Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百八十七上 列傳第一百三十七上: 忠義上 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 1

Click on any word to see more details.

:「成仁。」孟軻:「。」德行君子造次顛沛有若結纓所謂成仁臨難受刑一代犯難終身道者當世安能他人自有即如剖腹皇嗣元凶

壽春尚書僕射大理高祖與其結交大業高祖河東煬帝江都盜賊高祖:「金玉搖動不安真人天下主上切忌全才豈非其次天福不然!」高祖河東長安高祖京城引入臥內秘書監

李密王世充關東未有所屬加大將軍持節河南道使發兵傳檄郡縣東至至於二十遣使行次亳州刺史汴州刺史所部隔絕

不忍知事不濟軍士歔欷:「土壤悉皆共事未能不可妻子歸於富貴。」流涕:「不忍見殺自刎。」抱持:「親屬忠義不辭公共艱危有害富貴!」潛行死者十三大半三十持節眾人:「平生不知死地在此所以然相伴性命。」

河南入世堅守不下遣使解衣淮南吏部尚書使者:「天子大使王世充容身!」其所衣服西竿間道宜陽

山中險峻蹊徑榛梗晝夜兼行從者三十二溺水猛獸其餘鬢髮禿形貌艱苦高祖以為秘書監梓州刺史所得孤寡貞觀元年

鳳泉司徒高昌武德將軍率眾城中乘馬將士木屑長平援兵解圍城中:「援軍孤城全家。」及至:「逆賊饑餓在朝十萬四面城中自勉!」大怒騎射聲色

高祖購得刺史平原官爵田宅

郎將高祖征伐老生老生不出高祖令人高祖以為武德刺史不能數百伺隙城中詞色不為:「皇后?」:「正是老嫗!」:「?」答曰:「。」目視

高祖:「便古人。」起居舍人令狐德棻:「。」撲殺布帛三百刺史

歷城大業長白山簿十四:「形容衣甲!」二甲左右上馬之上倒數空中愕然因而多少嘆賞乘馬左右煬帝遣使畫工戰陣內史

李密率眾歸於使所部王世充躍馬陷於充軍厚禮後世李密將軍不復為伍所部高祖以為行軍使大軍洛陽千金大罵百餘嬰兒至於詐言東都」。嬰兒既而:「千金吾輩!」忽然東都出兵伏兵開門無遺

太宗河北據守大軍不得城陷詞色不屈遇害二十太宗購得知己東都家財收斂北邙:「死後。」

蒲州河東大業南陽高祖京師撫慰山南堅守不下遣使前後煬帝高祖婿詔諭煬帝發喪成禮而後歸國鄧州刺史南陽

所部:「之後上下危懼遷延力強死戰。」不許俄而退保南陽:「不見以至於老夫!」霖雨:「安有天子!」於是麾下俄而城陷遇害

十五居喪縣令其所復禮至孝友人友人驚擾主人本鄉高祖大將軍曹參京城撫慰山東高祖范陽大理有罪家口籍沒:「安可利人子女以為仁者#」太僕相州都督武德工部尚書九卿唯有高祖三百少有進士:「不如。」退都督:「貢士如此。」擢第高宗刑部侍郎儀鳳上疏得失高宗二百臨朝吏部侍郎秋官尚書賜爵南陽酷吏三十、《

汴梁隋末善行義勇為人王世充間使高祖善行刺史從弟率眾遣使請援高祖出兵善行入朝請援襄城伊州刺史洛陽:「安在?」答曰:「天下。」善行高祖

襄城大業歸於李密歸國高祖伊州王世充遣使城中自知僚屬:「死當。」:「不獨!」城陷高祖:「。」襄城

雍州藍田人郎將入關所部歸國定州反叛城陷以為大將嘆息:「東夏孤城無援報國豈能。」不受故吏酒食:「諸君酒食寬慰諸君。」:「舞劍。」而言:「大丈夫鎮撫方面不能保全面目世間!」高祖流涕大將

太平僕射曾孫武德將軍玄武將軍太子建成其餘玄武挺身其所:「未可知。」不從中郎將遇害太宗大將軍將軍

同州武藝書記太子建成車騎將軍建成左右:「!」於是玄武苦戰久之將軍:「太子!」俄而請罪太宗:「東宮骨肉昨日復出殺傷將士何以!」對曰:「出身事主效命。」伏地歔欷悲不自勝太宗慰勉:「莫大幸而。」

未幾突厥便橋數百咸陽太宗廣州都督前後蠻夷由是產業衣食而已:「何足道哉豈止安能!」在職數年

雍州萬年征討戰功左軍太宗太子玄武太宗不振尉遲吉首下馬號哭明日太宗:「義士!」遷西刺史嚴父貞觀光祿大夫都督永徽

漣水少孤博通五經》,獨行京師中路徒步潁上病篤徒步計無所出乘馬姓名王府參軍魏征侄女侄女:「宰相感知。」太子校書

無何刑部尚書交通儋州吉安海南:「黍稷明德。」:「四維千里。」盛夏既而開霽吉安首領有序大喜

貞觀二十三崖州臨終妻子還鄉海神使赤子獨步從而妻子雲陽為著

顯慶元年御史中書侍郎用事婦人美色大理大理正義枉法高宗給事中御史其事正義自縊高宗原義蠹害彈奏:「伏劍盡忠!」

蟋蟀應時而言去歲雲陽縣丞陛下著作文學未幾御史朝廷生涯隕首天聽

陛下天子三公九卿二十七大夫八十一水火相成然後庶績風雨不可聖旨唐堯光武陛下撫育萬邦咫尺奸臣肆虐使忠臣義士扼腕縱令正義自縊不可便是權勢滅口生殺賞罰堅冰