Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百二十一 列傳第七十一: 僕固懷恩 梁崇義 李懷光 Volume 121 Biographies 71: Pugu Huai'en, Liang Chongyi, Li Huaiguan

Click on any word to see more details.

崇義


鐵勒部落曾孫貞觀二十鐵勒首領部落都督夏州大將軍都督世襲都督天寶領軍大將軍節度格鬥統御心腹安祿山忠義山下七千生擒忠義下馬十五進軍史思明常山沙河嘉山居多

肅宗即位靈武部落西京叛賊自拔將士無不器械肅宗形勢燉煌使回紇回紇可汗公主首領正月從子河東潼關歸仁率眾苦戰官軍敗績退渭水舟楫河東其餘四月鳳翔歸仁勁卒五千三原使伏兵白渠歸仁大敗從子不利歸於鳳翔回紇使得數南蠻相繼肅宗廣平元帥回紇澧水伏兵回紇日暮:「二百騎馬歸仁。」:「將軍且休而後。」:「歸仁天下奈何使得明日?」一夕陜西新店以前三司節度使十二月封二

乾元元年九月節度安慶行營太清五月先鋒必經三軍兵馬使乾元大寧御史大夫行營節度河陽太清三司深入勇敢中號」。

為人寡言應對舒緩犯上之中不合主將寬厚麾下勁卒不法嚴肅上元史思明邙山不利肅宗特異加工尚書常參送上

代宗即位隴右節度行營節度使回紇可汗十萬關中騷擾使殿樂子忻州肅宗寧國公主下嫁可汗可汗肅宗可汗子代可汗可汗相見嫌疑不敢鐵券即令便回紇可汗相見太原可汗於是進兵太原十月天下兵馬元帥中軍先鋒河東節度行營西回紇兵馬節度一時回紇先鋒軍容使魚朝恩節度殿澠池節度河陽河南元帥黃水數萬西旗幟當之回紇南山出於東北賊死數萬鐵騎十萬昭覺殊死決戰官軍不動魚朝恩五百下馬弓弩如初西節度使:「!」之中左右披靡大軍大敗斬首六千生擒四千六百三萬二千轉戰石榴老君人馬尚書輕騎東京河陽府庫悉皆安堵

回紇可汗河陽使兵馬使北庭兵馬使萬餘乘勝至於鄭州汴州節度開門睢陽節度承嗣兵馬萬餘登岸兵馬敗走震駭於是節度節度寶臣河東節度大將忠義節度臨清氣盛駐軍三萬三伏合擊回紇官軍大戰東南大軍於是河南元帥兵馬使兵馬使節度使會師進軍州城承嗣挑戰大敗臨陣尚書萬餘義縣承嗣於是節度攻守三萬義縣交鋒幽州節度使追躡三月石城縣溫泉窮蹙走入自縊使承嗣河北班師

平定讓位河北元帥尚書僕射大都長史單于北大都護節度使封四一千太子兵馬使節度大使五百五品太子御史河北元帥兵馬使封三五品太子賓客仍舊兵馬使封二五品

可汗自相西潞州回紇可汗太原太原可汗婿閉關可汗不敢父子王室攻城野戰不從一舉以為汾州使可汗結歡:「兄弟兩面雖然前事母子兄弟如初。」起舞纏頭告發:「明日端午宿令節。」從者:「向者。」逾垣追還使和解七月改元廣德太保五百五品封一鐵券畫像御史大夫行營節度

一門之內四十六絕域導引回紇強敵為人不已上書

廣德元年八月二十三三司尚書僕射節度大使河北元帥大寧王臣頓首頓首上書寶應神武皇帝陛下邊塞祖父驅策出入死生竭力疆場先帝報功祿作亂安社稷生靈皇天威神醜類無何思明東周不安海內大行皇帝委任兵權忠烈野戰攻城士卒兄弟瘡痍遍身陛下麾下陛下大行皇帝宮館讒害幾至破家便兵權宿內省讒佞傾危秋葉陛下丹心杜絕眾多使陛下再造微臣

去年回紇不知悉皆驚駭陛下與其太原一切事宜便處置可汗計議洛陽有神兵馬可汗洛陽天恩罄竭家產周旋發遣共生異見妄作不出潛行竊盜彌縫得出及其太原承重無禮閉關不出相看汾州休息士馬行事先有異端扇動以為設備過日回紇用心公用銀器四事回紇便二千共相組織往來便陛下明察流言讒邪天地神明夙夜三思

往年背叛河曲騷然經略不解不顧老母先帝忠誠征兵使得河曲忠於不由旋即歸順骨肉忠義忠於致使寰宇忠於不顧危亡先行父子效命忠於陛下元帥指麾河北節度使強兵撫綏反側州縣既定賦稅忠於回紇天下削平歸國使著急安寧干戈止息山陵陛下忠孝兩全忠於以往陛下以此伍子胥大夫九泉千古

委任夙夜奉天獲罪頃者朝廷天下忠義從此功業獨斷奸臣弄權節度使如此數人讒口陛下損傷前後陛下無處同類相從蒙蔽君臣社稷無極聖朝西犬戎縱橫稽胡陛下何以混一車書使天下至大豈可

四方陛下商量可否稽留數月歸還遠近將士功效最高先帝中興主人陛下蒙塵故吏嫉妒方知關鍵大開放羊守備勸課農桑黎庶異端陛下指鹿為馬陛下狐疑敷陳政化使君臣無二天下歸心不足修文不遠陛下因循不敢陛下豈能安國忠言利行良藥伏惟陛下

戎事披露心肝公然進發將士便遷延三司太常先進伏惟陛下誠懇近臣如初死節使即便同行不顧死亡

九月回紇悔過推心不信黃門侍郎使汾州號泣優厚許諾副將志誠:「讒言功高不賞嫌隙奈何不測不見不見。」明日志誠不可復命御史大夫回紇使可汗往來其事率眾大敗榆次朝廷尚書顏真卿奉詔刑部尚書御史大夫:「行者受命無益。」:「反側陛下春秋蒙塵不恭來朝討賊