Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷八十四 列傳第三十四: 劉仁軌 郝處俊 裴行儉 Volume 84 Biographies 34: Liu Rengui, Hao Chujun, Pei Xingjian

Click on any word to see more details.汴州尉氏恭謹好學隋末喪亂不遑所在空地文史武德河南道大使論事起草因為定數參軍陳倉折衝都尉無禮禁止不可尤甚太宗:“折衝!”剛正貞觀十四太宗同州收獲:“在下愚夫聖人是以芻蕘板築享國陛下天性仁愛躬親節儉朝夕百姓大駕同州教習四時沿革未必因循今年應時極盛玄黃十分一二盡力月半尋常田家有所修理簡略一二百姓收斂狼狽陛下退旬日輿公私。”太宗:“竭誠。”新安給事

顯慶青州刺史高宗水軍以後白衣百濟郎將百濟府城鎮守中郎將都督安撫其餘百濟僧道率眾王子扶餘府城檢校刺史便道新羅軍容整肅退保兵馬招誘休息奉詔高麗平壤高宗:“平壤不可新羅不須。”將士西:“《春秋大夫可以安社稷便國家之外豺狼人臣盡忠公家無不主上吞滅高麗百濟鎮守心腹妖孽充斥礪戈秣馬無備士卒然後開張形勢朝廷出師聲援成功海外平壤百濟餘燼高麗何時中心即為新羅不如不可凶暴殘虐共處勢必堅守乘便不可。”扶餘臨江新羅四面新羅遣使高麗官軍將軍以為相合兵士於是會議:“水陸。” :“戰士固守持久不如巢穴自下。”於是新羅陸軍扶餘水軍糧船陸軍四百海水脫身寶劍王子扶餘耽羅使一時百濟歸順

百濟首領鳩集領子:“。”:“忠勇感恩在於不須。”於是妻子高麗於是百濟餘燼鎮守百濟凋殘僵屍收斂骸骨吊祭戶口開通整理村落建立橋梁修復陂塘勸課耕種貧乏孤老宗廟忌諱皇家社稷百濟於是經略高麗京師:“海東前後事宜文理武將?”:“。”正授刺史京城妻子遣使

陛下錄用萬一智力淺短海外軍旅實有詳察看見手腳沉重勇健奮發兼有衣服西無心:“海西百姓人人不用名義今日如此?”:“ 今日官府往日不同人心貞觀永徽年中東西使吊祭追贈官職亡者官爵與其子弟顯慶以後借問往前遼海顯慶以後渡海記錄州縣發遣人身少壯有錢官府東西顯慶百濟平壤苦戰當時號令高官西枷鎖州縣不得公私不可海西逃走海外榮寵辛苦百姓不願由於。”陛下興兵平定百濟鎮守經略高麗百姓如此議論成就功業琴瑟調隨時何以成功:“因如此?”:“發家來日裝束自從已經在朝。”衣裳不堪大軍衣裳來年陛下高麗不可百濟土地百濟高麗倭人影響兵馬鎮壓兵士同心同德兵士既有不可因循渡海百濟平壤功效除此之外慰勞起兵今日以前布置成就晉代史籍武帝張華杜預籌謀策畫經緯諮詢折衝萬里樓船戰艦石頭張華天下武帝:“出自張華本心。”是非不同如此之後武帝擁護保全武帝聖明首領陛下百濟欲取高麗同心上下成功百姓既有調逆耳無人陛下老病長逝九泉所以披露昧死

渡海交代扶餘都督其餘扶餘扶餘以為扶餘於是海西:“富貴!”答曰:“削平遼海頒示國家正朔使遵奉。”

麟德泰山新羅百濟耽羅四國酋長赴會高宗乾封元年檢校太子前後戰功道安大使浿司空討平高麗總章辭職金紫光祿大夫致仕咸亨元年刺史太子庶子監修國史新羅北方城鄉上元尚書僕射太子賓客依舊監修國史儀鳳吐蕃河道行軍鎮守大使中傷西鎮守高宗吐蕃永隆太子太傅未幾骸骨尚書僕射以太太傅依舊政事永淳元年高宗東都皇太子京師太子太子東都京師留守臨朝尚書僕射留守上疏衰老規諫天使承嗣:“今日皇帝遠勞勸誡後代祿漢朝’,交集忠貞終始不渝勁直古今能不遐邇暮年。”垂拱元年改為文昌八十四百官三司大都陪葬乾陵封三位居貧賤故人布衣陳倉:“九十。”後果隋末見聞》,

太子中舍人垂拱酷吏妻子即位春宮追贈太尉開元秘書立碑文獻

史臣至德接人正色善於嗚呼美稱自古孔子:“。”聖智不惑忿不能

安陸隋末歸國滁州刺史其父滁州滿不受漢書》,貞觀本州進士吏部尚書著作兄弟王官久之太子議郎吏部侍郎乾封改為高麗反叛司空浿胡床乾糧精銳擊敗將士膽略總章侍郎東西咸亨高宗東都皇太子京師至德太子高麗高麗言中災異:“天下天下聞見災異所以警悟其事足以天下不足。”:“守禦雖然重門方知在於謹肅荊軻匹夫匕首豈不積習使?”:“所致。”:“何以?”:“殿三族安有:‘京城九卿。’其後作亂與其掖門遠望車馬便官屬望見:‘來者!’違法守法設法不可以措手聖王。《’,仁政’,。《高明’,中道。”:“。”阿逸多長年高宗:“貞觀末年婆羅門本國長生胡人征求之際名醫所為歸罪胡人取笑夷狄不行若是陛下。”高宗懷化大將軍不服官名黃門侍郎祿大夫中書侍郎監修國史上元元年高宗殿京城太常音樂分為東西西::“所以童子欺詐春秋意趣未定分為俳優小人言辭無度之後難為禁止勝負譏誚失禮所以仁義和睦。”高宗:“遠識眾人。”閻立本太子賓客檢校兵部尚書

高宗風疹遜位國事宰相:“禮經:‘天子陽道陰德。’有所陛下違反魏文帝不許皇后臨朝陛下奈何自傳位於天下高祖太宗天下陛下天下陛下謹守宗廟子孫不可持國。”中書侍郎:“無疑蒼生幸甚。”:“。”儀鳳金紫光祿大夫太子庶子依舊政事監修國史儉素土木形骸朝政經籍應對大臣恩公同州