Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷一百二十一 載記第二十一 李雄 李班 李期 李壽 李勢 Volume 121 Records 21: Li Xiong; Li Ban; Li Qi; Li Shou; Li Shi 第三羅氏升天中斷羅氏汲水忽然十四常言美容周旋鄉里器重道術:「李氏奇表為人。」

 特起將軍自稱大都大將軍益州運道門羅固守開門成都于時率眾人流以西求道巨細兄弟

 興元成都境內建元建興約法叔父太傅太保太尉司空太宰其餘追尊曾祖桓公隴西襄王成都景王羅氏王太后西輿成都丞相尊號於是帝位境內太武追尊景帝廟號始祖羅氏太后天地太師西租稅建國無法尚書上疏:「仍舊故事太尉司馬太傅太保父兄司空丞相大將軍凡百大將典故相應制度以為。」

 率眾漢中梁州刺史長安南鄭漢中

 十萬校尉固守建寧使壯士三千婦女成都

 梓潼部將梓潼歸於率眾巴西下文巴西梓潼梓潼太守乘勝進軍境內玉衡

 羅氏巫覡忌諱司空群臣司空上官:「主上以為何如?」:「天子庶人孔子:'何必高宗。'以來天下宗廟不可久曠而已。」:「行事違言。」流涕號泣不許:「凡百一日無主天下惶惶武王天下陛下永隆。」雄起

 涪陵遠人於是寬大愛人益州皇后兄弟隴西

 太守進軍刺史使不利眾多成都待遇儀式

 安北兄弟不法領軍將軍乾等白水攻下陰平不得四面流涕

 其後太子群臣:「舉手帝王天下喪亂情義塗炭王公之上基業大事姿好學。」司徒:「先王所以篡奪不可吳子其弟所以陛下。」退流涕:「!」

 駿遣使尊號:「士大夫無心帝王退掃除陵遲引領年月暗室尊崇,《春秋莫大。」駿使相繼告急:「石勒跋扈琅邪以為耿耿使欣然。」如此

 中原喪亂遣使朝貢晉穆帝天下駿假道京師駿從事假道:「蓋世何不自稱一方?」:「未能天下眾人倒懸琅邪中興江東萬里!」:「避難同盟今日琅邪中興中夏率眾。」京師天子

 大將軍西校尉攻陷巴東太守謙退建平建平巴東監軍退保宜都前鋒刺史於是境內使討平

 六十一在位三十武帝太宗

 寬厚約法有名及其四土海內興學史官釋卷男丁調不過綿百姓富貴無相招致遠方不足金銀珍寶丞相:「陛下天下網羅四海!」辭謝酒醉:「天子諸侯皇皇天子!」:「天下是以。」威儀祿秩君子小人行軍號令部隊戰勝攻城虜獲所以

 平南將軍太子謙虛敬愛名士隴西天水以為:「景王太子太子太子文章超然卓絕未嘗高朗後人!」李子奢靡均平貧富晝夜少數藥流衣冠如此

 尚書居中喪禮政事司徒尚書鎮江不平奔喪與其以期梁州刺史不忍二道:「宮中陰謀親戚。」四十七在位嗣位

 世運第四聰慧好學屬文虛心將軍諸子宗室子弟合眾數百長史

 為主以期才藝讓位於是皇帝大赦境內使漢王梁州刺史校尉尚書拜相大將軍尚書皇后將軍丞相將軍尚書司徒大事信任尚書尚書才藝數人而已於是尚書僕射武陵謀反

 將軍司馬漢中南鄭

 於是大臣天雨宮中宮中婦女資財後庭內外道路獲罪安北於是發兵動靜往來步騎成都亂政晉陽成都屯兵相國尚書河南尚書西將軍將軍西亂政社稷夷滅於是:「天下不如!」咸康自縊二十五在位

 好學雅量李氏諸子雄奇以為荷重將軍巴西軍事將軍十九以為賓客巴西大將軍大都扶風尚書百餘封建漢王梁州梁州刺史

 威名朝覲自陳邊疆不可兄弟壯大強兵聘禮巴西應聘岷山江水其父假手報仇未有:「開國諸侯。」長史略陽巴西思明成都歸順文武成都李氏殘害

 思明西將軍益州成都調司馬自立壽命:「可數天子。」調:「一日數年!」思明:「數年天子諸侯!」:「之上。」咸康境內相國股肱調爪牙思明太師師友拔擢追尊太后皇后世子太子

 廣漢太守大臣大臣殿太守大風暴雨自悔群臣忠言拘忌

 連橫約分天下大修船艦尚書軍士萬餘成都鼓噪群臣:「我國小眾。」思明於是群臣利害:「陛下豺狼不得不北面天下強弱陛下熟慮。」群臣叩頭泣諫萬歲

 大將軍太守

 太子大將軍尚書

 篡奪盛稱宮觀美麗殷實刑法控制小過空虛工匠器械充盈成都州郡工巧宮室引水奢侈太學殿百姓使役滿僕射以為誹謗僕射直言忿非一

 常見四十四在位文帝

 好學庶幾善道未嘗反覆征伐千里之後宗廟始祖制度改易公卿以下士人廢黜思明復議王室上書歸正思明:「今人古人死鬼!」所為父兄時事上書不得先世

 長子姿將軍漢王世子腰帶十四善於俯仰境內太和太后李氏皇后

 熒惑群臣相國以為武昌獻文至親號曰漢王

 大將軍漢王思明兄弟有所太保涪城思明其三自殺思明計謀諫諍得人之後諫諍

 反之數萬潰散大赦境內

 梓潼山谷不可禁制百姓性愛財色殺人荒淫國事叛亂大臣刑獄危懼左右小人少見公卿史官太師名位

 司馬桓溫水軍青衣大發山陽合水步道設伏江南諸軍江北鴛鴦山陽江南方知造成縱火大城其中勢降:「公孫。」東門然後:「三月十七略陽叩頭死罪大將軍偷安荏苒未能冒險將士干犯精魂天網恢弘四海逼迫倉卒白水