Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts

Click on any word to see more details.

自古進退宮掖祿其內聲色師友危亡自然明哲滿榮寵難保授任祿位不過告之天命不易大義滅親使不貲終始其所。《:「。」:「嘻嘻。」與其失節漢人幼主嗣位不得臨朝不得封爵刻薄大過受命長孫任職盈滿廢興天命人事長孫無忌各自其余得失外戚》,

皇后涿郡太守幼時皇后宮中縣令高祖京城長安令在職嚴明高祖受禪工部尚書刺史蒲州節文怯懦不利高祖不利高祖怨望高祖:「姑子天子?」以為扼腕:「我家富貴?」由是

金剛高祖關中太宗解縣五原縣主簿山賊永豐糧道河東夏縣縣令起兵高祖永安內史侍郎金剛來襲陷於既而高祖蒲州尉遲使罷兵使其事蒲州高祖使不知輕舟中流按驗年三十籍沒

皇后魏文帝公主鉅鹿西平郡守陳留文史漢王作亂十八五千號令嚴整齊王長安永安江夏王高祖婿:「不在招怨。」謁見高祖人稱長者武德郎中太宗王世充戰功貞觀刺史

高宗

少有名譽兄弟宗族輿折節自修衣服儉素清河越州都督揚州大都長史所在著稱

神龍御史大夫檢校雍州長史庶人安樂公干預朝政委曲改名后父名稱庶人乳母莒國夫人乳母婿謁見官位皇后」,宦官畏敬視事聽訟無須監察御史以內常侍信義:「常侍安樂公信任權勢禍福彈糾?」:「君子由此擅權今日明日。」

庶人司馬益州大都長史附會太平公主侍中御史大夫尚書僕射監修國史賜爵魏國

睿宗公主創立甚多以為不可贊成其事詹事:「明主奈何校量工匠之間海內何所瞻仰?」不能如故人為:「僕射公主。」公主

先天太平公主謀事懼罪刑部尚書昭成皇后天時太常潤州刺史長壽后母龐氏酷吏咒詛司馬

嶺南神龍景雲追贈太尉玄宗即位太保

太子

太子賓客開元二十七

賜爵改名散騎常侍三司玄宗太后尤重,兄弟

玄宗永昌長公主恩寵兄弟貪鄙自封,

天寶犯法,放歸田尊老三司依舊朝會十三十二月玄宗司徒財貨

從父好學撰著宗族以外輿自守黃門侍郎給事中親善水部郎中二十

長孫文德皇后叔父郎將煬帝江都京城入關子弟新豐京城刺史貞觀太宗以后常令宗正致仕金紫光祿大夫平原幽州都督陪葬

從父司徒武德東道郎中刺史東引百姓貞觀刺史都督長史二十三太宗新城公主刺史永徽金紫光祿大夫賜爵吏部尚書都督

尚書侍中妻弟得罪縣令

滿善射猛獸奔馬仁愛交結京師貴賤愛慕涼州長史野馬無不敬宗無忌無異:「不可。」

承嗣荊州都督天順皇后王府功曹賀蘭失禮皇后追贈司徒忠孝代國夫人賀蘭韓國夫人太尉夫人宗正少府衛尉夫人疇日皇后退讓其實於是龍州刺史刺史刺史

乾封刺史泰山之下韓國夫人賀蘭宮中承恩天意高宗密令毒藥賀蘭賀蘭暴卒歸罪韓國夫人蘭臺太史鳩集學士蘭臺正經傳記

年少夫人不悅咸亨夫人佛像殊色高宗自選以為太子定日吉服太平公主往來宮人俄而奸汙雷州韶州馬韁自縊

承嗣死後嶺南秘書監臨朝追尊忠孝官屬五代嗣聖元年承嗣禮部尚書太常垂拱春官尚書依舊政事載初元年文昌內史

元年東都追尊周文王始祖皇帝王子皇帝五代太原皇帝高祖克己皇帝曾祖康王皇帝成王華為顯祖皇帝忠孝太祖孝明高皇帝帝號皇后追封伯父兄弟長公主於是承嗣子夏尚書從父納言建昌太子舍人九江高平中郎將潁川將軍河內中郎將臨川中郎將建安會稽王太子舍人安平安王承嗣南陽淮陽高陽新安承業安王

承嗣革命皇室公卿承嗣從父天下承嗣監修國史承嗣皇儲舍人百姓陳請不許如意元年太子太保政事承嗣不得皇太子怏怏太尉

其父與其永泰太子張易之兄弟出入宮中不利忿大怒自殺承嗣次子

即位侍中中興

神器天下之至皇極天命前古三皇五帝帝王歷數五行天地合乎四時退五行帝王不可不安生人不理四時天地不能霜露不均交錯

自有海內歸於萬方樂業重光生成可謂四海弘道生靈降禍哀號如喪考妣

天皇躬親庶績讒邪殆盡不一感傷天地忠臣義士痛心之際改革家子封建余年故知升降使然

天皇厭倦神器陛下百姓謳歌蒼生黃髮童兒莫不歡欣父母豈不恩德陛下順天重構中興神祇有助於陛下格言先哲反正天命封建依舊死者失望寒心以來罕有帝王陛下縱欲開恩豈可五行歷數四時寒暑

海內朝廷有損其所不安陛下古典已去難保祿天皇分外天下不可陛下縱欲外戚宗廟社稷黎庶

陛下社稷遠圖私情遐邇豈不陛下巍巍三光九泉親親有序榮寵

舍人答曰

博覽至若三才圖書八卦成象百谷軒轅唐堯封建至於事跡

異姓天大皇帝五十朕躬慈母即是明君垂拱之中之際並存七國大義革命封王之際封建千里豈非區分申明聖上朕躬二月獨斷襟懷不依布衣天下異姓開基豈可外族公等」,賞罰國大預告白刃便

於是封二定王駙馬都尉河內郡建昌會稽郡臨川建安高平魏國安平高陽駙馬都尉淮陽