Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷一百〇九 載記第九 慕容皝 Volume 109 Records 9: Murong Huang

慕容

 慕容字元第三經學天文遼東世子建武冠軍將軍賢王率眾將軍朝鮮嗣位將軍刺史宇文

 不平出奔段遼遣使虛實知事使東歸其弟建武司馬大敗將軍遼東東夷校尉遼東太守於是自稱車騎將軍刺史遼東宇文段遼鮮卑

 司馬鮮卑段遼柳城都尉擊敗柳城慕容:「爭鋒萬全必須然後。」前鋒大半柳城地道將士出擊斬首五百

 等持大將軍刺史單于遼東一如故事

 遼東新昌張衡以降於是遼東大姓西

 咸康宇文陸路:「海水滹沱大業或者!」三軍昌黎狼狽

 朝陽門官司

 段遼夜襲都尉追擊眾數曲水柳城宇文歸入聲援步騎五萬柳城輕騎追擊:「復重柳城左右設伏。」夾擊大敗長史郎中歸於京師使世子段遼宇文

 

 昌黎使將軍曲水以為段遼要擊獲之興國慕容大戰五官水上

 任重於是咸康王位境內司馬皇甫文昌殿出入王后世子太子晉文故事

 段遼邊患將軍於是諸軍以北大戰級數五千密雲進入不會進軍至於十萬四面進攻三十六左右:「天下!」二千出擊諸軍驚擾乘勝三萬段遼遣使詐降應接率眾七千密雲大敗司馬將軍段遼及其

 遣使北大將軍幽州刺史萬戶單于

 前軍慕容等於遼西段遼

 使未有長史京師大舉討平中原

 是以號稱幾至推重死後切齒不能自立王莽帝位設使成敗既然

 陛下追述往事至今因故司空執政輕侮不勝忿至今太后發憤一旦社稷無助豺狼前事後事將軍樞機上將並列人臣陛下引領世主何不祿勢利使無私如此榮辱從而宿有名人情難以陛下無私天下

 名位出處理應陛下退得失徐福忠臣更為可謂陛下不明不用之後劉向未嘗指斥不對容身上將夙夜

 

 樞機網羅以來不免

 史傳未嘗使所謂足以忿歷代何不相承如此南面賢士歸心閹豎天下

 四海倒懸中夏復仇安枕逍遙併吞是以迄今交鋒一時務農三時師徒有餘敵人堂堂同年

 

 高句麗明年世子

 段遼宇文威名保全狂恣不禁周遊至於山川便要路莫不商人使而已:「。」駿馬其二

 從容:「安樂嚴重南北設備。」於是蠮螉至於薊城高陽焚燒積聚三萬

 使龍城柳城龍城於是使大都河北諸軍大將軍其餘功臣百餘

 咸康遷都龍城勁卒宇文高句麗使前鋒長史五千高句麗其弟精銳五萬木底大敗乘勝珍寶男女五萬宮室明年遣使方物其父

 宇文不許設備:「。」大敗

 勸課農桑龍城宮闕

 宇文前鋒使:「然後。」:「精銳在於其實不宜。」於是漠北開地五萬昌黎威德論功

 牧牛二分三分記室參軍

 聖王百姓分之三等十一使家給人足勸課人治使歲入多少祿之外公用何不百姓務農二千有志地利如此二千十數是以之際

 永嘉喪亂百姓流亡中原蕭條千里寒流相繼溝壑先王神武保全一方懷遠九州萬里赤子慈父有餘殿下三千十萬繼武西資產牧牛殿下百姓而已中國奉迎百姓不至於百姓四分官田百姓明王不免西門

 百濟宇文中國思歸十萬都城國家兄弟西使不得居人虛實

 中原官司不少數萬安可家給人足殿下覽古經略出世列位

 殿下聖性芻蕘前者參軍大夫妖言犯上殿下禁錮殿下直言北行長史骨鯁掩蔽耳目

 教學盛事務農尤其工商軍國戰法學者不可大員

 時速施行使天下朝廷忠臣藥石

 :「記室黎元黎元二千刑法百姓資產不能牧牛一頭私有餘力官田有益水陸官僚不可工商大員學生夫人不問大量王臣。《:'。'五萬內外貴賤有所。」

 龍山親率二百太宰境內佛寺山上

 大臣子弟官學門生考試優劣講授學徒太上》,十五胄子

 慕容高句麗世子七千夫餘五萬

 親臨考試學生百姓成周勃海河間廣平興平北海吳縣燕國

 西父老舉手:「。」所見以後在位十五五十二追諡文明皇帝

 慕容字元長子猿臂膂力過人征伐所在遠近遼東高句麗儒學士大夫至於卒伍莫不

 段遼敬愛柳城乘勝深入成本三軍以北:「不宜小小自來士馬精銳凶器失利何以!」:「。」率眾大敗

 奔走北投宇文百餘:「思戀反面無為射中便宜。」一發便中

 建元宇文臨陣臥病騎馬有人非常賜死臨死使者:「懷疑不容不能骸骨歸罪天慈今日逆胡神州中原先王沒有奈何!」

 北平少孤兄弟早亡獨立宗族無能叔父:「。」刺史為主簿