Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百九十六下 列傳第一百四十六下: 吐蕃下 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 2

Click on any word to see more details.

永泰二月大理御史修好吐蕃四月吐蕃首領百余來朝十月吐蕃生擒五百一千五百十一月使檢校戶部尚書御史大夫吐蕃使首領來朝:「贊普鳳林。」遣使十五來朝八月吐蕃十萬靈武大將邠州節度使九月關內元帥吐蕃十二月西鎮守節度使劍南西吐蕃五月山陵要害吐蕃

吐蕃靈武十月先鋒祿不利副將史籍居人吐蕃

吐蕃二千號泣收獲二百百姓七百數百

四月吐蕃侵擾

以上五原稽胡鮮卑雜種五萬之上少年三萬以西前庭車師後部三萬張大忠誠太常良家西河陽分列前後永平左右千金軍用文武疆界首尾相應悔過何必不恭然後統一諸軍進取

十一正月劍南節度使吐蕃節度突厥党項二十斬首生擒兵馬使一千三百五十牛羊器械不可十二九月党項十月吐蕃漢城十四八月太常使吐蕃五百十月吐蕃南蠻二十汶川四千幽州五千

建中元年四月自大使前後俘獲因緣不勝去年吐蕃大興三道德宗即位四方五百使吐蕃入境部落贊普:「不知奈何?」:「所謂。」:「不知大國不及不知山陵不成不知皇帝聖明三道靈武山南不及。」使不二舊事:「要約?」五月太常使吐蕃宰相五十五方物吐蕃聲樂

十二月使判官吐蕃使等至與其使贊普既而使:「:『貢獻外甥信物領取。』得以見處定界西賀蘭山盟約景龍:『使外甥盟誓使到此。』」遣使使貢獻」,」,領取」。:「故事。」定界

四月將士僧尼八百歸還九月使殿御史使吐蕃劍南不肯其次贊普定界贊普十月十五會盟官員外郎御史使吐蕃約定月日盟誓商量未決會期隴右節度使同盟原州相見以來正月十五會盟清水西

正月清水二千二百分立會盟

朝服與其本國:「不行。」許諾塞外

天下莫不重光歷年四海吐蕃贊普婚姻安危同體二百其間忿封疆皇帝黎元行人往復不用兩國永久結盟國家故地國家西西西清水西劍南西大渡河西臨洮劍南西西南兵馬鎮守州縣居人彼此兩邊住處黃河以北至大賀蘭山駱駝中間有所兵馬兵馬不得未有兵馬不得築城耕種告天山川照臨宗廟

不加而已西南焚香飲酒

二月宰相尚書清水不定使贊普六月使判官使等至青海七月禮部尚書御史大夫會盟使宰相忠臣盧杞僕射工部尚書御史大夫少府監京兆尹將軍會盟:「疆場既定使。」京城之內便京城西清水朝服

興元元年二月散騎常侍御史大夫吐蕃吐蕃遣使四月太常御史安西北庭宣慰使吐蕃率眾等於武功斬首

貞元倉部郎中御史吐蕃使八月吐蕃西節度自守而已京師戒嚴將軍咸陽河中節度率眾咸陽九月吐蕃咸陽監門將軍使吐蕃吐蕃遣使定界使相見使

鳳翔節度使吐蕃夜襲三千:「大眾首尾首尾中軍前軍五方虎豹其中乃是。」出擊副將力戰鳳翔出兵一夕退十月吐蕃沙堡京師

十一月吐蕃刺史使吐蕃:「州城。」十二月夏州刺史拓拔率眾銀州

檢校庶子御史吐蕃使相次庶子使河東節度使來朝大眾糧餉華州潼關節度節度鳳翔戍卒次於遣使不許大將厚禮不許盟約於是諸軍而已夏州行者

四月相見詢問違約夏州

以定舊好武功所以節度使自守鳳翔使不見不能大國大臣使非我攻陷定界清水同盟是以輕慢不成元帥下凡二十一節度使稟性和善所知節度

章表人馬真數五萬九千六千三萬而已

再入吐蕃:「全職不可出境使。」五月二十四清水歸於五月使受命兵部尚書使員外判官赴會華州潼關節度吐蕃使等於議會

清水:「清水原州梨樹。」遣使等同懷柔遠人五月十五梨樹:「梨樹險隘隱伏不利便。」使

三千東西四百數萬西貫穿六十遣人:「以下衣冠。」劫持監軍出自幕後不加加之合數須臾判官清朝判官掌書記大將鳳翔河東大將六十將士夫役死者五百

:「使尚書。」西守衛原州相見國家:「武功舉國忿金飾桎梏贊普溫帶石門歸於河州等於來犯京師全等不行如此王子詔書

:「奉詔七十。」詔旨西二十未及李朝不能而已器械資糧退