷膂力過人」。引兵入寇兗州刺史退復大連戰不能進兵泰山魯國汝南潁川襄城許昌府庫所在眾數朝廷不能

 天下大亂進逼洛陽京邑宮城司徒百官進擊:「質子周旋京師有分漢王?」渡河侍中御史大夫郊迎:「將軍超時將軍之至行將將軍。」尊號:「孤本將軍周公真吾孔明:'將軍有水。'」於是校尉侍中使河內石勒臨漳

 永嘉上黨壺關東海王淮南內史太守乾等長平大敗死者十六大將軍石勒五十調軍士安北將軍中郎將白馬車騎將軍將軍部將退黃河校尉將軍等距不能京城東海王西明門敗走襄城河東平陽弘農上党潁川襄城汝南南陽河南數萬舊居焚燒城邑二千石長吏萬人石勒潁川石勒

 襄城京師京邑百姓流亡公卿河陰宮城太極殿皇后皇太子發掘陵墓焚燒城府百官男女遇害三萬平陽

 不從牙門相攻死者長史:「國家大事事業便相攻主上將軍皇族王平不遠將軍以為將軍不還子弟宗族!」:「微子。」於是如初:「乃是長史。」:「!」:「洛陽天下之中山河城池宮室營造平陽。」不從焚燒:「帝王天下!」

 不待嫌隙青州長史將軍五千寶物還鄉招誘亡命高梁衰弱

 石勒洛陽美女寶貨以為司馬:「神妙使天下不足!」於是使青州引兵青州東阿遊騎大怒伏兵


 本義武力過人占卜應當富貴攻戰流寇半年詐言壬午詔書武勇號曰壬午」。天下帝王江左調發不樂西征因之百姓不肯詔書停留二千石由是郡縣驅逐輾轉不遠劫掠江夏

 太安安陸八十姓名太守大敗南奔南大將軍新野滿西大戰滿敗走據有江夏府庫妖言:「聖人。」江夏聖人出迎天子百官姓名相國車騎將軍武將宮殿五彩群集鐵券金鼓自然建元郊祀故事族誅:「江淮官軍誅討。」互相扇動人情一時牙旗之間三萬江夏莫不江夏江安秀才不從三公宗室汝南豫州刺史鄉人孝廉糾合五百追隨

 新野:「妄稱神聖不可諸軍救助。」於是諸軍汝南前將軍精卒八千平南將軍將軍大都萬人豫州前驅掠取汝水居人將軍弋陽太守城固武昌太守西進攻襄陽新野當時長沙湘東零陵樹立小人禁制劫掠人情

 將軍南蠻校尉劉弘司馬參軍初等率眾竟陵將軍江夏苦戰納降明年京師同黨三族


 廬江少有尚書倉部篡逆三王起義京師倉廩空虛建議:「南方米穀十年腐敗漕運所以。」朝廷合肥廣陵

 壽春都督計無所出大軍壽春:「不樂逼迫烏合之眾公分。」乘勝十倍揚州徐州廣陵長安四方交爭割據江東其父:「!」去職東海王西大駕將軍前鋒都督

 將軍富國以寡敵眾強兵運籌隻身挺立奇謀臨危精光攻堅三十師徒入貢豈非將軍功力

 藏匿陳留奸盜不軌將軍孫吳將軍情分割草天子輿引領山陵將軍將軍書風將軍

 豫州刺史引兵中國東歸收兵吳王常侍假稱揚州刺史江東四十人為將軍郡守揚州刺史丹陽太守棄官奔走貳心不從精兵數萬烏江江州刺史奔走據有吳越都督江東軍事大司馬尚書奉迎鑾駕

 東海王祭酒自相江東官爵

 朝廷次之以上本性無識逆天內用朝廷宰輔天道長江命危朝露節令君子義士匹夫不可隕首列為近臣便奸人稽顙屈膝不亦君子義行千載雅量

 一代襄陽中夏臨江發怒丹徒先主承運慈母諸葛鞭笞百越稱制南州兵家不出倉部桓王諸君垂頭不能羈絆輿翔鳳帷幄然後荊州順流徐州勁卒耀飛橋泛舟瓜步丹陽建鄴

 音符引領忠義不能不能宿金石建功泛舟擊楫何為同志一體良策

 遠略一旦據有江東不為英俊子弟凶暴所在常懼遣使密報大將軍臨江揚州刺史將軍使將軍烏江太守長城鄉人使白事三族陳兵萬餘潰散單騎妻子伏誅於是會稽無遺


 京兆新豐亂流遣還鄉里關中不願將軍中郎將無賴少年夜襲大敗不能襄城於是南安長安諸城未幾五萬自號大將軍

 石勒兄弟:「其實如常來襲。」三軍待命雞鳴於是進逼襄陽使經年不能智力自守京都邀擊

 連年互相官軍相率計無所出歸於王敦從弟麾下:「不能。」左右鬥爭過失不容以為不臣異己密使激怒劍舞於是漸漸不止左右使


 新野中郎將被甲新野參軍華容南蠻司馬戰陣三軍永嘉之亂荊州牙門聚眾竟陵自號竟陵太守與其自相驍將信任荊州自號荊州刺史以為帳下城中空虛自號中郎將竟陵太守太守不得第五安南將軍荊州刺史襄陽

 乘勝司馬:「古人爭戰使。」不從進軍石城開門其後反擊死者數百下馬告辭既而平南將軍:「豺狼可謂不死足下吾言。」外援不從流亡襄陽不下

 荊州刺史使王敦不能遣人開道不意