Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷二十三 志第三: 禮儀三 Volume 23 Treatises 3: Rites 3

Click on any word to see more details.

封禪光武之後曠世開皇十四百官封禪文帝牛弘善心十五兗州太山之下

貞觀突厥群臣泰山太宗:「封禪大典本心使天下太平家給人足封禪可比百姓不足夷狄封禪秦始皇天心自稱皇帝登封岱宗奢侈自矜漢文帝登封躬行儉約不用暴虐漢文以此而言封禪,'',掃地至誠何必登高!」:「陛下封禪本末。」秘書監魏征:「黎民陛下未可戶口蕭條何以?」太宗中外章表不已兩漢中書侍郎太山七十二兩河其事十一群臣於是博士睦州刺史所見不同多言封禪簡略太宗秘書諫議大夫四方名儒博物參議得失紛紜於是僕射房玄齡魏征不同

昊天上帝:「贊饗然後登封行事泰山上帝皇帝配享十二高一。」:「金玉質性華美精確壯觀萬代。,無窮永存不朽長短一如大小。」:「封禪作主虔誠五分五分其一上帝太祖地祇高祖。」金匱:「金匱長短形制如今受命。」:「書篋所以以為四邊而立受命。」泰山圓壇:「開道壇場南面圓壇五色加之四面。」圓壇:「分封封禪可知圓壇之上安置以為高一五色其內。」:「印璽以為受命大小不同二分受命形制建武故事。」立碑:「顯揚功業登封立碑。」:「東方上帝八十一高三儀式同時行事。」大小:「牢固實用雕飾天長地久無益禮義非要減省。」

太宗

十五下詔泰山公卿太常禮部侍郎令狐德棻封禪使參考異見顏師古上書申明太宗師古車駕洛陽彗星下詔其事

高宗即位公卿封禪皇后麟德二月車駕博士封禪

乾封元年正月戊辰齋戒平旦太尉百官從中:「一日登封泰山其事國有。」行宮應從從事使公館宿一日之外樂工宿

圓壇十二四面三重二分三分檢方五道二分二分金匱制度黃金金玉金匱二分受命金匱各方。三分三分五分長三三道處方五分相應封泥南方北方東方西方三分十二相應

泰山之上登封四面隨地山上一成四面隨地

十二月車駕高祖太宗穆皇后文德皇后公卿於是皇后

登封古先地祇以太至於行事公卿周備何者乾坤定位中外合于歸於推尊先後瓊筵內參至理徽章禮節升降因時為己歸功寧可

屬於理光晨昏豈敢安於是故內外命婦輿丹心聖朝日月

於是地祇皇后

丙辰羅文封禪明水:「《淮南子:'。'高誘:'水生。'王充論衡:'取水相去來者。'《:'八月車駕取水。'《周禮·考工記:'。'鄭玄:'取水日月。'水火明火明水比年應時取水未有常用明水。」敕令研究是非明水:「周禮鄭玄錯解以為明水合用淮南子用大。」又稱:「九月依法人定夜半。」:「封禪祭祀明水。」又稱試驗自取蚌蛤便太山。」

是日:「古今文質不同至於制度世代沿革天地處於奉天封禪器物之間復有一時行禮文質上帝改用。」於是昊天上帝地祇五方上帝大明內官

正月昊天上帝五色泰山翌日山上登封明日地祇山上皇后翌日朝覲群臣元日文武大赦改元執事皇后行禮錦繡在位瞻望於是登封朝覲萬歲景雲當時所見

高宗泰山之後五嶽永淳元年洛州嵩山崇陽縣七月其所奉天正月奉天七月下詔十一月封禪員外太常博士守貞於是

四面圓壇高二十六三等十二三重三十五十東南之內高三登封五色祭壇四面八角高一上方十六中等三重大小之內朝覲行宮之前三分二十四南面三百登封五色五色八角大小制度尺寸並用無用以定方位登封四方之中七尺

登封朝覲冬至祭天十二故事十二登封十三日十四日朝登封

輦輿登封皇帝皇太子往還皇帝太子衣服:「天皇貞觀冕服通天冠服冠服馬上皇太子冕服遠遊公服遠遊冠服馬上進德冠服

當時守貞:「周禮國語》,天地天子太山儒者行事至於無射雖是封禪十五宰人質明行事鑾駕天皇酌獻而已一日日方故事不可。」高宗封禪

證聖元年嵩山遣使祈福嵩山嵩山天中王夫人嵩山有夏阿姨神廟萬歲臘月甲申登封便大赦改元萬歲登封登封成縣成縣丁亥朝覲群臣乾封封禪神祇天中王天中皇帝天中皇后皇帝太后阿姨金闕夫人王子太子登封槲樹大赦金雞自製》,

玄宗開元十二文武使四方文學理化上書封禪前後有餘玄宗不許

自古受命泰山成功三代之前不由大道舊章寂寥高宗重光至理六合睿宗巍巍蕩蕩

孝敬水火珠玉山谷兢兢業業一日遺訓至於大典封禪十四百谷有年刑罰不用禮義和氣氤氳澹泊蠻夷戎狄重譯日月甘露朝夕王公莫不神祇同心宗廟是以敬奉高祖高祖鴻烈可以開元十三十一月太山公卿典禮節約

於是散騎常侍太常秘書博士集賢書院

玄宗靈山講學於是:「乾封地祇先後當今