Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百一十六 載記第十六 姚弋仲 姚襄 姚萇 Volume 116 Records 16: Yao Yizhong; Yao Xiang; Yao Chang

Click on any word to see more details.

姚萇

 南安羌人其先苗裔西戎其後當雄之間漢中元末西侯馬漢朝冠軍將軍西校尉歸順南安玄孫西將軍校尉西都督產業永嘉之亂隨之數萬自稱西校尉雍州刺史扶風

 西將軍襄公:「十萬高一正是行權洿豪強心腹。」安西將軍都督後晉豫州刺史上疏:「殘賊晉朝太后不忠陛下。」

 豪傑關東眾數清河武將西大都自立正色:「奈何受託!」持節大都冠軍大將軍鯁直威儀回避公卿武城寵姬迫脅左右叩頭流血左右剛直不回此類

 滎陽八千輕騎不時引入領軍其所:「覓食不知存亡若一。」左右引見:「乃至小時不能使好人輔相自有太甚不差天下煩憂思歸奸盜殘賊成擒前鋒使一舉。」尊卑使持節侍中西大將軍:「?」於是策馬不辭殿入朝西平

 率眾次於僭號右丞相攻:「十倍不須。」之一

 博學以為尚書郎復歸:「正是不足。」以為參軍寬恕如此

 有子四十二諸子:「已滅中原自古以來未有戎狄天子便竭盡無為不義。」遣使永和使持節大都都督諸軍車騎大將軍三司單于高陵七十三

 入關為生所得天水冀縣僭位追諡皇帝廟號始祖高陵五百

 第五十七身長多才明察愛敬百姓僭號使持節將軍校尉豫州刺史新昌遣使持節將軍刺史丘縣

 發喪陽平以太長史天水司馬略陽成為南安略陽前部後部太原略陽王權參軍滎陽始發高昌中流其弟以免譙城單騎豫州刺史壽春一面便平生

 少有高名好學博通談論中軍將軍揚州刺史威名刺客刺客將軍五千使將軍劉啟國內:「舉動自由。」:「將軍不在。」:「縱放小人盜竊王臣若是?」:「將軍威武自強為難自衛。」:「。」擊破關中率眾北伐要擊大敗使淮南劉啟淮南擊滅盱眙勸課農桑遣使建鄴罪狀自陳

 內史吏部尚書中軍將軍將佐自稱大將軍單于進攻撫恤於是許昌河東洛陽不克長史:「天下效力不可孤城河北遠略。」:「洛陽山河用武之地洛陽然後大業。」俄而:「天將我去!」

 西大將軍桓溫江陵伊水麾下北山百姓棄妻五千四千前後所在扶老攜幼賓士不濟所得莫不如此弘農桓溫:「神明器宇孫策。」如是

 關中從兄使將軍招集歸附五萬率眾西苻堅要之沙門:「黎元。」三原二十七晉升元年僭號追諡武王東城

 第二十權略修行征伐洛陽酋長侍立將佐:「如此。」中流下馬:「何以?」:「令兄安敢!」

 苻堅武將將軍河東武都武威巴西扶風太守刺史武將步兵校尉大功

 有神左右苻堅將軍梁州諸軍:「建業未曾假人山南。」左將軍:「戲言不祥陛下。」默然

 淮南長安慕容起兵司馬長史謝罪西乾等五萬天水:「將軍威靈豪傑驅馳降心不可沈溺拯救。」太元自稱大將軍單于萬年大赦境內年號稱制行事天水南安左右長史南安左右司馬天水從事延年參軍

 慕容苻堅相攻西遣使苻堅安定羌胡萬戶不能

 長安進趨:「咸陽天下。」:「懷舊起兵功成東歸安能然後垂拱兵不血刃坐定天下。」將軍中將長安司馬率眾安定諸城

 苻堅慕容走入長安校尉尚書大鴻臚皇甫光祿大夫扶風太守文武數百驍騎將軍吳忠俄而

 慕容車騎大將軍蓋率五萬平南蓋率麾下散騎常侍

 率眾長安空虛稱帝長安扶風眾數漢中進攻

 太元十一皇帝位於長安大赦改元國號大秦長安皇后皇太子百官故事安定五千長安校尉鎮長

 安定平涼鮮卑秦州苻堅秦州刺史王統相持天水略陽羌胡萬餘將士南安:「俊傑秦州不能賢才三分鼎足珠玉以至於陛下秦州。」尚書郎德都隴右諸軍西將軍秦州刺史校尉

 安定修德時弊

 秦州》。太子鎮長相距太守離貳慕容遣使尚書僕射:「陛下。」:「失時自行正當不能深入之間。」次於率眾大戰士馬苻堅鞭撻無數衣裳慕容西將軍率眾

 關西雄傑天下一旦相持積年遠近冠軍子弟軍糧精卒征伐自此天大自責後宮珍寶戎事一味不重將帥二等士卒太學先賢之後

 敦煌:「?」:「之後友人隴西。」騎都尉

 進逼安定決戰:「窮寇兵家之下。」於是尚書安定夜襲:「怒氣未可。」安定使鎮安安定安于南靖

 社稷長安百姓七十有德行中大夫

 :「窮寇歷年奸雄所在?」:「主上權略賢能大業不成不滅!」:「窮寇奸雄所在吾等?」:「天府之國主上十分所在可慮不足智勇至尊霸王驅除然後大業有餘一同海內年間主上內明英武可謂無敵於天下有餘德行招賢納士厲兵秣馬天機不成腰斬。」關內

 率眾將軍自稱大將軍沖天數萬安北群臣:「陛下六十六百?」:「所能非常控制遠近羽翼長安東北。」於是不滿數萬首尾不絕有喜:「惡相會集乘勝席捲一舉巢穴東北。」數百出其不意其後擾亂鎮遠平遠步騎首級萬餘如初:「智勇一時一方千里智力。」不可

 戰功歲餘:「。」:「少來如此六百三萬事業由此!」

 將軍刺史鎮遠將軍金城太守

 太常:「陛下小節駕馭群雄棄嫌高祖輕慢。」:「未有其一