Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷一百〇四 載記第四 石勒上 Volume 104 Records 4: Shi Le Part One

石勒

 石勒上黨武鄉匈奴部落滿中庭十四洛陽東門左右:「向者天下。」膽力騎射使武鄉草木鐵騎家園生人成人父老相者:「狀貌奇異非常不可量。」嗤笑陽曲以為:「耳鳴。」

 太安雁門都尉於是納降都尉流涕給以衣服:「不可冀州可以。」將軍刺史山東充軍使將軍冀州二十在其中子時是以道路時而茌平老父:「魚龍為人甲戌彭祖。」:「。」忽然不見耕作:「在家如是。」狀貌

 往來武安臨水鹿軍人競逐父老:「鹿。」受命招集鹿十八

 成都輿鄴宮天子使鮮卑南奔洛陽長安關東所在河間奏議漢王陽平自稱將軍數萬牧人數百平昌使將軍白馬濮陽太守牧人劫掠繫囚亡命大將軍稱為成都東海戰功將軍進軍前鋒大敗萬餘婦女珍寶兗州使

 幽州刺史樂陵五萬平原陽平數月大小三十勝負次於官渡聲援萬餘冀州刺史大敗奔馬樂平平原

 上黨:「單于獨立?」:「不能。」:「不能兵馬有所部落單于往往聚議單于。」漢王將軍於是賜姓

 二千樂平不能獲罪兄弟使:「大事為主?」於是山東諸軍

 使壺關七千前鋒壺關壺關三萬主將都尉強壯五萬軍士無私百姓

 遣使大將軍校尉衛國太守進攻冀州西部都尉大將軍左右長史司馬從事進軍鉅鹿郡守冀州百餘衣冠人物君子功曹股肱爪牙使安危威名進軍中山高陽數萬

 使鮮卑大敗飛龍萬餘退三十冀州刺史於是車騎將軍中郎將洛陽次于黃牛太守使中軍左翼淮南退大將軍中流攻陷白馬男女三千鄄城兗州刺史渡河廣宗清河平原陽平萬餘滎陽太守建業

 河內冠軍將軍武德武德軍人武德萬餘退還河北

 大將軍刺史校尉將軍

 洛陽大敗澠池洛川太守退文石遼西鮮卑萬餘至于石門襄城太守繁昌

 雍州江淮襄城擊敗南陽北山使珍寶車馬兄弟不平三軍雞鳴救脫平陽軍勢

 襄陽攻陷江西三十襄陽三萬襄城五千江西江漢以為不可參軍都尉記室位次司馬居中

 使王導軍糧江夏太守新蔡新蔡南頓廣陵上黨太守廣平太守許昌將軍

 東海洛陽二十太尉為主輕騎將軍於是襄陽任城西齊王吏部尚書豫州太傅長史自陳神色儼然意氣自若:「今日紛紜!」於是王公清辨神氣不能兵刃使世子出自洛陽王公三萬洛陽洛陽歸功許昌大將軍

 平陽舞陽雍州刺史冠軍將軍以為從事大將軍蒙城司馬大將軍幽州將軍

 青州使勒殺削弱使:「使天下不足。」:「。」:「王公青州桑梓人情王公其後便羽翼所及軍勢。」以為瑞相:「不得王公便今天便人傑。」深心司馬上黨:「天生神武平定四海四海塗炭天下!」引退長史叛逆大將軍軍事刺史校尉幽州

 將軍前鋒都尉豫州臨江將軍二千以下軍士

 平原:「將軍席捲江淮自古所以攻城將軍存亡成敗功業終歸赤眉黃巾宇宙所以一旦敗亡無名將軍宇內推崇隨時堂堂採納天下不足不足車騎大將軍匈奴中郎將襄城內外將軍遠近自古以來帝王至於功業天下將軍攻城野戰合於兵書孫吳所謂五千將軍至心實事。」:「事功本朝難為。」珍寶使

 建鄴三月不止使江南壽春朝夕長史退之後中堅:「將軍!」三十:「三百步卒乘船三十今年丹陽江南司馬家兒。」:「。」顧問:「何如?」:「將軍攻陷天子殺害王侯將軍不足將軍奈何去年之後不宜營建數百將軍西平陽山河將軍壽春將軍奇兵大軍壽春大軍進退!」攘袂:「。」:「共相輔佐成功如何便所以。」於是退將軍長史將軍號曰」。

 二千壽春江南將士設備伏兵大發五百退師大伏兵退還壽春堅壁:「大軍大軍。」使文石酸棗三十主簿挑戰三伏三伏夾擊中郎將部將數萬

 攻取:「未可彭祖及其未有西平陽可以今天鼎沸戰爭遊行難以萬全天下失地邯鄲舊都形勝然後。」:「。」於是:「彭祖城池送死廣平可分遣使平陽。」於是冀州使諸軍冀州本國上黨郡五萬幽州東夷校尉

 廣平數萬使鮮卑段就六眷五萬城隍挑戰:「不解孫吳重生不能簡練將士何如?」:「固守退。」:「以為何如:「上旬送死軍勢懈怠二十未定不及所謂迅雷不及掩耳之後彭祖。」鮮卑未定將士鼓噪伏兵出擊生擒乘勝追擊三十五千遣使求和金銀勒殺:「遼西鮮卑使結怨。」於是