Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan

Click on any word to see more details.

河中刺史咸通中有軍校廣明河中馬步長安不能節度使河中京師征求無已使:「以外征求收兵危亡。」:「。」翌日留後使求援既而舟師同州華陰數萬大敗兵仗朝廷檢校司空中和元年

監軍萬人華州同州黃巢精兵數萬榮軍華陰大敗中流退:「萬一成敗未可知。」:「雁門僕射家世父兄患難僕射奮不顧身知己雁門。」遣使征兵明年大敗收復京城倡義居首京師檢校太尉

光啟元年喪亂之後軍容使安邑解縣直屬舊事河中節度使每年往例大功不許定州節度奉詔禁軍擊敗十二月天子寶雞太原京師遣使山南襄王不受太原河西明年王行瑜反正居多

用法尤甚部下常行儒者有所光啟六月出於城外別墅推重與其集軍

乾寧推行司馬留後刺史簡子出繼:「兄弟蒼頭蟲兒安得繼嗣?」:「亡父。」遣使求援太原太原王行瑜互相詔諭:「以太再造。」明年五月時政河中河中出師退天子河中節度軍糧使王行瑜用以太原太原李嗣昭斬首置於自若部下削弱光化六月部將自稱留後

光化廢立之際京師反正:「太原侮慢骨肉自大其事。」數萬渡河含山天復元年正月刺史晉州刺史無備開門晉州二月大軍河中告急太原不能太原:「朝夕乞食大梁大人安忍?」:「前途不敵朝廷。」無從京師使:「聖上無相匡王不顧國家約束可見天子神器拱手自然華州精銳潼關西鎮守公有關西安危。」

渡河京師人情離合舟楫默然夜半:「?」:「懷疑。」:「事勢如何?」:「莫測不如明旦三軍然後可以不然向背之上。」:「家世退聽命。」退

三月洛陽:「太師何時郎君亡國相見黃泉?」握手歔欷

半月河中舉家遣人華州自重河中二十

京兆萬年縣京師財產數百萬軍校檢校司空大將軍使興元節度貿易仕宦起家使將軍使乾符十月檢校刑部尚書節度使

明年黃巢號哭詔命二千人間道山南車駕河中使使同盟誓師天下鳳翔太原首倡義舉太原前鋒自行勤王

中和元年四月行軍乘勝進逼京師五千京城京師故人見處遮道慟哭歡呼軍人少年翌日京師以為歡呼召集血流

京師賊寇輿及時未嘗流涕諸軍前後遣使京師勤王檢校司空大將三千諸軍賊巢泰山檢校司徒

河中節度申理:「無罪大功不宜。」兵甲強盛定於其間太原睦鄰軍民折節下士以至抗衡檢校太尉乾寧九月六十五太子太師

三軍舊事大使留後朝廷從而檢校司空太保光化七月幽州馬步退沙河進擊城中十月太原太原檢校太尉天復晉陽

其弟用以刺史大同防禦使

定州後院兵馬使不利退三軍出奔留後攻城:「朝廷未嘗未嘗失禮?」遣人:「何以太原?」:「太原同時王室修好往來常道從此。」歸罪十萬退檢校僕射元年太保太原北平王檢校太尉莊宗余年六十一

諸葛青州委身軍功官軍百余歸國防禦使招討使廣明元年陷京師北行兵馬難關潼關車駕河陽節度使歸國檢校司徒

軍勢中和元年四月河陽大敗修武大將河陽出師鄆州十月孟州河陽犒勞十一月新鄉獲嘉西北三軍不從偏將大敗奔騰清水明年正月

歸國之後善於法令澄清人士以此光啟率眾陷於歸於孟州

千里幽州元和功臣南平承明家世禁軍儒者稱重黨項萬人武城伺隙無不西秦州秦州刺史本州經略使

安南安南未能收復安南之內收復交州廣州水路巨石作法舟楫安南儲備不乏至今天子檢校工部尚書鄆州刺史天平節度觀察使

南詔成都劍南西節度觀察使成都傳檄雲南修好不敢檢校尚書僕射江陵節度觀察使乾符檢校司空潤州刺史鎮海節度浙江西道觀使燕國公

離散江表天子前鎮軍民兵馬江淮轉運使討賊前後首領天子檢校司徒楊州大都長史淮南節度大使節度兵馬轉運使如故淮南招募軍旅傳檄天下威望朝廷倚賴檢校太尉

既而黃巢湖南西州郡百萬廣州天平朝廷以南宰相西討賊不宜方鎮爭論言詞不遜異同不平

廣明元年黃巢江淮渡江縱橫朝廷從而大將:「百萬無人今朝要害江淮為首津要何以中原!」:「。」即令立功從容:「勛業朝廷威望公安莫若自求多福。」而已

使討賊相望不行既而覆沒軍師兩浙孫策三分天子出師中和五月揚州:「入室。」出兵每日西周寶書京師大喜遣人凡百廣陵

京城四面道行兵馬韋昭江淮轉運使使攘袂語詞不遜

奉詔自省仰天交流湯火黃巢小城有余敗走兵甲出家發兵財物即為縱然遣使不許黃巢經過千里無人潼關一徑井陘阻礙虛言此時安在陛下蒼黃西內官奔命黎庶殺傷衣冠屠戮宗廟遠近遐邇

雖然奸臣陛下宗廟焚燒實在不獨今日朝廷至多安能辦事陛下兵權使子路:「亡國大夫為人後者。」容易陛下安忍敗軍之將到處西天下儒士強兵萬一救助陛下黎庶使抱恨千古東土復興往日陛下留神

賢才在野滿陛下亡國鯁直公正左右宮闕此時忠臣烈士不覺憂懼之至一門忠孝三代青史祖父禁軍知音急於秦州經略使交趾聯翩汗漫富貴未嘗斷絕二十

報國悉數顯赫安南至今海隅成都之內羅城大新雄壯不暇便當建鄴安靜渡江廣陵招降草寇救援大約功勛不大朝廷徽章三公萬里長城無不神明

黃巢並不金陵鵝鸛