Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷五十五 列傳第五: 薛舉 李軌 劉武周 高開道 劉黑闥 Volume 55 Biographies 5: Xue Ju, Li Gui, Li Wuzhou,Gao Kaidao, Liu Heita

Click on any word to see more details.


河東其父金城容貌瑰偉凶悍善射家產交結金城校尉大業隴西蜂起百姓金城使置酒與其同謀十三中劫發兵縣官貧乏自稱西秦霸王建元羅睺眾會招集皇甫屯兵精銳二千陳兵風雨氣色昏昧擾亂策馬岷山齊王東道行軍元帥河州刺史羅睺兵略隴西十三

十三七月蘭州皇后皇太后墳塋陳兵數萬拜墓大會進兵秦州河池太守退渡河李軌大戰敗績全軍陷於秦州蘭州遷都扶風率眾不得扶風隴西天子十萬遣使數百軍號三十京師關中扶風太宗斬首太宗:「古來天子?」黃門侍郎:「劉禪晉朝近代至今自古。」衛尉:「皇帝敗績先主妻子利害安得亡國!」答曰:「。」連結聲勢突厥戎馬進逼京師突厥謀取京師都水監宇文使突厥出兵不行

武德元年進擊羅睺至於太宗率眾堅壁未及太宗行軍長史文靜開山西南設備其後太宗死者十五大將慕容羅睺李安劉弘陷於太宗歸於京師:「京師騷動乘勝長安。」未幾士卒殺人鞭撻見人不勝宛轉人心皇帝


長子善騎射中號萬人敵至多殺人妻妾庾信之上軍士秦州富人倒懸以求金寶:「縱橫我家。」嗣位

文靜高祖太宗諸軍堅壁不動太宗:「士卒銳氣輕敵好鬥而後萬全。」:「。」久之將士其內長孫妹夫僕射河州歸國太宗將軍羅睺淺水太宗乘勝窮蹙百官開門太宗歸於京師及其父子相繼隴西

李軌
李軌武威有機書籍大業司馬作亂金城:「殘暴侵擾同心天下豈可束手妻子分散!」相讓為主:「圖讖李氏』。天命?」以為聚眾郎將自稱河西建元安樂官屬開皇故事突厥可汗率眾部落會寧二千自稱可汗

武德元年尊號皇太子長史僕射家產:「人見為主便處分殺人如此何以!」太僕擊敗斬首二千復議:「竭力戰勝俘虜縱放使不如。」:「不然天命士卒不成?」未幾攻陷張掖燉煌西平河西

吏部尚書繁盛與其戶部尚書懷恨因之構成故人多疑從此高祖遣使涼州其弟方物高祖大將軍涼州涼州鼓吹一部:「據有京邑天命可知不宜帝號?」:「天下英雄競逐鼎峙瓜分唐國關中天子奈何官爵小事故事自稱。」

尚書使者皇帝不受:「上帝玉女。」徵兵玉女糜費百姓人相傾家私家不能周遍:「以人為本不立傾危安可百姓?」故人便使引進朋黨:「百姓不肯國家豈可僕射人情。」以為怨憤

長安涼州高祖:「李軌河西吐谷渾突厥興兵以為使?」:「李軌聖旨逆順禍福不見涼州依附信任樞密以此易於反掌無不。」高祖涼州左右大將軍:「涼州僻遠人物凋殘十萬開地不過千里豺狼非我族類實用大唐據有京邑中原非人河西地委竇融。」默然久之:「江左』;不為西』?強大誘引。」:「富貴不在故鄉夜行合家子弟信任實在一門?」不可起兵步騎三百刺史禮遇共修宣言:「大唐使李軌不從三族!」於是:「人心!」妻子玉女置酒長安舞蹈高祖:「使淪陷妄為不能留心李軌?」不齒伏誅河西大將軍六百大將軍田宅六百


河間雄雞所見因而善射交通豪俠:「擇交。」太僕遼東以軍校尉還家校尉太守州里閣下私通見天宣言:「百姓飢餓死人王府百姓!」以此激怒眾人發憤周知搖動豪傑縱酒大言:「盜賊壯士溝壑內積?」豪傑許諾萬歲視事萬歲於是窮乏境內萬餘

自稱太守遣使突厥雁門突厥敗績雁門於是進取汾陽宮人突厥可汗攻陷定襄歸於突厥可汗狼頭皇帝皇后建元衛士僕射婿內史金剛萬餘州界定州建德金剛戰敗四千金剛善用以軍分家金剛結納晉陽天下金剛西南大行萬人突厥高祖太常率眾僕射敗績進逼齊王太原金剛進攻晉州大將軍劉弘進取

夏縣縣令自號河東金剛關中高祖太宗久之永安工部尚書內史侍郎進取夏縣不能尉遲諸軍太宗邀擊蒲州太宗蒲州高祖太宗輕騎高祖金剛太宗金剛引退於是金剛太宗金剛一日數萬金剛走入金剛西門太宗力戰金剛輕騎尉遲萬歲精兵永安五百奔突金剛官軍百餘奔突太宗故地未幾金剛突厥腰斬突厥南侵:「風靡天命地形險阻深入不如突厥唐朝南面。」朔州:「不用乃至!」

突厥大行其餘高祖部將滿:「夷狄無禮非人豈可北面不如突厥唐朝。」不從滿因人奔突滿朔州

明年突厥滿退保離散高祖遣使突厥可汗猶豫未決:「殷鑑人情肘腋。」安人:「舊都山川形勝突厥唇齒天下?」行人突厥突厥太原都督五百

開道
開道滄州陽信煮鹽勇力奔馬大業河間人格豆子,開道將軍開道與其百餘滄州招集數百城鎮至於懷遠武德元年北平開道連年不能不能開道漁陽萬人自立漁陽沙門縣令與其僧徒五十縣令鎮將自稱大乘皇帝皇后建元法輪遣人招誘開道兄弟齊王開道五千數月

建元百官幽州建德告急開道二千建德於是開道遣使北平賜姓李氏幽州開道開道以為發兵三千數百開道突厥燕國

山東開道退詐降出兵