Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百八十七上 列傳第一百三十七上: 忠義上 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 1

Click on any word to see more details.

:「求生成仁。」孟軻:「。」德行君子造次顛沛結纓所謂成仁臨難受刑一代犯難終身道者當世安能他人金藏剖腹皇嗣金藏

壽春尚書僕射大理高祖與其結交大業高祖河東煬帝江都盜賊高祖:「金玉搖動不安真人天下主上切忌全才其次天福不然!」高祖河東長安高祖京城引入臥內秘書監

李密關東未有所屬加大將軍河南道使發兵傳檄至於至於二十遣使行次亳州刺史汴州刺史隔絕

二千不忍知事軍士歔欷:「土壤悉皆共事未能不可妻子歸於富貴。」流涕:「不忍自刎。」抱持:「非有親屬忠義不辭公共艱危有害富貴!」潛行死者十三大半三十眾人:「平生不知死地在此所以性命。」

河南入世堅守遣使淮南吏部尚書使者:「天子大使容身!」衣服西竿宜陽

山中險峻蹊徑晝夜三十二溺水猛獸其餘鬢髮禿形貌艱苦高祖以為秘書監梓州刺史所得孤寡貞觀元年

鳳泉後魏司徒高昌武德將軍率眾城中乘馬將士木屑平王援兵解圍城中:「援軍全家。」及至:「逆賊饑餓在朝十萬四面城中!」大怒騎射聲色

高祖刺史平原官爵田宅

郎將高祖征伐老生老生不出高祖令人高祖以為武德刺史不能數百伺隙城中二千詞色不為:「皇后?」:「正是老嫗!」:「?」答曰:「。」目視

高祖:「便古人。」起居舍人令狐德棻:「。」撲殺布帛三百刺史

歷城大業長白山簿十四:「形容衣甲!」二甲左右上馬之上倒數空中因而多少嘆賞乘馬左右煬帝遣使畫工戰陣內史

李密率眾歸於使躍馬陷於充軍厚禮後世李密將軍不復高祖以為道行使大軍洛陽千金中有大罵百餘嬰兒至於詐言東都」。嬰兒既而:「千金吾輩!」忽然東都出兵伏兵開門

太宗河北大軍不得詞色遇害二十太宗知己東都收斂北邙:「死後。」

蒲州河東大業南陽高祖京師撫慰山南堅守遣使前後煬帝高祖婿詔諭煬帝發喪而後歸國鄧州刺史南陽

:「之後上下危懼遷延死戰。」不許退保南陽:「不見以至於老夫!」:「安有天子!」於是遇害

十五居喪縣令復禮至孝友人友人驚擾主人鄉里高祖大將軍曹參京城撫慰山東高祖范陽大理家口:「安可利人子女以為仁者#」太僕都督武德工部尚書九卿唯有高祖三百少有進士:「不如。」退都督:「貢士如此。」高宗刑部侍郎儀鳳上疏得失高宗二百臨朝吏部侍郎秋官尚書南陽酷吏三十、《

汴梁隋末善行義勇為人使高祖善行刺史率眾遣使高祖出兵善行襄城伊州刺史洛陽:「安在?」答曰:「天下。」善行高祖

襄城大業歸於李密歸國高祖伊州充數遣使城中僚屬:「。」:「獨生!」高祖:「。」襄城

雍州藍田人郎將入關歸國定州反叛以為大將嘆息:「東夏報國豈能。」不受酒食:「酒食寬慰。」:「舞劍。」:「大丈夫方面不能保全面目世間!」高祖流涕大將

太平僕射曾孫武德將軍玄武將軍太子建成其餘玄武:「未可知。」不從中郎將遇害太宗大將軍將軍

同州武藝書記太子建成車騎將軍建成左右:「!」於是玄武苦戰將軍:「太子!」請罪太宗:「東宮骨肉昨日出兵殺傷將士何以!」:「出身事主效命。」伏地歔欷太宗慰勉:「莫大幸而。」

未幾突厥便橋數百咸陽太宗廣州都督前後蠻夷產業衣食而已:「何足道哉安能!」在職數年

雍州萬年戰功太宗太子玄武太宗尉遲吉首號哭明日太宗:「義士!」遷西刺史嚴父貞觀祿大夫都督永徽

漣水少孤博通五經》,獨行京師徒步潁上病篤徒步乘馬姓名王府參軍魏征侄女侄女:「宰相感知。」太子校書

刑部尚書交通儋州吉安海南:「明德。」:「四維千里。」盛夏既而開霽吉安首領講經有序大喜

貞觀二十三崖州臨終妻子還鄉海神使赤子獨步從而妻子雲陽著作

顯慶元年御史中書侍郎婦人美色大理大理正義枉法高宗給事御史其事正義自縊高宗原義蠹害彈奏:「盡忠!」

蟋蟀應時去歲雲陽陛下著作文學未幾御史朝廷生涯隕首天聽

陛下天子三公九卿二十七大夫八十一水火相成然後風雨不可聖旨唐堯陛下撫育萬邦咫尺奸臣肆虐使忠臣義士扼腕縱令正義自縊不可便是權勢賞罰堅冰正義奸臣白日是以不容中書侍郎因緣際會不能盡忠日月交遊