Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷九十七 列傳第四十七: 劉幽求 鐘紹京 郭元振 張說 Volume 97 Biographies 47: Liu Youqiu, Zhong Shaojing, Guo Yuanzhen, Zhang Shuo

Click on any word to see more details.

      

冀州武強歷年應制閬中刺史棄官久之張易之兄弟:「。」不從後果

庶人篡逆玄宗謀誅總監長上太平公主討平百余出於舍人機務賜爵中山封二翌日其二追贈刺史

睿宗即位光祿大夫尚書右丞仍舊政事五百奴婢二十加以金銀景雲戶部尚書政事吏部尚書侍中:「頃者王室外戚專政奸臣社稷朕躬王公及於禍難儲君協和義士元惡我國西漢東京增大封二七百使高岸長河子子孫孫特免死罪功業!」

先天元年尚書僕射監修國史在朝僕射俄而僕射崔湜不平太平公主羽林將軍羽林玄宗:「宰相崔湜太平公主進用其事殿下一朝意外太上皇何以古人:『不斷。』急殺謀計赴死殿下當即。」以為御史玄宗睿宗詔獄法官法官玄宗

歲餘太平公主伏誅其日下詔:「風雲九流艱難之際嘉話不顧奸邪讒人孔多大化問政蘿蔔依舊金紫光祿大夫尚書僕射軍國監修國史依舊七百錦衣。」

開元尚書左右僕射左右丞相尚書左丞黃門未幾太子政事嫉忌散職兼有怨言刺史其實六百歲餘杭州刺史桂陽刺史六十一禮部尚書文獻配享睿宗建中司徒

天時門額九鼎宮殿景龍總監玄宗丁夫光祿大夫中書侍郎機務翌日光祿大夫越國五百當朝用事恣情賞罰甚為睿宗薛稷戶部尚書刺史

玄宗即位戶部尚書太子詹事為人發言怨望綿刺史溫州開元十五入朝垂泣:「陛下豈不疇昔永不當時立功歿衰老陛下豈不?」玄宗惘然即日光祿大夫久之詹事八十書畫古跡褚遂良建中元年太子太傅

鄉人進士任俠使不以介意前後掠賣所部賓客百姓召見吐蕃請和使吐蕃吐蕃大將朝廷使其事上疏

國家消息吐蕃吐蕃請和受命利於中國隨之分裂動靜不可舉措善意邊患不可不可使惡意不得

取舍之外患者患者屯戍三十不虞調發然後」,吐蕃青海比為實在國家

:「國家使不得力強青海故地部落吐蕃。」如此西邊情義豈可吐蕃同日而言未知利害有分:「吐蕃百姓久矣大將專制欲歸國家和親使不從離間使上下。」數年吐蕃君臣大將其弟河源大使吐蕃入寇涼州都督參預主客郎中

大足元年涼州都督隴右諸軍大使涼州南北不過四百突厥吐蕃百姓破口要路一千五百不復甘州刺史屯田水陸涼州之後數年乃至軍糧十年風神善於涼州令行禁止牛羊路不拾遺

神龍將軍檢校安西大都西突厥首領部落強盛牙帳軍事天大須臾未嘗年老不勝故殺其父使御史:「誠信待人何所疑懼安適?」明日通好遣使五千方物金山行軍

不和侵掠不能入朝宿衛部落安置經略使將軍相遇:「國家統攝部落入朝在朝非唯難得性命宰相專權用事何不不行安西吐蕃可汗使甲馬軍用既得部落如此入朝受制!」便攻陷於闐坎城金寶生口遣人間道上疏

吐蕃國家不能所以不得吐蕃侵擾不是國家國中婆羅門屬國自有贊普南征國中將相爭權自相財力人事天時所以本心忘情國力之後小事方便必然

不論國家大計吐蕃鄉導主人危機從此憑陵兵士未能節經國家中外吐蕃吐蕃得誌掌握往年吐蕃有力效力之後於闐疏勒不知國中婆羅門不知是以賢人不願夷狄中國愚以為吐蕃便

豈不可汗子孫即可豈不可汗子孫不安可汗不能可汗不能數年兵士饑餒吐蕃相次可汗不能磨滅子孫恩義故人不歸來者不能可汗子孫恩義其父向來樹立遣人自舉勢能不必要可汗子孫

充軍往年疏勒一甲不勝侵擾吐蕃即將之際四面恣意侵吞獨行無人強寇西相救胡人突厥不能往年吞噬內外不安建議御史嘉賓持節安撫御史處置便安西都護便西吐蕃使還報是日發兵五千安西五千五千焉耆五千疏勒疏勒河口不敢河口嘉賓生擒嘉賓火燒安西

使可汗焉耆:「本來尚書部落都護相次擾亂未有大使商量處置。」使間道得罪流於十四可汗西資安逗遛不敢京師

睿宗即位太仆光祿大夫景雲吏部尚書無幾兵部尚書館陶縣父愛年老濟州刺史致仕政事先天元年朔方定遠以為行軍至今明年太平公主不順玄宗羽林睿宗天門侍衛定論代國封四一千御史大夫持節朔方突厥

玄宗驪山講武軍容:「大功有罪。」流於新州司馬自恃功勛怏怏不得開元十年追贈太子文集二十

其先范陽河東河南洛陽應詔對策太子校書補闕三教》。久視天幸不時還都說上

陛下離宮退良策陛下不可

一百六十伊水崿不通轉運咫尺千里兵馬周濟陛下太倉武庫都邑利器山丘奈何宗廟之上山谷陛下:「安樂無行。」不可

萬方排斥居人宿草風雨不知老病流轉陛下作人父母不可

奇巧誘掖上心漲海地脈山川農桑山谷連聲不輟陛下正人?《:「小康。」不可

東西二十出入來往甚多溪谷猛獸陛下往往卒然左右豈不萬全無疑人主不宜。《:「預防。」陛下持重不可

國家關西陛下及時上京修德以來無用澄心億萬蒼蒼莫不幸甚芻議不一何者遠圖明主死者不願陛下天威伏地長安三教右史供奉舉事舍人張易之與其構陷御史大夫謀反其事揚言忠實