Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷二十八 志第八: 音樂一 Volume 28 Treatises 8: Music 1

Click on any word to see more details.

第八音樂

太古聖人血氣喜怒哀樂情感成文聖王調以律歌頌然後可以精靈可以邦國朝廷天下神祇君臣戰陣

三五戰國禮樂出於諸侯,《》、《西乃至孔子一統傲視鐘鼓滿無非歌舞》、《》。九成八佾形容而已天子殿河間樂章周官》、《其後》,知音永嘉之後典章殆盡江左治世元魏宇文作樂隋文帝家世士人禮樂踐祚太常牛弘祭酒雅樂無成郊廟調而已開皇江左樂器:「華夏。」調五音中等十四調雅樂清商既而五音十二律六十三百六十施用十四調而已隋末

高祖受禪吏部郎中太常由是作樂軍國樂府武德雅樂貞觀六月太宗:「禮樂聖人以為撙節?」御史大夫對曰:「興亡由於將亡玉樹後庭》;將亡伴侶》。行路莫不悲泣所謂亡國以是樂之。」太宗:「不然感人自然在於人心將亡苦心哀怨使玉樹》、《伴侶。」尚書右丞魏徵:「古人:'鐘鼓!'不由音調。」太宗於是斟酌南北古音作為大唐雅樂十二律禮記,「天地」,十二三十一八十四調宗廟饗宴祭天地祇順和》,宗廟永和》。天地宗廟》。皇帝太和》。王公出入》。皇帝飲酒》。皇帝政和》。皇太子出入承和》。元日冬至皇帝昭和》。郊廟雍和》。皇帝酌酒祝文》。郊迎郊廟》、《。《周禮已久一朝復古自此收復三禮》,至於郊禋周備太常禮樂官等更加於是周禮》,昊天上帝太山地祇順和宗廟永和日月星辰上帝 無射調》、《順和》、《永和神州社稷藉田雨師山川順和先妣永和饗宴調皇帝郊廟皇帝郊廟出入太和出入皇帝騶虞皇太子皇太子永和無射九變無射天子十二大夫太宗於是加級頒賜

十四:「薦祖功德加以制定。」:「致敬是以八佾作樂莫大伏惟皇帝陛下愛敬百葉鏗鏘烝嘗核實發跡三分高祖補天再造生靈恢恢赫赫皇道七曜聖跡神功不可得經文名言敬備樂章弘農府君懿王長髮太祖皇帝世祖皇帝大成高祖大武皇帝大明文德皇后光大。」二十三太尉長孫無忌侍中于志寧太宗:「《:'先王作樂之上。'。」文德皇后有司光大

光宅元年九月高宗宗廟太和開元十月睿宗景雲二十九六月太常:「十二太山雅樂元和以降天神。《順和以降地祇皇帝太和太山雍和酌獻元和神社順和永和皇帝酌獻光大皇帝酌獻長髮太祖皇帝酌獻世祖皇帝酌獻大成高祖皇帝酌獻大明太宗皇帝酌獻高宗天皇大帝酌獻皇帝酌獻太和睿宗大聖皇帝酌獻景雲雍和永和樂章殘缺歲時自有定音編入史冊萬代施行。」:「王公有司詣闕''至公安得然則》、《》、《》、《大夏》,樂章大唐》。」弘農府君至高大武皇帝貞觀顏師古樂章太常寺有司皇帝睿宗皇帝酌獻

天寶元年四月有司皇帝奏樂降神太一寶應六月有司玄宗肅宗大曆十四代宗永貞元年十月德宗文明元和元年宗廟大順元和十五宗廟穆宗敬宗文宗文成武宗

貞觀元年群臣太宗:「征討世間今日雅樂發揚異文功業今日所以樂章。」尚書僕射:「陛下聖武安人功成將來壯觀。」太宗:「武功定天下文德海內文武不如。」頓首:「不足。」其後魏徵虞世南李百藥改制更名舞者二十被甲戰陣太宗行幸渭水賦詩太宗車駕臨幸賞賜於是起居郎等於樂府名為功成童兒八佾進德冬至國有大慶太宗》:右方魚麗箕張交錯屈伸首尾戰陣樂工二十被甲變為來往擊刺更名癸巳》、《抑揚莫不扼腕踴躍凜然:「皆是陛下百戰百勝形容。」群臣萬歲蠻夷十四景雲河水》、《天馬景雲》,宴樂樂之第一

永徽十一月高宗黃門侍郎宇文節奏:「明日群臣》。」:「《不忍不宜。」久之顯慶元年正月神功》。太常白雪古人近代傳習樂工修習太常:「禮記》、《家語南風合於張華博物志:'《白雪大帝使五十。'大夫宋玉襄王:'陽春白雪》,國中。'白雪調宋玉以後迄今未有白雪然後教習合於白雪古今樂府之後別有以為十六。」太常樂府二月太常白雪十六編入樂府三月雅相敬宗于闐上官洛城門》。麟德十月:「國家平定天下革命紀功旌德樂章郊祀作樂郊廟功成依舊童子神功被甲金甲人數八佾合奏宴樂舞者依舊。」上元十一月:「上元》,陳設自今然後。」

儀鳳十一月太常:「貞觀》,日文》、《順和》、《永和冠服》,麟德十月改用功成》,改用神功》,以來不可降神,《神功雅樂改用依舊迄今不安別有處分。」日錄:「不可依舊上元神功功成》,殿引出安置舞曲商量安穩變法。」官等

貞觀貞觀郊廟關中東夏賓服江淮獫狁復位貞觀》,大武》,作者成數不得行事早晚九變師古不可》,貞觀》,

五十二雅樂只有》。雅樂只有一遍》。《上元二十九雅樂,《上元猶自更加》、《》,酌獻歌舞雅樂》、《上元修改通融長短相稱冀望久長安穩。《,《》、《》、《大夏》、《》,》,大武古義相傳國家天下征伐天下應用神功》,功成》。

上元行禮天皇酌獻復位》,神功》、《功成》、《上元修改以次通融前後有司行事行事通融七月九成咸亨殿元嘉南北將軍太常:「《發跡宣揚無窮天皇四海情感