Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百一十九 載記第十九 姚泓 Volume 119 Records 19: Yao Hong

Click on any word to see more details. 字元長子孝友經世疾病以為久之太子征伐巡遊後事博學談論尚書黃門尚書郎儒術文章時尚右丞:「人情政教風靡參贊酷刑安上!」博士淳于師傅

 平涼聚眾萬年東宮其餘:「殿下露布首級遠近。」:「主上後事使失和引咎歸罪行間安敢自矜重罪!」僕射河南太守慕容:「皇太子社稷。」其弟如初未嘗羽翼推心以為兵權忠烈寬裕此類

 發喪南陽大將軍安定太守陰謀兵甲發喪義熙十二帝位大赦殊死改元永和內外一等文武直言不便宗廟有所

 安定所部撫軍數百長安遣還太守未知部將長安參軍:「主上威化勃勃強盛侵害本朝未可殿下地形虛心非但霸王。」三萬八千歸罪贊成

 士卒爵位十六:「東宮文武未有赫然受封?」:「所以標明盛德不愧!」默然:「陛下報德古者其事然後。」數萬平陽成都匈奴匈奴單于所在平陽長安五千雍州

 攻陷秦州將軍引退及於隴西太守姚秦略陽太守清水秦都戰死秦州退還天水冀縣石鼓數百秦州地震三十二殷殷山崩以為不祥諫止:「不祥!」及於以為秦州故鄉

 勃勃攻陷秦州刺史將士五千厲聲勃勃殘忍不為勃勃勃勃進兵安定五千安定率眾單騎長安建武西勃勃抄掠步騎五萬勃勃勃勃退保安定閉門鮮卑安定以降進兵勃勃馬鞍不及

 入寇長蛇平陽聚眾鎮遠使前將軍陳倉勃勃南侵車騎前將軍建義

 太尉劉裕大軍次於彭城冠軍將軍將軍項城將軍林子徐州刺史項城至多降服新蔡太守固守攻破諸軍厲色:「奈何不義國土非禮。」之至長安:「許昌豫州安定戶內京畿精兵十萬足以橫行天下假使豫州勃勃安定事機速決。」僕射:「威名勃勃理應勃勃不能安定京畿安定及於關中兵馬豈可未有。」吏部密言:「廣平陛下陛下龍飛未有死地安定孤危思南精兵京師不為社稷朝廷。」:「不逞所以。」不從

 洛陽使校尉步卒洛陽聲援部將:「寇逼百姓難以應敵兵士固守京師不可大事不敢西之下可以。」司馬主簿忠誠精兵:「不用忠臣。」陽城滎陽諸城司馬:「。」:「將軍不濟!」洛陽新安洛陽

 司馬奸巧長安自立引兵河北虛損招引常侍張敞侍郎:「殿下安危休戚國共七國西朝廷正是諸侯勤王而今朝廷殿下?」密謀:「推移造成使撫軍潼關諸軍節度奉詔河東天下。」:「叔父社稷。」於是及冠司馬建義潼關

 舉兵僭號傳檄州郡匈奴成都招誘成都驍騎王國甲士數百成都成都:「社稷王室包藏奸宄宗廟一方王國為蛇畫足罪人成都糾合大兵公會。」宣告諸城忠義厲兵秣馬徵發河東安定率眾

 以內群臣殿流涕群臣安定三萬八千焚燒方陣雍州長安自稱大都建義大將軍州郡率眾將至長安:「國家京師空虛。」不從西軍勢長安使西扶風太守將軍:「眾人?」:「不待賓士。」輕騎使司馬步卒三萬長安相持靈台弘農太守潼關諸軍長安:「不能崇明蕭牆祖宗無顏滅亡恢復?」:「所以稱兵。」攘袂:「大將軍不滅陛下!」於是軍士諸軍進軍要擊及其悲慟

 宜陽弘農太守使獲之既而潼關

 林子河東陝北使將軍匈奴成都潼關太宰大將軍大都都督中外諸軍侍中宗正節錄如故於是步騎五萬潼關刺史夾攻林子說道:「不如潼關潼關形勝使潼關。」潼關七千劉裕使率眾萬餘所在城鎮長安方陣西不克大眾林子將士糧道

 司馬潼關劉裕:「在望不甘心大義平天下豈可使守信!」

 給事黃門侍郎:「送死曠日持久一月麾下。」以為:「軍勢不可以偏師不利人心可以!」河曲諸軍掎角大路相接林子精銳夜襲戰死士卒死者九千

 河東河曲林子長史河北欲絕:「神武。」林子率眾八千戰死忿發病以後使關西

 遣使乞師司徒南平正直將軍安平河內遊擊將軍河東聲援

 劉裕次於林子精兵萬餘開道等於使步騎八千大眾退次於關中郡縣劉裕潼關將軍河北關西西擊敗等於遇害潼關司馬司馬河內西霖雨渭水不得惡水還軍次於石橋退人數大敗戰死長安

 劉裕使尚書屯兵宮中西尚書長安逍遙進兵逍遙退前軍寶安建武尚書右丞數百出奔石橋將士告之攘袂劉裕是日諸軍將會石橋