Back to collection

History of Ming 明史

卷八十七 志第六十三 河渠五 Volume 87 Treatises 63: Rivers and Canals 5

Click on any word to see more details.

淮河衛河漳河滹沱河
 淮河河南東至固始潁州肥水懷遠東經鳳陽五河縣州城汴水龜山洪澤東北清河大河交會南岸河流所謂清江浦口東經淮安東南

 永樂中都正統清河天順鳳陽隨時修築正德十二雲梯黃水不能往往清江嘉靖十四御史暢流出清隆慶御史

 萬曆三月黃水二百於是侍郎:「清河山陽。」便給事中黃河乘虛出清

 御史:「門戶關鍵淮水濁流停滯上流平地黃病黃病因之。」於是大小八十使不得淮水黃河水力黃水由此倒灌使大河淮水出清西

 御史給事中王道成因:「黃河霖雨不容疏導堵塞。」:「合流盤旋不及宣洩因此下流無可堵塞上流不可逆。」而已十六

 十九九月淮水高於城壕以防於是城中積水居民十九淹沒不一給事中貞觀尚書應龍以上未有數歲西應龍給事中尚書不從建武經河淮水永濟射陽淮水寶應子嬰高郵邵伯湖開金淮水其後

 崇禎在朝力爭建義

 費縣山谷西南君山東南西河水橋東微山沂水邳州東南宿遷駱馬黃河運道黃河

 隆慶九月邳州睢寧宿遷八十侍郎黃水未決明年四月邳州給事中勘驗工部尚書:「取道施工高出開鑿中水泉湧不可微山正派開地餘波施工。」尚書御史大略水深建置

 萬曆御史:「中止水準畫匠難處河口向東低窪下流西平坦上下河渠深淺不一聯絡間有砂礓無礙大較河口至大河口西北東南五百三十黃河八十河渠源頭脈絡貫通天子所以十年黃河艱險中輟今日不貲他日有餘以為便。」給事中御史事宜:「河口至大河口五百三十清河三百無賴上下二百睢寧五十萬金五百五十開鑿難以逆料河流堤防。」數年不成阻擾

 二十尚書應龍二十五黃河斷流浮橋以下引水永久於是工科給事中給事中工部帝命二十八御史工部:「黃河有利無害之外微山秋水風波上下節水。」尚書其事沙石工科給事中以為御史

 邳州河口門戶進口淤泥不遠湖北二十直達

 山岡砂礓石塊難為水下無論大小

 微山西上下三十水深深淺嚮導頃刻狂飆未免開支四十五西牽挽疏浚

 其一一帶南下至此以時御史高舉工部尚書:「微山多方疏導順流以為運道接濟。」既有成績

 三十工部尚書可言不治未幾侍郎復議工科給事中力主專任責成三十二正月工部:「不疑河水二百三百三十黃河為政得以機宜二十萬金開河二百六十新河事半功倍開河召募熟人富民窮民得以糧船朝暮無妨無疑徐州洪水無疑。」久遠八月報分丁艱侍郎未能黃河給事中善後:「不可利於之後不可庶幾緩急。」貓兒數年未竟遷徙

 三十八御史利害專力:「黃河清河桃源河口二百四十下流水準河口二百八十黃河二十二百六十東西相對黃河四月五月洶湧難行河口七月十倍一時風波實心任事三五數百。」工科給事中:「運道黃河昭陽以南運道加之泉水以時啟閉通行倉皇損壞浮橋河道淤塞汲汲可見未竟深淺與會通河相等往來迴旋數萬竣工然後駱馬湖北宿遷大興黃河細微不能不知文武大率濟寧相等公堂山東總合加以堤防不足直抵宿遷任用得人綜理有法。」

 明年御史便宜》,:「河山潰決修治別無不得不復歸每年三月九月召公黃河以便往來二月半年半年:「直隸下流不可以最為西一月分之。」其後補葺而已狹窄回空黃河

 四十八御史:「舉行。」崇禎尚書侍郎久之給事中

 衛河河南輝縣新鄉浚縣宿御河內黃山東館陶西水合東北臨清與會通河青縣滹沱河天津白河所謂河流運道德州

 永樂元年瀋陽軍士:「衛河直沽黃河陸路五十衛河黃河倉廒糧餉衛河交運公私便。」都督僉事淮安五十萬餘衛河北京臨清渡口決堤開會通河衛河決堤:「衛輝直沽河岸潰決會通河穿水漲下流衛河橫溢德州西北穿自衛河岸東北黃河中間溝渠開道黃河海豐。」

 英宗永平縣漳河以防衛河正統青縣衛河堤岸十三御史十四黃河臨清御史

 景泰張秋河南參議自衛沙門三十京師漕運都督山東僉事良材:「通河便古黃孟津東北衛河臨清天津古黃河道便三代黃河東北宇宙河南河陰天津不獨京師形勝百倍便漕舟封丘陸運水準漕舟河陰順流秋水臨清以北京師有司可以戎馬直隸河南富強便。」詹事不行

 萬曆十六總督沁水給事中可否:「。」泰昌元年十二月侍郎:「衛河自修成安未能

 崇禎十三侍郎:「衛河北流臨清閘河漳河輝縣泉源疏通三水利害得失