Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷九十七 列傳第四十七: 劉幽求 鐘紹京 郭元振 張說 Volume 97 Biographies 47: Liu Youqiu, Zhong Shaojing, Guo Yuanzhen, Zhang Shuo

Click on any word to see more details.

      

冀州武強歷年制舉閬中刺史兄弟三思:「三思。」不從後果三思

庶人篡逆玄宗謀誅總監長上太平公主討平百余出於舍人中山封二翌日其二五品追贈刺史

睿宗即位祿大夫尚書仍舊政事五百奴婢二十加以金銀景雲戶部尚書政事吏部尚書:「頃者王室外戚專政奸臣社稷王公禍難儲君義士我國西漢東京增大封二七百使高岸長河子孫特免死罪功業!」

先天元年尚書僕射監修國史在朝僕射僕射不平太平公主羽林將軍羽林玄宗:「宰相中有太平公主進用其事殿下一朝意外太上皇何以古人:『不斷。』謀計赴死殿下。」以為御史玄宗睿宗詔獄法官法官玄宗

太平公主伏誅日下:「風雲九流艱難之際不顧奸邪讒人孔多問政蘿蔔依舊金紫光祿大夫尚書僕射軍國監修國史依舊七百錦衣。」

開元尚書左右僕射左右丞相尚書丞相黃門未幾太子政事怨言睦州刺史其實六百杭州刺史桂陽刺史六十一禮部尚書文獻配享睿宗建中司徒

天時門額九鼎宮殿景龍總監玄宗祿大夫中書侍郎翌日祿大夫五百二千當朝恣情賞罰甚為睿宗薛稷戶部尚書刺史

玄宗即位戶部尚書太子為人發言綿刺史溫州開元十五垂泣:「陛下豈不疇昔永不當時立功歿衰老陛下豈不?」玄宗祿大夫八十書畫古跡褚遂良建中元年太子太傅

鄉人進士任俠使介意前後賓客百姓召見吐蕃使吐蕃吐蕃大將朝廷使其事上疏

國家消息吐蕃吐蕃受命大利中國分裂動靜不可舉措善意邊患不可不可使惡意不得

取舍之外患者患者屯戍三十調發然後」,吐蕃青海實在國家

:「國家使不得青海故地部落吐蕃。」如此西邊情義豈可吐蕃同日未知利害分裂:「吐蕃百姓久矣大將專制欲歸國家使不從離間使上下。」數年吐蕃君臣果相大將其弟河源大使吐蕃涼州都督參預主客郎中

大足元年涼州都督隴右諸軍大使涼州南北不過四百突厥吐蕃百姓要路一千五百不復甘州刺史水陸涼州之後數年乃至軍糧十年風神善於涼州禁止牛羊拾遺

神龍將軍檢校安西大都西突厥首領部落強盛牙帳軍事天大須臾未嘗年老不勝其父使御史:「誠信待人疑懼安適?」明日遣使五千方物金山道行

不能宿部落安置經略使將軍相遇:「國家統攝部落身入在朝非唯難得性命宰相專權何不不行安西吐蕃可汗使軍用部落如此受制!」便攻陷於闐坎城金寶生口人間道上疏

吐蕃國家不能所以不得吐蕃侵擾不是國家國中婆羅門屬國贊普國中相爭自相財力人事天時所以本心忘情國力之後小事方便必然

不論國家大計吐蕃主人危機從此憑陵兵士未能經略國家中外吐蕃吐蕃掌握往年吐蕃非有有力效力之後於闐疏勒不知國中婆羅門不知是以賢人夷狄中國以為吐蕃便

豈不可汗子孫即可豈不可汗子孫不安可汗不能可汗不能數年兵士饑餒吐蕃相次可汗不能磨滅子孫非有恩義故人來者不能可汗子孫恩義其父向來樹立遣人勢能不必要可汗子孫

充軍往年疏勒一甲不勝侵擾吐蕃即將之際四面恣意侵吞獨行無人西行胡人突厥不能往年吞噬內外不安建議御史嘉賓安撫御史處置便安西便西吐蕃使發兵五千安西五千五千焉耆五千疏勒疏勒河口不敢河口嘉賓生擒嘉賓火燒安西

使可汗焉耆:「本來尚書部落相次擾亂未有大使商量處置。」使得罪十四可汗西資安逗遛不敢京師

睿宗即位太仆祿大夫景雲吏部尚書兵部尚書館陶父愛年老濟州刺史致仕政事先天元年定遠以為行軍至今明年太平公主不順玄宗羽林睿宗天門侍衛定論封四一千御史大夫突厥

玄宗驪山軍容:「大功。」新州司馬功勛不得開元十年追贈太子文集二十

范陽河東河南洛陽應詔對策太子校書補闕三教》。久視天幸不時還都說上

陛下離宮退良策陛下不可

一百六十伊水崿不通轉運咫尺千里兵馬周濟陛下武庫利器山丘奈何宗廟之上山谷陛下:「安樂無行。」不可

排斥居人宿草風雨不知老病流轉陛下作人父母不可

奇巧誘掖上心漲海地脈山川農桑山谷連聲陛下?《:「小康。」不可

東西二十出入來往甚多猛獸陛下往往卒然左右豈不萬全無疑人主不宜。《:「預防。」陛下持重不可

國家關西陛下及時上京以來無用億萬蒼蒼群生莫不幸甚芻議不一何者遠圖死者陛下伏地長安三教供奉舉事舍人與其御史大夫謀反其事揚言忠實即位兵部員外工部侍郎景龍去職黃門侍郎