Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百十一 列傳第六十一: 崔光遠 房琯 張鎬 高適 暢璀 Volume 111 Biographies 61: Cui Guan Yuan, Fang Guan, Zhang Gao, Gao Shi, Chang Cui

Click on any word to see more details.

飲酒刺史安置官吏無禮供給有益州長同姓嗜酒不堪洛州五品

無學頗有勇決任氣身長黑分州縣開元楊國忠大夫天寶十一京兆尹長安十四京兆使吐蕃吊祭十五五月使潼關玄宗京兆尹御史西京留守使百姓既而火勢殿將軍號令百姓救火縣官十數使祿祿祿京兆尹八月祿二千安神從而不得縣官以為祿長安等同開遠門使:「。」縣官西號令百姓百余咸陽靈武御史大夫京兆尹使召集人歸順涇陽縣界僧寺連夜酣飲四十馬步二千百余滿二千論功:「京畿處置使致命前茅禮部尚書封三。」

乾元元年御史大夫五月河南節度使八月汴州刺史本州防禦使十二月華為刺史節度使司徒渡河使將軍不利反問:「何為不出?」腰斬危懼州城祿甚為不能肅宗太子

將士率眾御史大夫山南東道處置兵馬使鳳翔觀察使州縣使判官監察御史晚年戎事上元元年黨項突厥監軍使肅宗成都劍南節度觀察處置使御史大夫東川節度使敗走討平將士婦女金銀臂釧兵士不能肅宗監軍使上元十月

河南大夫好學風儀隱遁東平陽山讀書開元十二玄宗封禪秘書校書郎調同州任縣盧氏人稱二十二監察御史不當睦州濟源縣令所在廨宇天寶元年主客員外主客郎中正月給事南縣玄宗企慕古道新豐縣會昌驪山會昌應縣溫泉華清宮使宜春太守扶風太守至多遺愛十四庶子侍郎

十五六月玄宗蒼黃大臣不時兄弟十數同行城中逗留七月普安玄宗文部尚書紫金成都祿大夫八月侍郎奉使靈武冊立肅宗至順時事慷慨肅宗潼關等引從容而已肅宗素有自負天下為己任大事預言收復京都肅宗成功加持西京防禦兵馬節度使進兵景山戶部侍郎行軍司馬起居郎郎中判官給事參謀兵部尚書分為三軍中軍武功奉天中軍前鋒十月庚子便橋咸陽官軍敗績春秋二千馬步順風鼓噪震駭縱火而已癸卯奔赴肉袒請罪

賓客談論所長天子成實以至於出師儒家未嘗軍旅:「豈能?」持重使督戰蒼黃進取

北海太守賀蘭河南南海太守御史大夫嶺南節度使肅宗:「處分大夫何為?」:「。」以為:「陛下晉朝何以?」:「?」:「晉朝宰相浮華至於陛下社稷疏闊大言宰相陛下不為陛下。」:「南朝天下江南節度劍南節度淮南節度重鎮』。太子皇儲邊鄙陛下以為諸子天下恩寵景山陛下正衙彈劾不敢。」河南節度御史大夫

拜相肅宗扶風來朝以為不時政事車駕天下人心之際此時宰相庶子釋氏因果老子虛無而已此外彈琴大招往往大招顏真卿大夫不孝酒醉西平司馬招納不敢人事諫議大夫上疏大臣門客不宜五月太子宰相十一月肅宗京師十二月大赦金紫光祿大夫清河朝臣以為文武國家驅策招納賓客朝夕盈門不悅乾元元年六月

至公文學虛浮同人所以輔佐之際頃者艱難成功師徒制勝親友敗績

斥退所以政事國家迂回國子祭酒京兆交結言談朋黨不公臣子奉上何以王國典章邠州刺史刺史巴州刺史如故赴任多士虛偽實屬周行流俗多疑所以凡百

邠州軍旅武將刺史法度州縣廨宇軍營官吏百姓州縣公館六月太子賓客上元元年四月禮部尚書晉州刺史八月刺史長子目盲司馬財貨外甥女盧氏寶應四月刑部尚書廣德元年八月六十七太尉

孽子黠慧綴文傲慢任情縱欲二十淮南節度從事陰陽巫覡揚言三十宰相德宗奉天揚州遊方遣人江南西節度長兄貶官揚州未嘗保母家人保母遠近驚異上船宰相年少奸惡杭州刺史刺史一夕觀察使使司馬離異刺史刺史經略使往來上疏離異取舍不顧禮法如此貞元十三九月四十二

進士觀察從事起居郎出入耳目刺史雲南安撫使御史兵部郎中不得便劉備陷於成都白衣請罪吏部郎中節度給事使觀察使御史河南河南府四千難以明年觀察使元和七月散騎常侍

風儀涉獵大略京師端居世務嗜酒公卿而已

天寶楊國忠聲名天下召見拾遺祿軍國大夫方面數月玄宗山谷徒步肅宗即位玄宗鳳翔諫議大夫中書侍郎供奉在內道場念佛數百聲聞:「天子修福安養風化區區以致太平陛下無為小乘。」肅宗文武河南節度使淮南諸軍宋州傳檄刺史逗留宋州收復祿大夫南陽汴州史思明范陽歸順朝廷手書:「思明包藏禽獸可以難以威權。」:「防禦使臨難宿。」肅宗已定為人不事宦官范陽使思明肅宗事機相位荊州大都長史思明太子賓客散騎常侍誣告伏法

代宗即位推恩海內撫州刺史洪州刺史團練觀察使正授江南西道團練觀察使廣德九月

宰相清廉資產謙恭下士談論大體天下

高適渤海韶州長史不事天寶海內五十留意數年之間體格漸變氣質好事宋州刺史薦舉擅權文雅汴州封丘河西節度衛兵掌書記盛稱上前

祿討賊拾遺監察御史潼關西奔赴河池玄宗潼關敗亡:「僕射忠義感激疾病智力監軍將士香火使箜篌琵琶娛樂飲酒軍務