Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百十七 列傳第六十七: 嚴武 郭英乂 崔寧 嚴震 嚴礪 Volume 117 Biographies 67: Yan Wu, Guo Yingyi, Cui Ning, Yan Zhen, Yan Li

Click on any word to see more details.


中書侍郎神氣聞見成人讀書精義涉獵而已隴右節度使判官御史至德肅宗興師宰相給事長安京兆御史年三十史思明優遊京師綿刺史劍南東川節度使太子賓客御史

合為一道成都御史大夫劍南節度使太子賓客京兆尹御史大夫山陵使御史大夫吏部侍郎黃門侍郎方面成都劍南節度使廣德吐蕃十月檢校吏部尚書鄭國

前後梓州刺史判官成都一方窮極奢靡賞賜無度一言百萬匱竭不敢視事胸臆慈母劍南節度使刺史甚為永泰元年四月四十


隴右節度使羽林將軍季子武藝軍功員外將軍至德肅宗興師門子任用隴右節度使御史羽林大將軍去職

朝廷史思明選任刺史陜西節度潼關防禦使御史大夫節度代宗即位檢校戶部尚書御史大夫元帥諸軍討賊洛陽殿東都東都留守東都不能回紇都城汝等廣德元年封二尚書僕射定襄京城窮極奢靡交結

劍南節度使成都劍南節度使成都肆行忌憚玄宗道士玄宗真容輿侍衛圖畫節度使而後視事地形真容圖畫毀壞無不憤怒軍政發言女人擊球服用侈靡裝飾數萬以為未嘗百姓以西兵馬使西五千成都反攻刺史妻子


本名儒家縱橫刺史調劍南從軍步卒雲南戰敗成都行軍司馬狀貌朝廷遣使部下使京師郎將

寶應山賊代宗刺史山賊知名劍南節度部將:「節度使可以大夫。」劍南劍南刺史吐蕃西收復西士卒致死周圍東南壤土晝夜穿地道宿數百:「。」前進七寶輿成都

永泰元年五月西行軍司馬兵馬使節度使西兵馬使大將節度使京師朝廷使其事成都成都人心西吐蕃成都出兵聲言吐蕃其實成都轉入深山天大士馬凍死數百出兵大敗成都

天寶劍南節度使使華麗玄宗因為道觀玄宗真容正室觀行軍營移去真容自居將士:「不然玄宗真容自居?」成都出兵西門前軍軍人轉戰大敗刺史所在起兵劍南

永泰二月黃門侍郎成都山南西道劍南東川西元帥劍南西節度使:「劍南過失方略刺史然後東川節度使合議出兵未經束身。」未決使厚禮成都判官縱觀政事

朝廷成都西防禦使西節度行軍司馬名曰西節度使斂財權貴令弟京師諸子有所御史雜事御史郎中諫議大夫給事余年妻妾朝廷不能尚書僕射

十四司空山陵使御史大夫以為選擇御史大夫宰相數人御史大怒讒毀求解出自因此大怒

十月南蠻吐蕃三道:「而已。」山谷在朝德宗德宗:「天下其中朝廷十四來朝適中貢賦叛亂不敢不行不可西國家所有陛下。」:「?」:「歸寧范陽無不親兵不敢然後千里大福。」:「」,不行四千范陽五千東川山南合擊敗走范陽擊破新城大敗六千生擒六百崖谷

西節度使檢校司空御史大夫京畿觀察使大都北大節度使團練觀察使重臣北邊節度留後自得過犯從政夏州刺史招撫党項歸降甚多撫綏委任僕射省事神武將軍時常

知者:「聖上聰明盧杞。」作亂御史大夫延平西便良久不敢大聲:「不必。」奉天反間宰相掌書記盩厔使:「城中盟約所以使奸臣大事。」俯伏歔欷:「宰相不能不能。。」左右中人幕後力士縊殺六十一江淮翰林學士得罪中外資產貞元十二六月節度使禮部尚書

守成瀘州成都戰力魁偉十萬勇士信宿隊伍素有妖術大雨


父子文雅使從事進士


元和使監察御史大和御史戶部郎中刺史開成郎中明年舍人知禮禮部侍郎戶部上疏忌日僧齋百官:「祖宗庶幾忌日所謂終身近代以來歸依二教聖靈資福教義本末習俗因循天下忌日寺觀焚香。」華州刺史鎮國使方鎮


大中進士尚書郎舍人戶部侍郎乾符尚書吏部侍郎談論所長觀察使不屑河南蜂起漢南朝綱疾苦百姓:「?」結怨既而軍人軍人端州司馬散騎常侍

尚書郎中興戶部尚書


大和進士開成青州從事監察御史祭器文宗:「宗廟行事衣冠祭器蠲潔。」員外會昌諫議大夫


尚書郎


梓州鹽亭田家鄉里至德乾元出家州長王府參軍東川節度判官節度使州長西王府司馬衛尉太常東川節度使刺史山南西道節度使刺史御史團練使三司御史遠近建中郎中使行為山南第一上下十四

建中賈耽梁州刺史御史大夫山南西道節度觀察使京城咸陽連結德宗山南奉天大將五千盩厔既而背逆朝廷迎候:「山南節度使不受。」:「何日?」克日時而壯丁未知數百左右發火軍士從容:「大夫。」壯士束手左右壯士:「出聲!」軍士大言:「汝等父母妻子梁州一朝大夫使不問何為?」於是使半日顏色翌日車駕奉天數百來襲山南退輿檢校戶部尚書封二

三月德宗梁州山南糧食成都:「山南地接京畿收復聲援西收復陛下。」未決車駕收復之間十五不敵中原之後山賊戶口大半六師設法勸課財賦六月收復京城車駕京師檢校尚書僕射:「凡百執事於是將來梁州興元官名京兆河南府州縣滿百姓州縣滿山南西道將士。」興元封二

貞元元年十一月德宗昊天上帝十一二月貞元十五六月七十六太保布帛百官


以便山南東道節度刺史監察御史貞元十五