Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷六十三 列傳第十三: 封倫 蕭瑀 裴矩 宇文士及 Volume 63 Biographies 13: Feng Lun, Xiao Yu, Pei Ju, Yuwen Shiji

Click on any word to see more details.

 

   子嗣
 宇文

北齊太子太保父子通州刺史盧思道:「智識過人。」開皇江南作亂內史行軍記室:「私事所以。」仁壽土木隋文帝制度奢侈大怒:「百姓雕飾離宮結怨天下。」惶恐:「皇后恩詔。」明日:「公知夫妻年老盛飾孝順。」退:「何以?」:「至尊婦人後心所以。」:「揣摩。」宰相終日:「。」文帝內史舍人大業虞世基煬帝承受失事詔命決斷刑法所為宇文使:「士人至於?」然而退內史聊城高祖遣使內史舍人內史侍郎

高祖秦始皇:「帝王生靈府庫山陵?」:「帝王百官競相仿凡是悉多珍寶開發無知豈不!」高祖:「之後。」太宗參謀軍事高祖在外太宗論事高祖:「用命洛陽而已盡力在朝勢必相連。」高祖太宗凱旋高祖:「發兵不同贊成張華協同亦復何以!」平原司馬突厥太原遣使高祖群臣:「?」多言不如:「突厥中國不能莫若勢必而後今歲明年便。」高祖檢校吏部尚書當時高祖高祖太宗嗣位尚書僕射僕射商量太宗變易貞觀元年尚書省太宗親自臨視六十太宗司空太宗建成太宗以為前後賞賜兩端建成高祖廢立猶豫未決所為建成》。數年太宗方知其事十七御史唐臨:「不容無心熒惑置於而後罪惡豈可?」太宗百官民部尚書:「身後生前不可。」於是

高祖淮南長公主宋州刺史文學知名貞觀禮部郎中

高祖梁武帝曾祖昭明太子明帝新安王妃長安屬文端正釋氏梵行沙門》,先王性命以為:「天地吉凶禍福因人。」學士諸葛:「十年性命足療。」煬帝太子太子檢校郎將家人醫療:「餘年因此。」:「才智形骸隱逸以此。」勸勉復有祿大夫內史侍郎以後煬帝雁門突厥:「成公不知違背兵馬漢高祖平城乃是閼氏大國使假使無益竊聽輿陛下突厥遼東所以人心不一挫敗詔告高麗專攻突厥百姓。」煬帝於是使諭旨突厥解圍成公遣使告急北方突厥解圍公主煬帝遼東群臣:「突厥恐動不可。」河池郡守山賊萬餘縱橫勇敢眾數要擊

高祖京城歸國祿大夫民部尚書太宗元帥洛陽司馬武德內史軍國高祖心腹政務莫不高祖聽政婿責成孜孜便宜:「社稷智者成人金寶智者退。」不許太宗雍州都督高祖常有不時高祖:「大業內史前後不知所謂在前在後其事安危遠方機會使由於。」高祖:「用心?」關內產業田宅分給子弟廟堂平王二千尚書僕射內外考績指南有時頗為高祖高祖太宗即位尚書僕射僕射商量太宗變易房玄齡不能寥落太宗太子未幾尚書僕射六百太宗:「使子孫長久社稷永安如何?」:「所以長久莫若諸侯以為盤石二代天下四百不能永久封建遵行。」太宗封建上前忿聲色不敬晉州都督明年祿大夫御史大夫參議朝政評議不能不用魏徵不問因此御史大夫以為太子不復朝政太常河南道大使以至於太宗特免參預政事太宗從容房玄齡:「大業河池郡守太平。」拜謝太宗:「武德以後太上皇廢立不為兄弟實有不可利誘不可刑戮社稷。」詩曰:「疾風勁草。」:「守道耿介古人然而善惡有時。」拜謝:「。」魏徵進而:「執法其實不遇!」太宗

十七長孫無忌二十四圖形皇太子太子太保政事太宗遼東洛陽車駕太保太宗佛道繡佛形狀佛像以為供養大品般若經一部袈裟:「以下內臣悉皆朋黨至心奉上。」獨奏:「相與陛下。」太宗:「為人推心不亦如此!」太宗:「莫若夫人不可聰明。」因數自得太宗積久忠貞居多出家太宗:「桑門不能。」旋踵:「思量不能出家。」太宗群臣取捨相違不能太宗:「豈不如此?」

異質成功是以千里動靜曲直相反難為上下君臣之際無明元首股肱歸真至於佛教常經道者將來釋氏銳意法門帑藏人力塔廟五嶺子孫覆亡不暇社稷俄頃太子太保亡國遺風隱顯之際違忤君主浮華往前:「何不出家?」入道不用一回在於瞬息之間大體隱忍至今商州刺史

二十一金紫光祿大夫七十四太宗高宗舉哀遣使弔祭太常」。太宗:「。」司空荊州都督陪葬臨終遺書:「絕後而已不得自古。」諸子儉薄

太宗襄城公主太常汾州刺史公主太宗公主所為公主:「婦人父母居處不同。」再三舊宅永徽公主

武德黃門侍郎秘書監陵縣貞觀禮部尚書

刺史博學貞觀舍人甚為房玄齡魏徵永徽諫議大夫學士逾垣高宗身行盜竊:「天下陛下法律賤人喜怒財物不敢。」:「盡忠。」特免死罪:「。」太常樂工宮人信物高宗處死上疏:「不合。」:「先賢宮闕憲章覿特免遠處。」太子學士顯慶二十三十

州長

子嗣隋煬帝突厥貞觀使統領突厥單于都護府長史調露單于突厥反叛嶺南

弘大河東聞喜後魏荊州刺史北齊太子舍人襁褓伯父博學早知高平文學隋文帝定州記室文帝即位給事內史舍人元帥記室圖籍吏部侍郎大業西域張掖中國煬帝其事遠略吞併夷狄西域風俗山川姓族物產西域圖記五百每日顧問西方西域珍寶吐谷渾經略民部侍郎黃門侍郎參預朝政張掖西燉煌遣使高昌使西高昌西二十七盛服珠玉焚香奏樂歌舞武威張掖盛飾縱觀吐谷渾蠻夷納貢懾服相繼千里中國騷動祿大夫東都蠻夷朝貢四方奇技魚龍酒食蠻夷貿易