Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷六十九 列傳第十九: 侯君集 張亮 薛萬徹 Volume 69 Biographies 19: Hou Junji, Zhang Liang, Xue Wanche

Click on any word to see more details.

        

三水弓矢不能武勇自稱太宗引入幕府征伐車騎將軍全椒縣蒙恩參預建成居多太宗即位將軍大將軍貞觀兵部尚書參議朝政吐谷渾李靖西海行軍任城王道三月:「大軍尚未走險精銳不行。」精銳深入官軍中分士馬併入使空虛盛夏降霜積雪轉戰星宿至於玉山河源李靖吐谷渾十一長孫無忌刺史明年吏部尚書光祿大夫出自學術讀書選舉將領朝政有時

高昌西域商賈太宗徵文入朝河道行軍國人:「唐國七千千里無水行人不能安能大軍二十日食自然!」國人:「不可天子高昌驕慢無禮使襲人之間問罪之師。」於是田地自守不行大軍山東攻城器械從軍撞車睥睨城中其所無不不復男女七千進兵都城窮蹙:「有罪天子先王未幾不知所以尚書哀憐。」:「束手軍門。」不出士卒高樓俯視行人唱言西突厥表裡西計無所出開門兵略遂平及其將吏紀功高昌無罪私取寶物將士盜竊其事不敢京師有司下獄中書侍郎岑文本以為功臣大將不可屈辱上疏

位居輔佐爪牙拔擢將帥不能正身奉法陛下舉措高昌昏迷在朝遐荒置之度外陛下決勝奉行論事陛下有道陛下將帥露布便滌蕩及其凱旋萬國加之內外文武陛下旬日大理網羅在朝未知海內陛下以下既有所見不敢默然出師不克嚴刑是以青紫有罪不免周書:「。」將軍李廣五萬億萬駿馬三十罪惡甚多武帝萬里征伐海西食邑八千校尉矯詔興師單于康居財物不法上疏:「案驗報仇。」關內黃金將軍不受節度軍人孫皓寶物:「今年大慶更為。」武帝國大將軍襄陽士卒暴亂文帝不問八千將帥貪求是以黃石公軍勢:「使使使使智者不計。」莫不為此天地帝王區區歷代陛下神武宏圖以定六合刑網不行古人伏惟斟酌所以日月陛下降雨雷電大過使驅馳陛下使立功

西域怏怏十七以太詹事洛州都督激怒:「何為?」:「!」:「天子!」攘袂:「鬱鬱不可。」太宗:「功臣無人聞見屬吏未可知。」其事如初功臣畫像庶人東宮廢立怨望集子婿賀蘭東宮不軌舉手:「好手。」中夜然而久之:「大臣何為乃爾孤負國家歸罪首領。」不能詣闕其事太宗親臨問曰:「刀筆。」太宗:「不忍性命公卿?」群臣:「天地不容大法。」太宗:「而今而後遺像!」歔欷籍沒臨刑容色將軍:「跌至破滅頗有陛下祭祀。」由是嶺南

鄭州滎陽倜儻大節詭詐大業李密杖策任用謀反告之以為至誠將軍歸國贊成其事鄭州刺史王世充鄭州不得無援亡命房玄齡倜儻智謀太宗車騎將軍建成太宗洛州形勝一朝洛陽左右山東豪傑其所不軌屬吏遣還洛陽建成長平貞觀御史大夫祿五百都督相州都督金紫光祿大夫相州大都長史十一左右有神豪強恤貧所在見稱李氏素有淫行相州小兒歌舞私通與其野合所生幾致不從巫覡盈門干預政事由是聲稱十四工部尚書明年太子詹事洛州都督刑部尚書參預朝政太宗高麗行軍舟師渡海男女進兵建安營壘士卒怯懦計策直視將士膽氣太宗將帥有方親信相州召公:「相州形勝不出數年以為何如?」異志公孫文辭:「嘗聞圖讖』,不願。」圖錄二十其事義兒五百太宗法官:「。」自陳寬貸太宗:「義兒五百畜養何為。」多言無罪太宗盛怒籍沒歲餘刑部侍郎執政者不可太宗:「』,至今追悔。」刑部侍郎

雍州咸陽燉煌大將軍大業涿郡太守幽州武略歸附高祖永安車騎將軍武安建德率眾十萬范陽:「不敵出門羸兵交兵。」建德邀擊明年建德率眾二十幽州人從地道太宗甚至太子建成置於左右建成玄武鼓噪將士建成終南山太宗遣使太宗忠於

貞觀殿朔方突厥四面官軍出擊驍將因而殺傷俄而見殺突厥不敢李靖突厥可汗吐谷渾同行及至百餘先行相遇單騎:「!」躍馬隨之人馬流血三軍吐谷渾天柱赤水二十河源此後大將軍

解職將軍蒲州刺史回紇相遇數百先鋒斬首五千封一十八將軍丹陽公主都尉大將軍杭州刺史代州都督大將軍太宗從容:「當今名將而已不能大勝不大大勝大敗。」太宗司徒長孫無忌丹霄殿太宗:「不幸早亡不覺魂靈。」無不感嘆二十二行軍甲士三萬萊州高麗綠水百餘高麗步騎萬餘將軍步卒諸軍百餘進兵綠水以為高麗諸城三萬當之鋒刃仗氣謁見太宗:「上書。」副將將軍方言怨望於是英國:「將軍婿發言怨望不容。」除名永徽刺史入朝遺愛遺愛:「京師不敢。」遺愛:「國家公立為主。」遺愛伏誅臨刑大言:「健兒國家遺愛!」解衣:「何不!」

長兄戰功貞觀都督檢校東夷校尉太宗弔慰將軍

武德貞觀之際功名

宋州虞城大業澄城賓客光祿大夫行軍京城宜陽李密出山威名不敢:「李密輔以決策兵士東歸若非萬全不為死地不可。」:「