Back to collection

History of Ming 《明史》

卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2

黃河
 萬曆元年明年給事:「運道淮安五百嘉靖四十四河水大發出水之際河流泥水於是倒流不治海口堤岸宿未有。」公義而是明年八月碭山家口家口淮南千里上下河道淤塞梗阻數年水患御史碭山

 二月侍郎:「汊港雲梯一徑河流不可收拾國家轉運不暇不暇朝廷主治不知水利審度地利黃河皆可何必專事雲梯?」

 :「黃水清河合流清江西南淮安新城轉入雲梯近年關口河流低下黃河駸駸去歲一口決口西金城:「一路不當一家。」不啻一路文廟不如。」欲棄八月萬一一百決口二十二四千海口開浚水患

 未幾沛縣縣長徐州金鄉河流宿遷土城於是御史黃河故道:「桃源三義清河縣至大河口運道淮安天妃至大河口三義出口桃源大河七十黃河嘉靖三義黃河清河縣運道大河清河北上故道三義引河清河大河清河西上游運道不為。」

 :「淮水清河黃河清江梗塞於是不能淮南山陽向來七尺水勢。」以為有所而後

 開河未定宿兩岸黃河淮水八月決口沖刷以為黃河決口水勢給事:「黃水黃河故道乘虛湧入故道水勢。」

 管理河工郎中

 「山陽不能淤塞淤塞淤塞黃河淤塞淮水不得不淮水勝負淮水於是黃河得以全力所以今歲下流上流不得不

 五月七月不能之後堵塞來年上流不止下流不止不惜不惜數萬帑藏寬限責成

 及時使足以淮水故道海口疏浚水大開支未有黃河可以未有疏通淮水可以。」會議

 黃水黃河黃河未幾淮水給事開通海口大臣會同工部尚書御史受命

 給事海口給事王道決口宿修理黃河侍郎水勢

 「海口雲梯以下開鑿必須相類海口施工潮汐往來人力不可水力沖刷可以人力堤防地中

 年以來不能迫近不能不能是以通論上流下流分之雲梯海口水勢安能

 今日急務沿河堤家口清江雲梯故道淮安新城末流使涓滴下流所謂。」

 :「黃水宿淮水兩河故道江南揚州未嘗管家運道淮水阜寧黃河新城清江沿南侵

 其後堤岸當事海口穿西以上新河二十故道三十之一豈能下流上流新河未及十一兩河四百滔滔不容不必

 修復南北兩河之內寶應淮南運道桃源以下故道海口不足可行閘河。」

 於是決口堤防潰決滾水堤岸工程糜費黃河

 十月兩河銀幣給事太子太保工部尚書六十歸仁四十東西七十決口三十宿兩岸五萬六千大壩一道四十三義羅城堤壩修築五十六萬有南京兵部尚書浮橋故道給事王道河南巡撫不可其後河道數年河道

 十五封丘偃師東明大學士申時:「河道不必御史風力老成給事中一。」工科給事敬請修築大社白茅

 黃河徐州浮橋利於運道沛縣徐州嘉靖家口河口運道萬曆浮橋故道未幾堤岸嗣後於是御史黃河故道以下家道將軍浮橋:「年來不啻城郭深淺隨處黃河分流故道石門暴漲。」給事黃河故道大略

 「徐州全力不復天妃運河江南退不得不根本清河而後淮安數百萬生靈之一

 紛紛開顏永濟三河滾水不如故道故道三義清河縣運河北流桃源九十,AH開河故道無窮。」

 未定御史總理大臣御史總督河道

 黃河:「故道』,未能。」:「黃水交會黃水倒灌黃水不過旬日往時濁流退泉水清江河渠。」故道未幾水患

 十七六月黃水暴漲獸醫沒人十月決口十八徐州城中小河積水十九九月大水居民沉溺十九山陽江都水下工部尚書其事工科給事貞觀水勢給事應龍工部尚書總督河道

 二十三月新河不當不當一覽旨在蕩滌停滯上流海口滾水水勢不受於是

 貞觀:「水上滿海口第一義未合未合標本利害未合至於家口金城左右地勢因而。」貞觀應龍:「開浚無期因而河流倒灌無已因而以致淮水黃河上流運道合於之下家口新河兩岸東北海安潰決三十六萬有海口潮汐合流海口事理。」上流

 既而淮水直隸:「暫停河工。」應龍貞觀:「久遠不容舉行。」其事

 二十一貞觀小河浮橋故道未定五月大雨徐州浮橋決口明年黃水淮水不能於是淹沒二十三高郵水患

 御史:「沿不停往來船尾乘風仿水磨不可不會不可周家處斷不可滿黃河處斷不可。」戶部郎中黃河故道而是工部侍郎:「黃河未可而已。」應龍工部二十二九月

 既而給事明言:「黃河遷徙無常以下居民水底阻遏橫截上流淮水貞觀清河南岸小河馬廠大河便。」至治泗水老子淮水使河水直隸目擊繪圖上疏

 「嘉靖末年巨石潰決當事兩岸里外

 交會清河二十至大河口黃河迂曲河道黃河萬曆故道以致交會二水不勝閘口淮安閘口嗣後暴漲退門限當事